Faktury

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Faktury

» Tuto volbu najdete v Nastavení aplikace. «

Zde povolíte a nastavíte vlastní číselnou řadu pro číslování faktur.

Používat faktury

Zapnutím povolíte možnost vystavit v Dotykačce fakturu. V platebním dialogu použijete volbu Vystavit jako fakturu. Pro číslování faktur lze nastavit vlastní číselnou řadu, viz další volby níže.

 

Číselná řada

Používat oddělenou číselnou řadu

Povolí nebo zakáže vlastní číselné řady pro faktury. Pokud je tato volba aktivní, zadejte do pole Číslo faktury počáteční číslo pro číslování faktur. První vystavená faktura dostane toto číslo a při každé další se číslo o jedno zvedne.

Jestliže tato volba není aktivní, použije se pro faktury stejná číselná řada, jako pro ostatní doklady z tohoto nastavení.

Číslo faktury

Počáteční číslo, které bude použito jako číslo pro další vystavenou fakturu.

Pokud nastavíte hodnotu např. 201800300, bude následující faktura vytištěna jako daňový doklad s číslem 201800301. (Doporučené nastavení pro většinu provozů: začít hodnotou 2018XXXXX pro vyznačení aktuálního roku a každý rok tuto hodnotu změnit.)