Import odtěžování

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Import odtěžování

» Dostupné pouze v Dotykačce NAPLNO a vyšší. «

Odtěžování je vlastnost produktu, kdy není odečítán ze skladu samotný produkt, ale jen jednotlivé ingredience, které pod tento produkt patří. Můžete tak nadefinovat, že při prodeji určitého produktu ze skladu se odečte přesně dané množství z jiných skladových položek.

Příklady odtěžování:
Vytvoříte produkty káva, mléko a káva s mlékem. Při naúčtování produktu káva s mlékem se však ze skladu neodečte přímo tento produkt, ale pouze odpovídající množství jeho ingrediencí, tedy produktů káva a mléko. Odtěžování využijete pro prodej točených nápojů, kdy odečítáte z jiného společného produktu (sudu) 0,3 nebo 0,5 litru. Ze skladu můžete odtěžovat také např. různé kadeřnické přípravky skládající se z ingrediencí v různém poměru.

Odtěžování skladu je možné nastavit jak přímo v pokladně, tak i ve Vzdálené správě. Třetí možností je pak odtěžované suroviny hromadně naimportovat. Předtím je však nutné mít v pokladně již vytvořené produkty, které se budou skládat z importovaných surovin. V importním souboru pro odtěžování totiž také definujete k jakému produktu suroviny patří.
 

dulezite_sdeleni_icon

Pro import odtěžování je nutné použít pouze dříve vytvořené produkty a suroviny. Při importu odtěžování nedojde k vytvoření produktů nových!

 

Jdeme importovat suroviny pro odtěžování

1_icon

Zvolte produkty, pro které chcete nastavit odtěžování. Tyto produkty jsou v importním souboru odtěžování definovány na základě externalId, což je ve vlastnostech produktu položka Externí označení. Externí označení (externalId) najdete také v souboru s vyexportovanými produkty.

V importu odtěžování je totiž nutné používat ID čísla již vytvořených produktů / surovin. Poznamenejte si tedy ID čísla vytvořených produktů, které využijete při importu odtěžování. Tato čísla doplňte následně do importního souboru pro odtěžování do sloupečku parentExtId nebo, v případě použití jako suroviny, childExtId. Viz popis níže.

 

2017-06-12_102155

2017-06-12_102058

 

2_icon

Přihlaste se do Vzdálené správy a přejděte na záložku SESTAVY 01. Vpravo pak vyberte sestavu Přehled odtěžování 02.

2017-06-09_160917160918

 

3_icon

Po zvolení této sestavy klikněte na tlačítko Import 03 vpravo nahoře.

2017-06-09_161205

 

4_icon

Otevře se stránka pro vložení importního souboru a jeho nahrání. Dále je postup shodný s postupem hromadného importu ostatních položek. Pro vzorový postup importu se podívejte prosím do této kapitoly. Popis položek importního souboru pro odtěžování naleznete níže. Horní část stránky slouží pro import, spodní s výběrem skladu potom pro vygenerování sestavy odtěžování.

2017-06-09_162440162442

nahoru

Popis sloupců v importním souboru

Importní soubor pro odtěžování

parentExtId

Unikátní číslo dříve vytvořeného produktu. Každý produkt musí mít toto číslo unikátní. Na základě tohoto čísla totiž budou odtěžované suroviny k produktu přidány.

 

Číslo vytvořeného produktu nejjednodušeji zjistíte, pokud si vyexportujete stávající produkty z pokladny nebo se podíváte do vlastností produktu na Externí označení.

parentName

Název prodávaného produktu. Pod tímto názvem uvidíte odtěžovaný produkt na pokladně.

childExtId

Unikátní číslo dříve vytvořeného produktu, který bude použitý jako surovina pro odtěžování. Surovin můžete k jednomu produktu přidat více. Stačí vytvořit další záznamy (řádky) se shodným číslem prodávaného produktu parentExtId. Co řádek, to jedna surovina.

childName

Jméno odtěžované suroviny

quantity

Odtěžované množství (např. 0.5)

units

Odtěžovaná jednotka (např. Liter, přehled jednotek, které je možné použít najdete zde).

deleted

Číslo označující smazaný odtěžovaný produkt (1 nebo 0 - smazaný/nesmazaný). Po smazání nebude dále produkt v pokladně zobrazován. Výchozí hodnota je 0.

Vyžadované položky jsou tučné, ostatní položky (data) jsou volitelné.

 

poznamka_icon

Podporované jsou .csv soubory s oddělovačem ; (středník) a , (čárka). V případě použití středníku, je možné oddělovat desetinná místa čísel čárkou a tečkou. V případě použití čárky jako oddělovače dat, je nutné pro oddělení desetinných míst použít tečku.

nahoru

Příklad správně připraveného importního souboru pro odtěžování

Na obrázku níže je příklad importního souboru se dvěma produkty s odtěžováním - Kofolou a Kávou Latté. Káva Latté se pak skládá ze dvou dotěžovaných surovin, kávy a mléka.

2017-06-12_113728

 

uziv_tip_icon

Pamatujte na to, že produkty s odtěžováním by se neměly odečítat ze skladu. Jednotlivé suroviny by zase měly být na pokladnách skryty, aby je obsluha nemohla účtovat samostatně. Zkontrolujte si tedy, zda máte takto správně nastavené produkty, které v importu odtěžování používáte.

nahoru