Nastavení zobrazení

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Nastavení zobrazení

» Tuto volbu najdete v Nastavení aplikace. «

V této části lze nastavit parametry zobrazení určitých položek Dotykové pokladny.

Počet sloupců

Ťuknutím zvolíte číselnou hodnotu, která říká kolik produktů bude zobrazeno na jednom řádku. Volba se týká zobrazení produktů na hlavní obrazovce i ve správě položek. Volba Automaticky pak automaticky upravuje počet sloupců podle množství produktů od 4 do 6 sloupců. Pro změnu počtu sloupců ukončete a znovu spusťte aplikaci Dotykačka.

Velikost písma boxů

Ťuknutím si můžete nastavit velikost písma v kartách produktů na hlavní obrazovce a ve správě položek. Vždy se však velikost písma automaticky přizpůsobuje délce názvu produktu, aby bylo možné zobrazit celý název.

Zobrazovat cenu v boxu

Aktivací této volby povolíte zobrazování cen v kartách produktů na hlavní obrazovce. Tato volba je standardně aktivní.

Zahrnout skryté položky do vyhledávání

Standardně nejsou skryté produkty zahrnuty do vyhledávání. V případě odtěžování skladu tak nenajdete skryté suroviny. Pokud je tato volba aktivní, budou do hledání zahrnuté i všechny skryté položky.

Používat táry při vážení

Při zadávání množství u váženého zboží zobrazí dialog pro odečítání tár. Problematikou vytváření a používání tár v Dotykačce se zabývá tato kapitola.

Platební dialog

Zobrazení platebního dialogu může respektovat velikost displeje zařízení. Pro zařízení s menším displejem se pak platební dialog zobrazí v kompaktním zobrazení, uzpůsobeném pro zařízení s menším displejem. Na výběr jsou tyto možnosti:

Automatická velikost - Zobrazení platebního dialogu bude automaticky přizpůsobeno zařízení.

Úplný - Platební dialog bude zobrazen ve standardní plné podobě.

Kompaktní - Platební dialog bude zobrazen v podobě pro zařízení s menším displejem.