Nastavení zobrazení

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Nastavení zobrazení

» Tuto volbu najdete v Nastavení aplikace. «

V této části lze nastavit parametry zobrazení určitých položek dotykové pokladny.

clip0120

 

Výchozí obrazovka

Toto nastavení určuje co bude zobrazeno v pravé části hlavní obrazovky vždy po zaparkování nebo uzavření účtu, tj. zaplacení. Můžete zvolit mezi kartami produktů (KATALOG), přehledem otevřených účtů nebo mapou stolů.

nahoru

Prodejní obrazovka

Počet sloupců

Ťuknutím zvolíte číselnou hodnotu, která říká kolik produktů bude zobrazeno na jednom řádku. Volba se týká zobrazení produktů na hlavní obrazovce i ve správě položek. Volba Automaticky pak automaticky upravuje počet sloupců podle množství produktů od 4 do 6 sloupců. Pro změnu počtu sloupců ukončete a znovu spusťte aplikaci Dotykačka.

Velikost písma boxů

Ťuknutím si můžete nastavit velikost písma v kartách produktů na hlavní obrazovce a ve správě položek. Vždy se však velikost písma automaticky přizpůsobuje délce názvu produktu, aby bylo možné zobrazit celý název.

Zobrazovat cenu v boxu

Aktivací této volby povolíte zobrazování cen v kartách produktů na hlavní obrazovce. Tato volba je standardně aktivní.

Zahrnout skryté položky do vyhledávání

Standardně nejsou skryté produkty zahrnuty do vyhledávání. V případě odtěžování skladu tak nenajdete skryté suroviny. Pokud je tato volba aktivní, budou do hledání zahrnuté i všechny skryté položky.

Používat táry při vážení

Při zadávání množství u váženého zboží zobrazí dialog pro odečítání tár. Problematikou vytváření a používání tár v Dotykačce se zabývá tato kapitola.

nahoru

Otevřené účty

Způsob zobrazení

Přehled otevřených účtů má tři režimy zobrazení. Zvolte si ten, který vám nejlépe vyhovuje.

Výchozí - Karty účtů dle stolů a stáří se základními informacemi.

Kompaktní - Řádkové zobrazení s možností řazení jednotlivých sloupců.

Podrobné - Karty účtů se zobrazenými položkami na jednotlivých účtech.

Počet sloupců

Zvolte preferovaný počet sloupců nebo ponechte automatické zobrazení.

Seskupovat historické účty

Účty starší více jak 24 hodin budou označeny jako historické a zobrazeny na konci přehledu.

Zobrazit tlačítko pro vystavení účtu

U každého zaparkovaného účtu bude zobrazeno tlačítko pro jeho uzavření a zaplacení. V případě, že máte povolené rychlé placení, bude po stisku tohoto tlačítka účet rovnou zaplacen hotovostí.

nahoru

Placení

Velikost platebního dialogu

Zobrazení platebního dialogu může respektovat velikost displeje zařízení. Pro zařízení s menším displejem se pak platební dialog zobrazí v kompaktním zobrazení, uzpůsobeném pro zařízení s menším displejem. Na výběr jsou tyto možnosti:

Automatická velikost - Zobrazení platebního dialogu bude automaticky přizpůsobeno zařízení.

Úplný - Platební dialog bude zobrazen ve standardní plné podobě.

Kompaktní - Platební dialog bude zobrazen v podobě pro zařízení s menším displejem.

nahoru