Historie

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Historie

historieTlačítko HISTORIE zobrazí všechny vytvořené účty seřazené podle času. V přehledu jsou odlišené zaplacené, nezaplacené a stornované účty. A také účty, které nebyly z nějakého důvodu fiskalizovány (zaevidovány). Ťuknutím na zvolenou položku v přehledu otevřete nabídku dalších operací s účtem a uvidíte také naúčtované položky.

V historii tedy najdete všechny uzavřené či neuzavřené účty, bez ohledu na to, zda byly fiskalizovány (zaevidovány) nebo zaplaceny či nikoliv. Historie zobrazuje všechny účtenky, i ty, které byly z pokladny odmazány na základě tohoto nastavení. Starší účtenky jednoduše vyhledáte. Informace o vyhledané účtence se pak do pokladny automaticky stáhnou.

 

uziv_tip_icon

Přes dlaždici HISTORIE můžete mj. částečně nebo úplně stornovat účty. Stornování účtů je detailně popsáno v kapitole Storno účtu.

 

Jak pracovat s historií účtů?

1_icon

Po ťuknutí na tlačítko HISTORIE se otevře přehled všech vytvořených účtů. U každého účtu je přehledně zobrazen jeho stav, tedy, zda byl zaplacen, nezaplacen či stornován. Ke stornovanému účtu se vždy v historii vytvoří také položka se zápornou hodnotou. Stornovaný účet je tedy reprezentován dvěma záznamy: žlutým záznamem o prodeji (na obrázku je to poslední záznam 125,00 Kč) a červeným záznamem s následným stornem jednotlivých položek (na obrázku je to první záznam -125,00 Kč).

Přehled omezíte jen na zvolené doklady zaškrtnutím voleb 01. Ťuknutím na tlačítko 02 otevřete kalendář a můžete historii omezit jen na zvolené datum. Zaškrtnutím volby 03 zobrazíte v přehledu také neuzavřené stornované účty. Pomocí rozbalovacího menu 04 omezíte záznamy jen pro vybraného zaměstnance. Pokud účet již patří k nějakému zákazníkovi, uvidíte v přehledu jméno zákazníka. Menu 05 filtruje záznamy podle stavu fiskalizace (evidence). Na výběr je Vše, Jen fiskalizované, Jen nefiskalizované a Jen bez fiskalizace.

Ťuknutím na zvolený účet 06 v historii zobrazíte na levé straně jeho položky a můžete případně provést další operace s tímto účtem, jako např. přiřadit zákazníka nebo dodatečně účet stornovat (viz další obrázek).

2017-04-26_152433

 

2_icon

Nabídku s operacemi Možnosti účtu zobrazíte vybráním zvoleného účtu v přehledu a ťuknutím na tlačítko 01. Na výběr budete mít následující možnosti, jejichž dostupnost závisí na vlastnostech vybraného účtu (viz obrázek níže):

02 Přiřadit zákazníka - pomocí této volby můžete dodatečně propojit zákazníka s vybraným účtem. Po zvolení zákazníka ještě ťukněte na ikonku pro zaparkování účtu 09, která změny uloží. Více o přiřazování zákazníků k jednotlivým účtům najdete v kapitole Zákazník. Dodatečně přiřazenému zákazníkovi se však již nezapočítají případné body za nákup.

03 Vytisknout kopii účtu - vytiskne kopii účtenky tak, jak vypadala v momentě vystavení.

04 Storno tento účet - provede částečné, nebo kompletní storno vybraného účtu. Návod, jak postupovat při stornování účtu najdete v kapitole Storno účtu.

05 Odeslat doklad - dodatečně odešle účtenku na e-mail, který zadáte v dalším kroku. Jedná se o stejnou funkci, jako je Odeslat doklad v platebním dialogu, kde je ovšem dostupná jen při placení účtu. Zde jí můžete použít kdykoliv zpětně.

06 Zaplatit - pomocí této volby můžete dodatečně zaplatit účet, případně Storno účet.

07 Fiskalizovat - pokud nebyl doklad fiskalizován (evidován), například z důvodu chybějícího internetového připojení, můžete pomocí této volby účet fiskalizovat (zaevidovat) dodatečně.

08 Sdílet/tisknout fakturu - pokud jste k tomuto účtu vystavili fakturu, zobrazíte ji ťuknutí na tuto volbu.

2017-05-12_170412

 

poznamka_icon

Může se stát, že účet z nějakého důvodu nebude fiskalizován (zaevidován). V takovém případě se podívejte do kapitoly Stav fiskalizace (evidence) účtů pro tipy, jak v takovém případě postupovat.

nahoru