Nastavení zdanění

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Nastavení zdanění

» Tuto volbu najdete v Nastavení aplikace. «

V této části lze nastavit používané daňové sazby DPH.

Daňové sazby DPH

Po ťuknutí na tuto volbu si můžete nastavit až 4 daňové sazby pro prodej produktů a služeb. Nastavené daňové sazby se poté zobrazují v rozbalovacím menu ve vlastnostech produktů na záložce Cena, ve vlastnostech kategorií a na klávesnici Okamžitého prodeje.

V případě, že v průvodci aktivací zvolíte, že nejste plátci DPH , bude v tomto nastavení aktivní volba Nepoužívat daňové sazby. Nejsme plátci DPH. Pozdější změna této volby bude mít za následek změnu cen všech již vytvořených produktů a změnu, jakým Dotykačka počítá koncové ceny. Volba Nepoužívat daňové sazby. Nejsme plátci DPH by se tedy neměla měnit, pokud již pokladnu aktivně využíváte.

 

dulezite_sdeleni_icon

Pokud je volba Nepoužívat daňové sazby. Nejsme plátci DPH aktivní, jsou ve Vzdálené správě skryté ve vlastnostech produktů pole DPH a Cena s/bez DPH, je zde zobrazována tedy jen Cena.

 

Do čtyř řádků tedy jednoduše napište používané hodnoty DPH. Pokud potřebujete některou hodnotu vymazat, vymažte celý řádek. Nakonec nastavení uložte ťuknutím na tlačítko Uložit.

dan-sazba

 

Na záložce Cena ve vlastnostech jednotlivých produktů či kategorií pak po ťuknutí na pole Sazba DPH můžete vybrat nastavené sazby.

dan-sazba1
 

Pracovat s cenami bez DPH

Pokud je tato volba povolena, pokladna bude zobrazovat jen ceny bez DPH. V případě, že využíváte Okamžitý prodej, a nebo máte aktivní volbu Vyžadovat zadání ceny u produktu, nebude nutné zadávat sazbu DPH. Klávesy se sazbami DPH budou skryty. Při prodeji však bude DPH standardně uplatněno. Tato možnost je určena např. pro velkoobchodní provozy, které primárně pracují s cenami bez DPH.