Nastavení zdanění

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Nastavení zdanění

» Tuto volbu najdete v Nastavení aplikace. «

V této části lze nastavit používané daňové sazby DPH.

Daňové sazby DPH

Po ťuknutí na tuto volbu si můžete nastavit libovolné množství daňových sazeb pro prodej produktů a služeb. Nastavené daňové sazby se poté zobrazují v rozbalovacím menu ve vlastnostech produktů na záložce Cena, ve vlastnostech kategorií a na klávesnici Okamžitého prodeje.

V případě, že v průvodci aktivací zvolíte, že nejste plátci DPH, bude v tomto nastavení aktivní volba Stát se neplátcem DPH. Pozdější změna této volby bude mít za následek změnu cen všech již vytvořených produktů a změnu, jakým Dotykačka počítá koncové ceny.

Pokud máte nastaveno, že jste neplátce DPH, jsou ve Vzdálené správě skryté ve vlastnostech produktů pole DPH a Cena s/bez DPH, je zde zobrazována tedy jen Cena.

 

dulezite_sdeleni_icon

Změna z plátce na neplátce DPH by se neměla standardně měnit, pokud již pokladnu aktivně využíváte. V opačném případě je nutné po změně plátce / neplátce DPH upravit daňové sazby u jednotlivých produktů buď jednotlivě nebo pomocí funkce Hromadný výběr ve Vzdálené správě.

 

Pro přidání nové sazby ťukněte na tlačítko PŘIDAT NOVOU SAZBU a číselně zadejte sazbu (pro DPH 21 % zadejte jednoduše 21 a uložte tlačítkem VYTVOŘIT.. Pokud potřebujete některou hodnotu vymazat, ťukněte na ikonku koše.

dan-sazba

 

Na záložce Cena ve vlastnostech jednotlivých produktů či kategorií pak po ťuknutí na pole Sazba DPH můžete vybrat nastavené sazby.

dan-sazba1
 

Zobrazovat ceny bez DPH

Pokud je tato volba povolena, pokladna bude zobrazovat jen ceny bez DPH. V případě, že využíváte Okamžitý prodej, a nebo máte aktivní volbu Vyžadovat zadání ceny u produktu, nebude nutné zadávat sazbu DPH. Klávesy se sazbami DPH budou skryty. Při prodeji však bude DPH standardně uplatněno. Tato možnost je určena např. pro velkoobchodní provozy, které primárně pracují s cenami bez DPH.

nahoru