Parkowanie rachunków

<< Kliknij, aby wyświetlić zawartość >>

Parkowanie rachunków

Każdy rachunek w Dotykačce możesz zaparkować, a więc odłożyć i później wrócić do niego. Parkowanie rachunków ma zastosowanie przede wszystkim w przypadku zamówień Twoich klientów bez płacenia od razu, np. przy otwarciu rachunku w restauracji. Jeśli aktywna jest mapa stołówdochodzi do parkowania rachunków automatycznie do wybranych stołów. Rachunki na poszczególnych stołach w ten sposób zostają otwarte i w między czasie, personel może otworzyć następne rachunki.

 

Jak zaparkować rachunek?

1_icon

Na ekranie z naliczonymi pozycjami kliknij przycisk parkowania 01lub skorzystaj z przycisku WSTECZ 02.

parkovani1b

 

2_icon

Wyświetli się okno Zaparkuj. W tym oknie możesz wpisać notatkę, która będzie się wyświetlała na zaparkowanym rachunku. W celu zaparkowania rachunku wybierz przycisk ZAPISZ. Stoły, które mają już zaparkowane rachunki, są oznaczone fioletowym kolorem. Podczas parkowania kolejnego rachunku zostanie wyświetlony komunikat z pytaniem, czy aktualny rachunek powiązać z już zaparkowanym (otwartym) rachunkiem na danym stole czy na stole zaparkować kolejny (nowy) rachunek. Patrz rozdział Rozdzielenie rachunku.

Rachunek zostanie odłożony do listy zaparkowanych rachunków. Ten spis znajdziesz na głównym ekranie w w menu kafelkowym pod przyciskiem OTWARTE (X)— w nawiasie wyświetla się liczba aktualnie zaparkowanych rachunków. Jeśli nie masz żadnego zaparkowanego rachunku, na przycisku wyświetla się ZAPARKUJ.

parkovani2

 

3_icon

Po ponownym otwarciu zaparkowanego rachunku kliknij przycisk OTWARTE (X) i wybierz ze spisu rachunek, który chcesz skorygować. Jeśli wpisałeś notatkę do rachunku, wyświetla się na liście.

parkovani3otevrene

 

dulezite_sdeleni_icon

Jeśli nie można skorygować zaparkowanego rachunku i korzystasz z Mobilnego kelnera prawdopodobnie jest aktywny w Mobilnym kelnerze. W takim przypadku rachunek jest zablokowany do czasu, aż zostanie znowu zaparkowany w Mobilnym kelnerze. W celu uzyskania szczegółowych informacji w tym rozdziale.

Screenshot_2017-07-19-19-03-27

 

4_icon

Zostaną wyświetlone pozycje przypisane do rachunku i możesz z nim dalej pracować oraz dodawać pozycje. W celu ponownego zaparkowania kliknij ponownie przycisk 01. W celu zamknięcia rachunku wybierz przycisk Wystaw rachunek 02. Rachunek zostanie zamknięty i zniknie z listy zaparkowanych. Następnie znajdziesz go w Historii.

parkovani12b

do góry

Ekran z wykorzystaniem mapy stołów

Jeżeli posiadasz aktywną Mapę stołów, wyświetla się w menu głównym zamiast listy produktów. W tym przypadku najpierw klikając na mapie wybierz odpowiedni stół a następnie przypisz do danego stołu produkty. W momencie przypisania wszystkich produktów, możesz rachunek zatwierdzić lub zaparkować i wrócić do mapy stołów. Stół, na którym jest przypisany otwarty rachunek, jest na mapie wyróżniony kolorem. W dolnej części mapy znajduje się przyciski dla zmiany skali, ewentualnie przejście na następną stronę mapy.

Screenshot_2017-10-11-15-19-31

 

Ostrzeżenia dla personelu o okresie od ostatniej edycji rachunku na mapie stołów.

Przy każdym rachunku po pierwszej minucie od zaparkowania wyświetla się czas od ostatniej edycji rachunku. Czas ten informuje Twój personel, kiedy ostatnio stolik został obsłużony. W zależności od ustawień, kolor stopniowo zmienia się z zielonego na pomarańczowy a następnie na czerwony. W ten sposób otrzymasz informację o tym, że dany stół przez dłuższy okres czasu nie został obsłużony. Zmianę przedziału czasowego, ewentualnie wyłączenia, można przeprowadzić w ustawieniach Mapy stołów.
 

uziv_tip_icon

Jeżeli używasz mapy stołów, możesz także dodatkowo korzystać z systemu rezerwacyjnego, który umożliwi utworzenie i edycję rezerwacji za pośrednictwem prostej aplikacji. Więcej informacji znajdziesz w rozdziale Rezerwacja.

do góry