Bluetooth platební terminál

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Bluetooth platební terminál

V této kapitole najdete obecný postup pro konfiguraci a připojení platebního terminálu k dotykové pokladně prostřednictvím Bluetooth. Před používáním platebního terminálu je prvně třeba nainstalovat a správně nakonfigurovat ovladač platebního terminálu v dotykové pokladně. K Dotykačce je možné připojit pouze podporované platební terminály, jejich seznam najdete v naší Databázi znalostí.

Pro správnou funkci platebního terminálu musí být v dotykové pokladně již zprovozněna aplikace Dotykačka a platební terminál spárován s pokladnou, v opačném případě nebude ovladač platebního terminálu pracovat, nebude fungovat komunikace mezi pokladnou a terminálem.

 

dulezite_sdeleni_icon

Správné nastavení platebního terminálu i ovladače vždy provádí technik dodavatele terminálu. Nedoporučujeme tedy zasahovat do nastavení ovladače. Nesprávné nastavení může způsobit ztrátu komunikace mezi pokladnou a platebním terminálem. Změna nastavení tak může znamenat opětovnou placenou návštěvu technika. Níže uvedený postup je určen jen pokročilým uživatelům!

 

 

Spárování terminálu s dotykovou pokladnou

Platební terminál je k dotykové pokladně připojen prostřednictvím Bluetooth připojení. Proto je potřeba, před vlastním použitím terminálu a konfigurací Ovladače platebního terminálu, provést jeho spárování s pokladnou.

1_icon

Na hlavní obrazovce pomocí gesta stáhněte panel s nastavením a ťukněte na ozubené kolečko pro vstup do nastavení systému Android.

45

 

2_icon

V seznamu nastavení ťukněte na položku Bluetooth.

56

 

3_icon

Nejprve zapněte Bluetooth připojení přesunutím přepínače 03 doprava. A poté ťukněte v seznamu na nalezené zařízení 04 reprezentované MAC adresou - to je platební terminál. Platební terminál musí samozřejmě běžet s aktivním Bluetooth připojením. V opačném případě nebude pokladnou nalezen a v seznamu zařízení ho neuvidíte.

67

 

dulezite_sdeleni_icon

MAC adresou mohou být v seznamu reprezentována i jiná zařízení. MAC adresa platebního terminálu v tomto seznamu tedy musí odpovídat MAC adrese, kterou najdete na spodní straně platebního terminálu, nebo kterou terminál zobrazuje při zapnutí.

 

4_icon

Jakmile na nalezené zařízení v seznamu ťuknete, objeví se dialog pro zadání PINu. Pro spárování zadejte 1111 a ťukněte na OK.

23

 

Teď máte platební terminál úspěšně spárován s pokladnou a můžete pokračovat dalším krokem, tím je instalace ovladače platebního terminálu popsaná dále.

nahoru


Instalace ovladače platebního terminálu

Dotykačka k platebnímu terminálu poskytuje vlastní ovladač, který slouží pro komunikaci mezi pokladnou a terminálem. Jakmile máte platební terminál nainstalován, je nutné provést nastavení na straně pokladního systému (v ovladači platebního terminálu) a vložit do něho MAC adresu platebního terminálu. Instalace i nastavení je však velmi jednoduché.

1_icon

Ovladač platebního terminálu si stáhněte a nainstalujte v prostředí Dotykačka Marketplace, nebo na Google Play. Tento postup je popsán v kapitole Instalace aplikací.  

2_icon

Vyberte Ovladač plat. terminálu a instalujte pomocí tlačítka INSTALOVAT.

ovladac1_800_edge_dr

nahoru

Nastavení ovladače platebního terminálu

Po instalaci bude ikona ovladače platebního terminálu dostupná na ploše dotykové pokladny. Ťukněte na ni, abyste mohli provést nastavení.

plocha_800_edge_dr

 

1_icon

Otevře se prostředí ovladače platebního terminálu. Pro vstup do nastavení ťukněte na tři tečky v pravém horním rohu a ze zobrazené nabídky vyberte Nastavení.

1b_800_edge_dr

2b_800_edge_dr1

 

poznamka_icon

Po dokončení prvotního nastavení terminálu je možnost Nastavení v nabídce skryta. Zobrazí se znovu po dlouhém podržení prstu na nadpisu Vyberte typ transakce (viz níže). Stejným způsobem volbu Nastavení opět skryjete po provedených úpravách.

 

2_icon

Ťukněte na jedinou volbu Poskytovatel plateb. Zobrazí se dialogové okno se seznamem dostupných bank. Zvolte požadovanou banku.

3b_800_edge

4b_800_edge

 

3_icon

Jakmile zvolíte banku, vrátíte se zpět do nastavení a zpřístupní se další volby Způsob připojení a Adresa Terminálu. Ťukněte nejprve na Způsob připojení a zvolte Bluetooth.

911

 

4_icon

Nyní ťukněte na volbu Adresa terminálu a zadejte MAC adresu platebního terminálu. Tu najdete v seznamu spárovaných zařízení, viz první krok Spárování terminálu s dotykovou pokladnou, na spodní straně terminálu nebo je MAC adresa zobrazena na displeji terminálu při jeho zapnutí. MAC adresa musí být v tomto formátu XX:XX:XX:XX:XX:XX, tedy např. 98:E0:D9:90:FA:08.

1012

 

poznamka_icon

Na spodní straně terminálu najdete MAC adresu vedle označení BT Adr: (viz obrázek). V tomto případě bude správná MAC adresa 54:7F:54:3E:78:24, první dva znaky vynechte.

bt

 

5_icon

Vraťte se šipkou vlevo nahoře zpět na výchozí obrazovku ovladače platebního terminálu. Nyní zde můžete tlačítkem ZAPLATIT provést testovací transakci v hodnotě 1 Kč s reálnou platební kartou. Pomocí šipek u každé volby můžete pro testovací transakci vybrat typ transakce a měnu. V případě, že bude vše správně nastaveno, uvidíte informaci PROBÍHÁ TRANSAKCE a na vašem terminálu se zobrazí k platbě částka 1 Kč. Tuto platbu není třeba dokončit, stačí pouze transakci přímo na terminálu stornovat.

Pokud pokladna nedokáže komunikovat s platebním terminálem, zobrazí se varovná hláška. V takovém případě zkontrolujte správně zadanou MAC adresu, aktivní terminál, případně proveďte opakované spárování.

8b_800_edge

nahoru


Pokročilé možnosti pro terminály Sonet a Monet

Tisk účtenek pomocí externí aplikace

Tato volba povoluje tisk dokladů o platbě kartou na účtenku z pokladní aplikace. Je přístupná opět přes ikonku tří teček vpravo nahoře po ťuknutí na Nastavení (viz krok 1). Pro povolení tisku na účtence aktivujte tuto volbu. Tisk pomocí externí aplikace podporují pouze platební terminály Sonet a Monet.

nahoru