Mapa stolů

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Mapa stolů

» Tuto volbu najdete v Nastavení aplikace. «

Mapa stolů je automaticky zapnuta, pokud v průvodci aktivací zvolíte jako druh provozu Restuarace / kavárna. V ostatních případech můžete mapu stolů zapnout / vypnout ťuknutím na volbu Mapa stolů 01. V případě, že na vaší mapě máte hodně stolů, můžete změnit velikost mapy a zobrazit na jedné mapě více položek nebo mapu rozdělit na více stránek, viz volba Stránek mapy.

Možnosti A se vztahují k informaci o době od poslední úpravy účtu, který je na daném stole zaparkován. Zde nastavujete po jaké době se změní barevná indikace stáří účtu. Více informací najdete v této kapitole. Zdali chcete tyto informace zobrazovat určujete aktivací volby 02 Zobrazovat čas od poslední práce se stolem.

Standardně je mapa stolů zobrazována znovu vždy, když uzavřete účet a provedete jeho zaplacení. Filozofie ovládání je založena na tom, že nejprve ťuknete na mapě stolů na vybraný stůl a poté na tento stůl účtujete. Po vybrání stolu se místo mapy stolů tedy objeví obrazovka s produkty a mapa stolů se znovu objeví po uzavření účtu.

Jestliže vám toto chování nevyhovuje, můžete deaktivovat volbu 03 Zobrazit mapu stolů po uzavření účtu. Mapu stolů v tomto případě zobrazíte ťuknutím na dlaždici Mapa Stolů na hlavní obrazovce.

mapa_stolu_nastaveni1_800_edge_no1

 

Mapu stolů můžete rozdělit na více stránek, viz počet Stránek mapy. Mezi těmito stránkami lze na hlavní obrazovce Dotykačky jednoduše přepínat 03.

mapa_stolu_nastaveni3_800_edge_dr1

 

Pokud je mapa stolů aktivní, zobrazuje se na hlavní obrazovce Dotykačky v pravé části místo karet produktů. Naúčtování provedete tak, že nejprve ťuknutím vyberte požadovaný stůl, poté se zobrazí produkty a kategorie. Nyní už standardně výběrem produktů účtujete na tento konkrétní stůl.

Mapu stolů také kdykoliv zobrazíte ťuknutím na tlačítko MAPA STOLŮ v dlaždicovém menu.

Screenshot_2017-10-11-15-19-31

 

uziv_tip_icon

Pro postup jak vytvořit mapu stolů nebo jak již stávající mapu stolů upravit se podívejte do této kapitoly.

Pokud používáte mapu stolů, přijde vám vhod jednoduchý rezervační systém, který umožní vytváření a evidenci rezervací prostřednictvím jednoduché aplikace. Více informací najdete v kapitole Rezervace.