Spárování číšníka s pokladnou

Parent Previous Next

Po instalaci Mobilního číšníka na chytré zařízení je nutné provést jeho spárování s dotykovou pokladnou.


Spárování číšníka s pokladnou

Otevřete aplikaci Mobilní číšník. Po prvním spuštění Mobilní číšník prohledá síť a zobrazí nalezené dotykové pokladny s aplikací Dotykačka. Ťuknutím vyberte vlastní pokladnu. Pokud pokladna není zobrazena v seznamu, není pravděpodobně v síti dostupná. V tomto případě zkontrolujte vlastnosti sítě ve vaší provozovně. Alternativní možností je přímo zadat IP adresu pokladny pomocí tlačítka Chybí vaše pokladna?.

Jakmile vyberete hlavní pokladnu, bude Mobilní číšník čekat na autorizaci (spárování), které je nutné provést v dotykové pokladně.


Přejděte tedy k dotykové pokladně, se kterou mobilního číšníka párujete (která byla zvolena v předchozím kroku) a otevřete nastavení aplikace Dotykačka. V pravém horním rohu pak ťukněte na tlačítko AUTORIZACE ZAŘÍZENÍ.


Nyní uvidíte přehled zařízení čekajících na autorizaci. Zařízení autorizujete jednoduše tak, že na něj ťuknete, tím se přesune do části Autorizovaná. Zrušení autorizace opět provedete jen ťuknutím na již autorizované zařízení.


Jakmile Mobilního číšníka v Dotykačce úspěšně autorizujete, přepne se do standardního režimu a zobrazí hlavní obrazovku s produkty a kategoriemi. Pokud používáte více Mobilních číšníků, provedete postup autorizace pro každé zařízení, na kterém máte aplikaci Mobilní číšník nainstalovanou. Nejprve tedy vyberte pokladnu pro připojení a poté na této pokladně číšníky autorizujte.


Nyní již můžete začít Mobilního číšníka používat. Jak číšník pracuje ukazuje další kapitola.

nahoruPokud je po spuštění Mobilního číšníka zobrazeno následující upozornění, znamená to, že nevlastníte licenci pro jeho provoz (Dotykačka NAPLNO nebo NEOMEZENĚ), případně došlo k vyčerpání limitu jednoho číšníka pro Dotykačku NAPLNO. Pokud potřebujete používat více Mobilních číšníků, je nutné přejít na licenci Dotykačka NEOMEZENĚ. Samostatné licence pro Mobilního číšníka nejsou k dispozici. Po navýšení licence je možné tlačítkem VYŽÁDAT PŘÍSTUP provést ověření licence a odemknutí Mobilního číšníka.

nahoru