Nastavení mobilního číšníka

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Nastavení mobilního číšníka

V Nastavení aplikace přístupném přes postranní menu můžete definovat, na jakou tiskárnu bude mobilní číšník tisknout účtenky. Najdete zde také číslo verze mobilního číšníka, kterou používáte.

 

Nastavení tisku

Výběr spárované bluetooth tiskárny pro přímý tisk účtenek z mobilního číšníka. Stále se však také uplatňuje nastavení tisku v dotykové pokladně. V případě aktivního tisku účtenek a objednávek v Dotykačce, bude účtenka i bon souběžně vytištěna také na tiskárnách specifikovaných v nastavení Dotykačky. Více o tisku z mobilního číšníka najdete v předchozí kapitole Práce s účty.

Screenshot_20170719-152800

Tiskárna

Ťuknutím vyberte ze seznamu spárovanou bluetooth tiskárnu pro tisk účtenek. 58 mm mobilní tiskárna Dotykačka má označení DOTPR58. Pokud tiskárnu v seznamu nevidíte, je nutné ji nejprve s mobilním zařízením spárovat.

Použít mobilní tiskárnu

Pro tisk účtenek musí být tato volba aktivní. Slouží pro dočasné zapnutí či vypnutí tisku. Vhodné pro případ, že chcete využívat tiskárnu připojenou k hlavní pokladně.

Miniúčtenka

Tisk účtenky v úsporné podobě, která šetří termopapír.

Řezat papír

Aktivací této volby povolíte v podporované tiskárně automatické řezání papíru po vytištění účtenky

Zkušební tisk

Ťuknutím vytisknete zkušební text pro ověření komunikace s tiskárnou.

Počet znaků na řádek

Počet tisknutelných znaků na řádek. Pro 58 mm mobilní bluetooth tiskárnu ponechte výchozí hodnotu 32 znaků.

nahoru


O aplikaci Mobilní číšník

Číslo verze aplikace a datum sestavení - vhodné při případném kontaktu s technickou podporou.

 

poznamka_icon

S použitím Mobilního číšníka souvisí i toto nastavení v dotykové pokladně.

nahoru