Otevřít / uzavřít pokladnu

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Otevřít / uzavřít pokladnu

uzavrit_pokladnu1Tímto tlačítkem otevřete či uzavřete pokladnu. Dobu mezi otevřením a uzavřením pokladny chápejte jako 1 směnu. Tlačítko mění svůj název a funkci podle aktuálního stavu pokladny. Pokud je pokladna uzavřena, ťuknutím ji otevřete. Pokud je pokladna otevřena, ťuknutím ji zavřete a ukončíte tak směnu. Podle jednotlivých směn je možné např. zobrazit přehled tržeb.

Při uzavření pokladny lze zobrazit Výčetku a zadat aktuální počty jednotlivých bankovek a mincí, případně stravenek. Pokladna podle zadaných počtů spočítá hotovost. Pokud máte v odpovídající tiskové úloze aktivovanou možnost Automatický tisk uzávěrek, bude po uzavření pokladny vytisknuta uzávěrka s přehledem tržeb. Jednotlivé uzávěrky je možné číslovat, stačí číslování nastavit v nastavení pokladny.

 

Filozofie ovládání pokladny je založena na tzv. směnách. Směnou myslíme dobu od otevření pokladny do jejího uzavření. Před zahájením účtování je tedy nutné nejprve otevřít pokladnu a zadat případnou počáteční hotovost. Pokud skončí pracovní doba obsluhy, pokladnu uzavřete a opět uvedete stav hotovosti. Tak si vlastně rozdělíte účty pro jednotlivé směny. Pokladnu samozřejmě nemusíte uzavírat, pokud nepotřebujete. Podle jednotlivých směn můžete pak filtrovat přehledy tržeb i různé datové sestavy ve Vzdálené správě.

Otevření či uzavření pokladny provedete jednoduše ťuknutím na tlačítko Otevřít pokladnu či Uzavřít pokladnu v dlaždicovém menu Dotykačky. Tlačítko mění svůj stav podle toho, zda je pokladna otevřena či uzavřena.

 

Jak otevřete pokladnu?

1_icon

Pro otevření pokladny tedy ťukněte na tlačítko Otevřít pokladnu.

otevreni1

 

2_icon

Do otevřeného dialogu vložte případný počáteční stav hotovosti, tj. hotovosti, kterou máte skutečně v pokladně a poté ťukněte na tlačítko Otevřít pokladnu. Pokud máte aktivní Výčetku, stačí zadat počet jednotlivých bankovek či mincí v pokladně. Nyní již můžete začít účtovat či pracovat s dotykovou pokladnou.

otevreni2

nahoru

Jak zavřete pokladnu?

1_icon

Pro zavření pokladny a ukončení směny ťukněte na tlačítko Uzavřít pokladnu.

uzavreni1

 

2_icon

Do otevřeného dialogu vložte konečný stav hotovosti a poté ťukněte na tlačítko Uložit. Pokud máte aktivní Výčetku, stačí zadat počet jednotlivých bankovek či mincí v pokladně. Pokladna (směna) bude uzavřena. Jestliže při uzavření pokladny zůstanou nezaplacené nebo otevřené účty, budete na tuto skutečnost upozorněni.

uzavreni2

nahoru