Nastavení Masterpass

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Nastavení Masterpass

icon_masterpass

Při platbě metodou Masterpass™ je na pokladně nebo zákaznickém displeji vygenerován QR kód, který zákazník naskenuje pomocí svého mobilního telefonu s aplikací Masterpass. Právě pomocí této aplikace pak provede ve svém telefonu zaplacení. Tato informace se následně přenese do pokladny a účet je zaplacen.

Jde o velmi rychlou platební metodu, ke které je potřeba jen mobilní telefon s aktivní aplikací. Platba se následně strhne z platební karty, jejíž údaje do aplikace vložíte.

Aby bylo možné tuto platební metodu použít, je nutné provést objednávku, na základě které vám vygenerujeme tzv. Merchant ID a certifikát. Aktivaci platební metody na pokladně včetně inicializační transakce pak provede technik Dotykačky pomocí vzdáleného připojení.

 

poznamka_icon

Placení prostřednictvím Masterpass TM je podporováno od verze Androidu 5.0. Rozjedete ho tedy na DOTPO1411. Pokud máte o tuto platební metodu zájem a vlastníte pokladnu s Androidem 4.2 (DOTPO1401), obraťte se prosím na svého obchodníka.

 

 
Nastavení platební metody MasterpassTM

Merchant ID

Identifikační číslo přidělené na základě provedené objednávky.

Acquier

Banka poskytující platební metodu.

Certifikát

Ťuknutím vyberte certifikát pro komunikaci s poskytovatelem. Certifikát je nutné předtím nahrát do pokladny.

Zobrazovat logo Masterpass™ na zákaznickém displeji

Pokud používáte 14" zákaznický displej Dotykačka, bude QR kód na tomto displeji při platbě zobrazován a zákazník ho jednoduše naskenuje svým mobilním telefonem. Bez připojeného zákaznického displeje bude QR kód pro platbu zobrazován přímo na pokladně. Je také důležité mít nainstalovánu polední (aktuální) verzi aplikace Zákaznický displej.

 

poznamka_icon

Pokud je tato platební metoda správně nastavena a aktivována, objeví se v platebním dialogu jako další platební metoda. Placení prostřednictvím metody MasterpassTM, je popsáno v této kapitole.

nahoru