Mobilní zobrazení

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Mobilní zobrazení

Podle velikosti displeje zařízení, na kterém Dotykačku používáte, se může změnit zobrazení aplikace. Dotykačka se na zařízeních s velikostí displeje menší než 8" přepne do tzv. mobilního zobrazení. Toto zobrazení je optimalizováno pro malé velikosti displeje a zobrazení na výšku.

Hlavní obrazovka v mobilním zobrazení


clip0004

clip0005

01 Postranní menu - Ťuknutím zobrazíte postranní menu.

02 Panel kategorií - Zobrazuje vytvořené kategorie produktů. Pomocí prstu lze tento pás horizontálně posouvat.

03 Ikona seznamu kategorií - Pokud máte velké množství kategorií, použijte pro jejich přehledné dlaždicové zobrazení tuto ikonu.

04 Otevřené účty - Po ťuknutí se zobrazí seznam otevřených účtů, které ještě nebyly uzavřeny a zaplaceny.

05 Mapa stolů - ťuknutím zobrazíte Mapu stolů.

06 Dlaždicové menu - Obsahuje tlačítka pro základní operace s pokladnou. Popis jednotlivých tlačítek najdete v této kapitole.

07 Panel produktů - Po ťuknutí na zvolenou kategorii se v této části objeví produkty, které do této kategorie patří. Ťuknutím na produkt dojde k jeho zaúčtování. Pokud je aktivní Mapa stolů, zobrazuje se zde a produkty se objeví až po vybrání konkrétního stolu. Jakmile je produkt zaúčtován, bude zobrazen dole jako položka účtu 08. Ťuknutím na položky účtu můžete upravovat jeho vlastnosti a množství.

0809 Informace o aktuálním účtu a zaplacení - Jakmile naúčtujete nějaké produkty, objeví se v této části informace o celkové výši účtu společně s poslední namarkovanou položkou. ťuknutí do této části pak můžete jednotlivé položky na účtu upravit a poté účet zaplatit.

nahoru

Úprava položek na účtu a zaplacení


clip0006

clip0007

01 Úprava položky na účtu - Pokud ťuknete na naúčtovanou položku na účtu, budete ji moci upravit či smazat pomocí tlačítek, které se u položky objeví.

02 Zaparkování účtu nebo zaplacení - Pomocí těchto tlačítek účet buď zaparkujete nebo přejdete do platebního dialogu (volba Vystavit účet) a účet zaplatíte.

03 Pokročilé možnosti účtu - ťuknutí na tuto ikonu zobrazíte pokročilé možnosti účtu a budete moci přiřadit zákazníka, poskytnou slevu nebo rozdělit položky na více účtů.
 

Platební dialog

Do pole 04 zadejte přijatou částku od zákazníka, bude dopočítána částka k vrácení. Pomocí tlačítek v dolní části 05 pak můžete vytisknout kontrolní účtenku nebo účet zaplatit. Pro možnost tisku kontrolní účtenky musí v Nastavení tisku k tiskárně přidána tisková úloha Tisk účtenek.

Tlačítko Nezaplaceno účet uzavře bez zaplacení. V Historii plateb bude transakce označená jako nezaplacená a při uzavření pokladny budete na tento nezaplacený účet upozorněni.

Ťuknutím na ikonku 06 zobrazíte pokročilé možnosti platby a můžete rozdělit platbu na více platebních metod nebo odeslat účtenku e-mailem.

nahoru