Okno płatności

<< Kliknij, aby wyświetlić zawartość >>

Okno płatności

W momencie wystawienia rachunku przyciskiem Wystaw rachunek na ekranie, wyświetli się okno płatności. Za pomocą tego okna dokonasz płatności aktualnego rachunku a także masz możliwość wykonania innych zaawansowanych operacji z rachunkiem.

W tym rozdziale znajdziesz:

 

uziv_tip_icon

Podstawowe możliwości okna płatności przedstawia także to video.

 

Jak wykonać szybką płatność rachunku?

Jeśli nie musisz nic zmieniać, kliknij przycisk ZAPŁACONO 08 i zapłać rachunek lub wpisz w pole Zapłacono otrzymaną kwotę od klienta. W tym przypadku rachunek zawsze będzie uregulowany w gotówce. W zależności od ustawień Szuflady kasowej zostanie wydrukowany paragon i otwarta szuflada kasy. Wyświetlane typy płatności w części 05 zależą od tego ustawienia. Jeżeli chcesz wystawić fakturę, zobacz ten rozdział.

Screenshot_2017-05-31-18-06-32

 

Opis okna płatności

Krzyżykiem 01 zamkniesz okno płatności i możesz dalej pracować z otwartym rachunkiem.

Należy kliknąć ikonkę trzech pionowych kropek 02 w sekcji Rachunek wyświetlisz zaawansowane możliwości rachunku. Przytrzymując dłużej palec na tej ikonce, rozdzielisz rachunek i wyświetlisz okno Do zapłaty. Do tego okna przesuwasz pozycje, które chcesz mieć na oddzielnym rachunku i zapłacić osobno. Patrz rozdział Jak rozdzielić rachunek.

Przy użyciu przycisku WYBIERZ KLIENTA 03 rachunek zostanie przypisany do konkretnego klienta.

Trzy poziome kropki 04 w sekcji Płatność wyświetlą zaawansowane możliwości płatności. Te funkcje nie są dostępne, jeżeli pozycja na rachunku lub cały rachunek jest sprzedawana w ramach upoważnienia.

Podczas samego wprowadzania płatności 05 możesz wpisać do pola Zapłacone wartość otrzymanej kwoty od klienta . A tym samym w polu Do zwrotu zostanie automatycznie obliczona wartość, ile masz zwrócić klientowi. W tej części masz także możliwość wybrania metody płatności. Dostępne metody płatności są zależne od tych ustawień. Metodę płatności już zapłaconego (zamkniętego) rachunku można zmieniać w Historii.

Przycisk Nie zapłacono 06 zamknie rachunek bez zapłaty. W Historii transakcji, transakcja będzie oznaczona jako niezapłacona. Podczas zamknięcia kasy zostaniesz o tym powiadomiony.

Możliwość Drukuj 07 wyśle rachunek do drukarki.

Przycisk Zapłacono 08 zarejestruje płatność jako zapłaconą i wydrukuje paragon, jeśli masz ustawione odpowiednie zadanie drukowania.

Po lewej stronie ekranu na terminalu dotykowym 14" są dostępne kafelki 09 dla zaawansowanych możliwości rachunku.

do góry


Opcje rachunku i płatności

Oprócz standardowej płatności można w oknie płatności wykonać także zaawansowane operacje z przypisanymi pozycjami (połączenie lub rozdzielenie), z całym rachunkiem i metodami płatności. Najczęściej stosowane operacje to:

Jeżeli chcesz rozdzielić rachunek w taki sposób, by np. kilka klientów przy jednym stole mogła zapłacić swoje zamówienie osobno, przeczytaj rozdział Rozdziel rachunek.

Jeżeli chcesz rozdzielić płatność w taki sposób, by klient mógł płacić różnymi metodami płatności równocześnie (np. część w gotówce i część kartą), przeczytaj rozdział Rozdziel płatność.

Jeśli nie chcesz fiskalizować (rejestrować) konkretnego rachunku, wybierz Nie fiskalizuj dokumentu.

do góry


Straty znane produktów i składników

Jeśli używasz odliczania składników z magazynu, aplikacja Dotykačka zaproponuje także straty znane odliczanych składników. Zrobisz to w prosty sposób:

1.W ustawieniach systemu kasowego należy aktywować metodę płatności Straty znane.

2.Następnie tą metodę płatności znajdziesz w oknie płatności.

3.Przypisz na rachunek produkty, które chcesz odpisać i „zapłać” rachunek za pomocą metody płatności Straty znane.

4.Produkty zostaną odpisane wraz ze składnikami.

do góry


youtube-3233 Podstawowe możliwości okna płatności (w języku czeskim):

do góry