Kategorie

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Kategorie

Kategorie umožňují přehledně třídit produkty a především v případě velkého množství produktů usnadňují jejich hledání a účtování přímo na pokladnách. Vždy doporučujeme produkty rozdělit do kategorií. Vytvoření kategorií by tak měl být první krok před vytvářením samotných produktů.

Pomocí funkce Hromadný výběr můžete vybrat více položek, které lze přesunout do jiné kategorie, smazat, či upravit u nich třeba daňovou sazbu, či jiné parametry.
 

uziv_tip_icon

Ve Vzdálené správě lze kategorie také hromadně naimportovat z připraveného csv. souboru. Ten má stejnou strukturu jako soubor, který získáte exportem kategorií ze Vzdálené správy. Import a export položek však podporuje pouze Dotykačka NAPLNO.

 

Jak přidat či smazat kategorii?

1_icon

Na záložce Seznamy » Kategorie klikněte na modré tlačítko + Přidat 01. Pokud již máte nějaké kategorie vytvořené (třeba importem) tlačítkem 02 kategorii upravíte a tlačítkem 03 ji smažete. Smazána bude pouze kategorie, produkty smazány nebudou. Automaticky se přiřadí do výchozí kategorie ALL PRODUCTS.

Vytvořené kategorie můžete korespondujícími tlačítky v záhlaví vyexportovat 04 či zpětně naimportovat 06. Pomocí tlačítka 05 můžete hromadně upravovat vlastnosti více kategorií.

2017-03-16_141718

 

2_icon

Nyní specifikujte vlastnosti nové kategorie jako její název 01, marži 02 a sazbu DPH 03. Dále nastavte, zda chcete kategorii na pokladnách zobrazovat 04 nebo potřebujete trvale všechny produkty z dané kategorie prodávat (fiskalizovat) v zastoupení. V tomto případě je však nutné nejprve přepnout přepínač 05 a poté vybrat z rozbalovacího menu subjekt pro prodej v pověření. Nakonec vše uložte kliknutím na tlačítko Uložit 06.

Vyžadovaným údajem kategorie je pouze jméno. Kompletní popis všech vlastností kategorie najdete níže.

2017-03-27_154350

nahoru


Popis vlastností kategorie

Název

Název kategorie, pod kterým bude zobrazena na pokladnách

Číslo kategorie

Interní označení kategorie (je vytvořeno automaticky)

Externí označení

Zde si můžete zvolit libovolné číselné označení kategorie.

Marže

Hodnota marže (v korunách nebo procentech), která má být kontrolována, nebo dopočítána, při naskladňování produktu z dané kategorie.

Výchozí sazba DPH

Nastavená sazba DPH bude automaticky uplatněna při použití produktů z dané kategorie v okamžitém prodeji.

Zobrazovat

Přepínačem určujete, zda bude kategorie na pokladnách zobrazena či skryta. Skrytí kategorie je vhodné např. pro kategorii, ve které máte odtěžované produkty.

Prodej v pověření

Přepínačem aktivujete možnost vybrat subjekt EET pro prodej v pověření. V případě aktivace budou všechny produkty z dané kategorie prodávány v zastoupení na vybraný subjekt.

Subjekty EET pro prodej v pověření

Zvolte subjekt pro prodej v pověření. Uplatní se na celou kategorii v případě, že přepínač Prodej v pověření je v poloze ON.

Nefiskalizovat

Přepnutím přepínače nebude při prodeji žádný produkt v této kategorii fiskalizován (evidován). Nefiskalizovat je možné také jen konkrétní produkt.

Seznam barev

Pokud chcete kategorii odlišit, vyberte její barvu ze vzorníku nebo ze zobrazení barevného spektra.

Barevné spektrum

Zobrazení barevného spektra pro výběr barvy kategorie

nahoru