Nefiskalizovat doklad

Parent Previous Next


Zvolením této volby nedojde k fiskalizaci konkrétního účtu. Účet můžete vytisknout a uzavřít, transakce ale nebude odeslána na servery Finanční správy. Na nefiskalizovaný účet budete upozorněni přeškrtnutým EET a také informací v okně Účet nad celkovou částkou k zaplacení. Tento postup je potřeba zopakovat pokaždé, když budete chtít vystavit účet bez fiskalizace.

Dostupnost této volby je závislá na povolení možnosti Umožnit vystavení dokladu bez fiskalizace v nastavení EET.

Pamatujte na to, že fiskalizovat či nefiskalizovat lze jen celou účtenku. Pokud tedy máte na jedné účtence produkty, které se fiskalizují společně s produkty, které fiskalizovat nechcete, musíte jednotlivé produkty na účtence rozdělit a zaplatit zvlášť. Ideálně však vždy fiskalizované a nefiskalizované produkty účtujte samostatně.

Nefiskalizovat účtenky můžete pouze v souladu se zákonem o evidenci tržeb. Konkrétně se jedná o tržby, které jsou vyloučené z evidence tržeb. Například fiskalizovat nemusí restaurace a stánkaři jídlo s sebou (takeaway), a to až do 1. března 2018.


Postup, jak nefiskalizovat účet ukazuje i toto video.

Jak zkontrolovat, zda byl účet fiskalizován?

Přehled o fiskalizovaných či nefiskalizovaných účtenkách najdete v Historii. Můžete zde provést i dodatečné zfiskalizování. V kapitole Stav fiskalizace účtů se dozvíte, jaké jsou možnosti fiskalizací účtů, jak jsou takové účty v systému zobrazeny a co s nimi lze případně dále dělat.Postup, jak nefiskalizovat účet:


Zpět na Pokročilé možnosti účtu