Nastavení Masterpass

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Nastavení Masterpass

icon_masterpass

Při platbě metodou Masterpass™ je na pokladně nebo zákaznickém displeji vygenerován QR kód, který zákazník naskenuje pomocí svého mobilního telefonu s aplikací Masterpass. Právě pomocí této aplikace pak provede ve svém telefonu zaplacení. Tato informace se následně přenese do pokladny a účet je zaplacen.

Aby bylo možné tuto platební metodu použít, musíte mít uzavřenou smlouvu s bankou, která platbu Mastepass™ podporuje. Pro aktivaci této platební metody potřebujete znát tzv. Merchant ID, které dostanete přidělené od banky a dále potřebujete ještě náhodně vygenerovaný privátní a veřejný RSA klíč. Privátní klíč nahráváte jako textový soubor do Dotykačky, veřejný vkládáte do žádosti o aktivaci API rozhraní, pomocí kterého pokladna komunikuje.

Vygenerovat náhodný RSA klíč můžete např. v aplikaci PuTTY nebo online. Velikost klíče musí být 2048 bitů. Správné formáty obou klíčů najdete níže.

 
Nastavení platební metody MasterpassTM

Merchant ID

Identifikační číslo přidělené na základě žádosti od banky.

Acquier

Banka poskytující platební metodu

Certifikát

Privátní část RSA klíče jako textový soubor, jehož veřejná část byla použita při žádosti o aktivaci API rozhraní. Textový soubor s privátním klíčem nejprve uložte do pokladny a poté ho zde vyberte.

Zobrazovat logo Masterpass™ na zákaznickém displeji

Pokud používáte 14" zákaznický displej Dotykačka, bude QR kód na tomto displeji při platbě zobrazován a zákazník ho jednoduše naskenuje svým mobilním telefonem. Bez připojeného zákaznického displeje bude QR kód pro platbu zobrazován přímo na pokladně. Je také důležité mít nainstalovánu polední (aktuální) verzi aplikace Zákaznický displej.
 


Příklad privátního klíče

Příklad veřejného klíče

private

2017-06-28_120437