Nastavení mobilního číšníka

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Nastavení mobilního číšníka

Do nastavení aplikace Mobilní číšník se dostanete přes postranní menu.

clip0018

Počet zobrazených sloupců

Počet sloupců, do kterých budou rozděleny produkty na hlavní obrazovce mobilního číšníka. Počet sloupců zvolte s ohledem na rozlišení zařízení, na kterém mobilního číšníka používáte. Větší počet sloupců znamená menší dlaždice produktů.
 


Nastavení tisku

Výběr spárované bluetooth tiskárny pro přímý tisk účtenek z mobilního číšníka. Stále se však také uplatňuje nastavení tisku v dotykové pokladně. V případě aktivního tisku účtenek a objednávek v Dotykačce, bude účtenka i bon souběžně vytištěna také na tiskárnách specifikovaných v nastavení Dotykačky. Více o tisku z mobilního číšníka najdete v předchozí kapitole Práce s účty.

Screenshot_20170719-152800

Tiskárna

Ťuknutím vyberte ze seznamu spárovanou bluetooth tiskárnu pro tisk účtenek. 58 mm mobilní tiskárna Dotykačka má označení DOTPR58. Pokud tiskárnu v seznamu nevidíte, je nutné ji nejprve s mobilním zařízením spárovat.

Použít mobilní tiskárnu

Pro tisk účtenek musí být tato volba aktivní. Slouží pro dočasné zapnutí či vypnutí tisku. Vhodné pro případ, že chcete využívat tiskárnu připojenou k hlavní pokladně.

Miniúčtenka

Tisk účtenky v úsporné podobě, která šetří termopapír.

Řezat papír

Aktivací této volby povolíte v podporované tiskárně automatické řezání papíru po vytištění účtenky

Zkušební tisk

Ťuknutím vytisknete zkušební text pro ověření komunikace s tiskárnou.

Počet znaků na řádek

Počet tisknutelných znaků na řádek. Pro 58 mm mobilní bluetooth tiskárnu ponechte výchozí hodnotu 32 znaků.

nahoru


Synchronizovat s Dotykačkou

Ťuknutím na tuto volbu vyvoláte okamžitou synchronizaci mobilního číšníka s hlavní pokladnou.

O aplikaci Mobilní číšník

Číslo verze aplikace a datum sestavení - vhodné při případném kontaktu s technickou podporou.

 

poznamka_icon

S použitím Mobilního číšníka souvisí i toto nastavení v dotykové pokladně.

nahoru