El. dodací listy

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

El. dodací listy

» Dostupné pouze v Dotykačce NAPLNO a vyšší. «

Dotykačka nabízí vlastní formát pro elektronické dodací listy. Tento .xml formát je určen primárně pro dodavatele, kteří ho mohou integrovat a nabídnout tak svým zákazníkům jednoduché naskladnění na základě elektronického dodacího listu.

Mimo vlastního formátu je dále podporován import dodacích listů GECO.

Elektronický dodací list je možné zasílat do API. Na jeho základě se v aplikaci Sklad zobrazí žádost o naskladnění, kterou zákazník pouze potvrdí. Druhou možností je .xml soubor ve správném formátu nahrát prostřednictvím Vzdálené správy. To je vhodné v případě, kdy zákazník obdrží dodací list e-mailem či chce sám využívat možnost naskladnění z elektronického dodacího listu.

Struktura souboru je uvedena níže. Ukázkový soubor je možné stáhnout ze Vzdálené správy na záložce Sklady » El. dodací listy. Zde je možné také elektronický dodací list do pokladny nahrát.

clip0091

nahoru

Struktura elektronického dodacího listu

Níže je uvedena podporovaná struktura dodacího listu. Zeleně podbarvené položky jsou volitelné a v dodacím listu se standardně vyskytovat nemusí.

<DEASDV>

<!-- Kazda jednotliva skladova vydejka jako dokument -->

<DOCUMENT id=”de305d54-75b4-431b-adb2-eb6b9e546014”> <!-- UUID -->

<CREATED>2002-10-02T15:00:00Z</CREATED> <!-- RFC 3339 -->

<EXPEDITION_DATE>2002-10-02T15:00:00Z</EXPEDITION_DATE> <!-- RFC 3339 -->

<TEXT>Kratky vzkaz o vydejce</TEXT>

<CURRENCY>CZK</CURRENCY> <!-- ISO 4217 CODE -->

<DOCUMENT_NUMBER>DL-123-234</DOCUMENT_NUMBER> <!--  --->

 

<SUPPLIER id=”de305d67-75b4-431b-adb2-eb6b9e546014”> <!-- UUID -->

  <NAME>Moje firma, s.r.o.</NAME>

  <EMAIL></EMAIL>

  <COMPANY_ID>0123456</COMPANY_ID> <!-- IČO -->

  <VAT_ID>CZ0123456</VAT_ID> <!-- DIČ -->

  <ADDRESS>

    <COMPANY></COMPANY>

    <STREET></STREET>

    <CITY></CITY>

    <COUNTRY_CODE>CZE</COUNTRY_CODE>

    <ZIP></ZIP>

  </ADDRESS>

</SUPPLIER>

 

 <SUBSCRIBER id=”de305d54-7124-431b-adb2-eb6b9e546014”>

  <NAME></NAME>

  <EMAIL></EMAIL>

  <COMPANY_ID></COMPANY_ID>

  <VAT_ID></VAT_ID>

  <ADDRESS>

    <COMPANY></COMPANY>

    <STREET></STREET>

    <CITY></CITY>

    <COUNTRY_CODE>CZE</COUNTRY_CODE>

    <ZIP></ZIP>

  </ADDRESS>

 </SUBSCRIBER>

 

<ITEM>

<SKU><!-- internal SKU to match product with --></SKU>

 <PRODUCT_NAME lang=”cs”>Rohlík tukový</PRODUCT_NAME>

 <DESCRIPTION>Dlouhy popisek produktu</DESCRIPTION>

 <AMOUNT>1.0</AMOUNT>

<UNIT>Kilogram</UNIT> <!-- DEFAULT = Piece -->

 <PRICE_WITHOUT_VAT>10.00</PRICE_WITHOUT_VAT>

 <PRICE_WITH_VAT>11.50</PRICE_WITH_VAT>

 <VAT_RATE>15.0</VAT_RATE><!-- percent rate such as 15.0 -->

 <SALE_INFO>

  <REQUIRE_PRICE_UPDATE>1</REQUIRE_PRICE_UPDATE>

  <!-- SHOULD BE USED ONLY ONE OF -->

  <PRICE_WITHOUT_VAT>13.20</PRICE_WITHOUT_VAT>

  <PRICE_WITH_VAT>15.00</PRICE_WITH_VAT>

</SALE_INFO>

 <BARCODES>

   <BARCODE type=”EAN” value=”320001234” multiplier=”1” />

   <BARCODE type=”PLU” value=”166” multiplier=”6” />

   <BARCODE type=”PLU” value=”160” multiplier=”1” />

  </BARCODES>

  <IMGURL>

      <!-- FIRST IMAGE IS USED AS DEFAULT. ORDER IS IMPORTANT -->

      <URL>http://www.supplier.com/image.png</URL>

  </IMGURL>

</ITEM>

</DOCUMENT>

</DEASDV>

nahoru

Podporované formáty pro jednotky <UNIT>

Piece

Milligram, Gram, Decagram, Kilogram, Pound, Ounce, Tone

Millimeter, Centimeter, Meter, Kilometer, Inch, Mile

SquareMeter, SquareFoot

Milliliter, Centiliter, Deciliter, Liter, UsGallon, UkGallon, CubicFoot, Hectoliter, CubicMeter

Second, Minute, Hour, Day

nahoru