Nastavení EET v Dotykačce

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Nastavení EET v Dotykačce

Jakmile nastavíte potřebné údaje a certifikát nahrajete do pokladny, je nutné aktivovat režim EET. Až od tohoto okamžiku pak bude pokladna skutečně fiskalizovat jednotlivé účtenky.

Do nastavení EET přejdete otevřením postranního menu Dotykačky, zvolením Nastavení aplikace a ťuknutím na volbu Nastavení EET.

 

dulezite_sdeleni_icon

Režim EET bude automaticky aktivní, pokud provedete nastavení EET prostřednictvím Vzdálené správy.

 

Zapnutí režimu EET

Evidenci tržeb aktivujte zaškrtnutím tlačítka Fiskalizovat účtenky 01. Nyní už vaše pokladna poběží v režimu EET.

Možnost Ověřit nastavení 02 vygeneruje testovací účtenku na server Finanční správy v tzv. ověřovacím módu a vzájemnou komunikací s Finanční správou ověří funkčnost vašeho nastavení. Kliknutím na tuto volbu si můžete po nastavení režimu EET (viz výše) jednorázově ověřit, zda je vaše nastavení funkční. Výsledek komunikace pokladny se servery Finanční správy se pak zobrazí na obrazovce.

sprava_subjektu_eet2_800_edge

 

Ťuknutím na volbu Zkontrolovat platnost certifikátu bude zobrazena platnost aktuálně nahraného certifikátu. Jestliže platnost certifikátu vyprší za 30 dnů a dříve, budete při každém spuštění Dotykačky na tuto skutečnost upozorněni. Postup obnovy certifikátu najdete v této kapitole.

nahoru


Další možnosti provozu EET

Tisknout DIČ na účtenky

Zvolte, zda chcete na vystavených účtenkách tisknou DIČ či nikoliv.

Fiskalizovat bezhotovostní platby

Pokud je tato možnost aktivní, budou evidovány také tržby placené kartou. Ty sice fiskalizované být nemusí, jejich odesíláním však zajistíte kontinuální data na serveru finanční správy a můžete je tak vždy porovnat s pokladnou 1:1. Jestliže bezhotovostní platby fiskalizovat nebudete, budou na serveru finanční správy jen data z hotovostních transakcí a nebudou tak odpovídat datům v pokladně.

Umožnit vystavení dokladu bez fiskalizace

Volba Umožnit vystavení dokladu bez fiskalizace vám umožní vytisknout a uzavřít účet, transakce ale nebude odeslána na servery finanční správy. Tato možnost se vztahuje k platebnímu dialogu a k možnostem účtu.

Nefiskalizovat doklady s sebou

V případě povoleného prodeje Tady / S sebou nebudou fiskalizovány vystavené celé účty při prodeji s sebou. Tato možnost je závislá na předchozí volbě Umožnit vystavení dokladu bez fiskalizace.

Automaticky opakovat odeslání evidované tržby

Při výpadku internetu se bude pokladna pokoušet každých 30 minut automaticky připojit a odeslat a zaevidovat (fiskalizovat) všechny neodeslané doklady.

Evidovat tržby v zjednodušeném režimu

Pokud máte od správce daně povoleno plnit evidenční povinnost ve zjednodušeném režimu, zaškrtnutím této volby  zajistíte, že vytištěná účtenka bude, v souladu se zákonem, obsahovat text Účtenka vystavena v zjednodušeném režimu.

Časové limity

Limity pro komunikaci se servery finanční správy. Toto nastavení upravte jen na pokyn technické podpory!

Správa subjektů EET

Toto nastavení Správa subjektů EET vám umožní přidat subjekt tak, abyste ho mohli přiřadit ke konkrétnímu účtu, který pak bude fiskalizován (evidován) na jiné DIČ, než je standardně nastavené v pokladně.

 

uziv_tip_icon

Přehled o fiskalizovaných (evidovaných) či nefiskalizovaných (neevidovaných) účtenkách najdete v Historii či Vzdálené správě. V dotykové pokladně můžete provést i dodatečné zfiskalizování (zaevidování).

nahoru

Nastavení údajů společnosti

Pokud potřebujete změnit vaše DIČ nebo Číslo provozovny, které jste zadali v průvodci při Nahrání certifikátu do pokladny, postupujte podle následujícího návodu.

1_icon

Vyplňte DIČ vašeho podniku 01. Pokud nejste plátce DPH, bude vaše DIČ ve formátu CZ + rodné číslo bez lomítka.

2_icon

Vyplňte položku Číslo provozovny 02. Tento údaj je součástí informací, které získáte z Finanční správy.

sprava_subjektu_eet3_800_edge

 

poznamka_icon

Dotykačka má nastaveny maximální limity pro elektronickou evidenci tržeb. Doklady nad/pod tyto limity není možné fiskalizovat:

Minimální nezáporná hodnota je 0,00 Kč a maximální nezáporná hodnota je 99 999 999,99 Kč

Minimální záporná hodnota je -99 999 999,99 Kč a maximální záporná hodnota je -0,01 Kč

nahoru