Faktury

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Faktury

» Tuto volbu najdete v Nastavení aplikace. «

Zde povolíte a nastavíte vlastní číselnou řadu pro číslování faktur.

Používat faktury

Zapnutím povolíte možnost vystavit v Dotykačce fakturu. V platebním dialogu použijete volbu Vystavit jako fakturu. Pro číslování faktur lze nastavit vlastní číselnou řadu, viz další volby níže.

Patička

Prostor pro vlastní text, který bude umístěn do patičky vygenerovaných faktur.

 

Číselná řada

Používat oddělenou číselnou řadu

Povolí nebo zakáže vlastní číselné řady pro faktury. Pokud je tato volba aktivní, zadejte do pole Číslo faktury počáteční číslo pro číslování faktur. První vystavená faktura dostane toto číslo a při každé další se číslo o jedno zvedne. Pokud je tato možnost povolena, bude jako variabilní číslo na faktuře placené převodem automaticky použito právě číslo dokladu.

Jestliže tato volba není aktivní, použije se pro faktury stejná číselná řada, jako pro ostatní doklady z tohoto nastavení.

Číslování faktur

Počáteční číslo, které bude použito jako číslo pro další vystavenou fakturu.

Pokud nastavíte hodnotu např. 201800300, bude následující faktura vytištěna jako daňový doklad s číslem 201800301. (Doporučené nastavení pro většinu provozů: začít hodnotou 2018XXXXX pro vyznačení aktuálního roku a každý rok tuto hodnotu změnit.)

V části Prefix čísla lze nastavit vlastní prefix pro automatické číslování faktur, kdy se číslo faktury může skládat z textu, roku, měsíce, dne a pořadového čísla, např. f201806250012. Stačí do pole vložit správné zástupné symboly a znaky, použít můžete tyto:

%Y

4 číslice roku (2018)

%y

2 číslice roku (18)

%m

2 číslice měsíce (06)

%d

2 číslice dne (25)

0-9 a-z A-Z . : ; / # _

povolené znaky

Použitelné znaky a zástupné symboly zobrazíte ťuknutím na ikonku otazníku. Maximální délka celého čísla faktury nesmí překročit 25 znaků. Stejné možnosti číslování jsou k dispozici také pro účtenky. Číslo, od kterého Dotykačka začne číslovat (čítač dokladů), můžete libovolně měnit.

V závislosti na vložených zástupných symbolech, může být čítač automaticky resetován každý rok, měsíc či den. Pokud tedy použijete pro číslování zástupný symbol pro rok + pořadové číslo, bude čítač resetován každý rok. Jestliže použijete zástupný symbol pro rok a měsíc, bude čítač resetován každý měsíc. A když použijete i zástupný symbol pro den, budete mít pro každý den novou řadu faktur. Každý den totiž bude pořadové číslo automaticky nastaveno na 1. Resetování povolíte zaškrtnutím možnosti Resetovat čítač dokladů.

clip0065

 

V části Čítač dokladů nastavte pomocí tlačítek počet čísel pro pořadové číslo dokladu. Počet čísel by měl reflektovat váš provoz. Pokud tedy za den vystavíte průměrně 560 faktur, nastavte 3 nebo lépe 4 číslice. Pro faktury tak vyhradíte číselnou řadu od 1 až do 9999. Pamatujte však na to, že pokud v prefixu použijete jen zástupný symbol pro rok, bude číselná řada resetována až od dalšího roku. V tomto případě tedy potřebujete číselnou řadu, která vám vystačí na celý rok.

nahoru