Mapa stolů

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Mapa stolů

mapa1Mapa stolů je automaticky zapnuta, pokud v průvodci aktivací zvolíte jako druh provozu Restuarace / kavárna. V ostatních případech můžete mapu stolů zapnout / vypnout v pokročilém nastavení Dotykačky.

Mapa stolů umožňuje vytvoření schéma stolů odpovídajícímu umístění stolů ve vaší provozovně. Na jednotlivé stoly potom můžete účtovat i parkovat již vytvořené účty. Položky na jednom účtu lze také rozdělit na více stolů nebo účtů a reflektovat tak přání zákazníků ohledně placení.

Mapa stolů může mít až pět stránek, mezi kterými se dá jednoduše přepínat. Na každé stránce tak můžete mít zobrazené stoly odpovídající jedné místnosti nebo sálu. Počet stránek Mapy stolů zvolíte v pokročilém nastavení Dotykačky.

 

uziv_tip_icon

Pokud používáte mapu stolů, přijde vám vhod jednoduchý rezervační systém, který umožní vytváření a evidenci rezervací prostřednictvím jednoduché aplikace. Více informací najdete v kapitole Rezervace.

 

V této kapitole se dozvíte:

 

Pokud je mapa stolů aktivní, zobrazuje se na hlavní obrazovce Dotykačky v pravé části místo karet produktů. Naúčtování pak provedete tak, že nejprve ťuknutím vyberte požadovaný stůl, poté se zobrazí produkty a kategorie. Nyní už standardně výběrem produktů účtujete na tento konkrétní stůl.

Mapu stolů také kdykoliv zobrazíte ťuknutím na tlačítko MAPA STOLŮ v dlaždicovém menu.

NewItem114

 

Jak vytvořit a upravit mapu stolů?

1_icon

Na hlavní obrazovce Dotykačky ťukněte na ikonu tužky 01 vpravo nahoře nad mapou stolů. Tím se dostanete do režimu úprav mapy.

mapa_stolu1_800_edge_no

 

uziv_tip_icon

Obdélník s číslem strany v pravém dolním rohu je viditelný pouze v případě, že jste v nastavení Mapy stolů nastavili více, než jednu stranu.

 

2_icon

Nyní ťukněte na tlačítko + 02 tolikrát, kolik si přejete přidat stolů. Do mapy se přidají stoly. Podržení a tažením po displeji můžete každý stůl přesunout do požadovaného umístění 03. Jakmile máte všechny stoly přesunuté, ťukněte na tlačítko 04 a změny uložte.

Screenshot_2017-10-11-12-17-48-35

 

3_icon

Pro úpravu jednotlivých stolů se nyní opět vraťte do editačního režimu mapy ťuknutím na ikonku tužky vpravo nahoře nad mapou stolů. Poté vyberte stůl, který chcete upravit a ťukněte na něj. Otevře se dialog s vlastnostmi stolu. Zde zadejte do pole 05 název stolu. Jak bude stůl na mapě vypadat určíte ťuknutím na zvolený obrázek 06. Počet míst 07 je důležitý pro rezervace. Pokud potřebujete stůl z mapy odstranit, ťukněte na tlačítko SMAZAT TENTO STŮL 08. Nakonec vše uložte prostřednictvím tlačítka ULOŽIT.

Screenshot_2017-10-11-12-18-27

nahoru


Jak přesunout uložený stůl?

1_icon

Na hlavní obrazovce Dotykačky ťukněte na ikonu tužky 01 vpravo nahoře nad mapou stolů. Tím se dostanete do režimu úprav mapy.

Screenshot_2017-10-11-12-19-20-2

 

2_icon

Pro aktivaci režimu přesunu ťukněte na přepínač 02. Poté ťukněte na stůl a pohybem prstu po displeji 03 ho přesuňte na požadované místo. Jakmile ukončíte editaci, uložte změny ťuknutím na ikonu 04. Pokud je aktivní přesouvání stolů, není možné upravovat vlastnosti stolu.

Screenshot_2017-10-11-12-17-48-23

nahoru


Jak účtovat s mapou stolů?

Pro postup, jak otevřít a vést účet přiřazený ke konkrétnímu stolu se podívejte do této kapitoly. Položky na účtu přiřazenému k jednomu stolu můžete také rozdělit a přenést k jinému stolu na nový nebo stávající účet.

nahoru


Jak vytvořit rezervaci stolů?

Dotykačka umožňuje rezervovat stoly prostřednictvím samostatné aplikace Rezervace. Jakmile tuto aplikaci do dotykové pokladny nainstalujete, budete mít možnost jednoduše pomocí přehledného kalendáře vytvářet rezervace na jednotlivé stoly. Tento jednoduchý rezervační systém nahradí stále běžně používanou papírovou knihu. Více o rezervačním systému Dotykačka se dozvíte v samostatné kapitole.

Na mapě stolů jsou rezervované stoly indikovány fialovým R, a to 30 minut před začátkem a 10 minut po začátku rezervace.

clip0059

nahoru