Rezerwacja

<< Kliknij, aby wyświetlić zawartość >>

Rezerwacja

icon_rezervaceRezerwacja jest dodatkową aplikacją dla utworzenia i monitorowania rezerwacji poszczególnych stołów. Utworzone rezerwacje stołów są wyświetlone w prostym kalendarzu. Najpierw należy zainstalować aplikację rezerwacje na systemie kasowym za pośrednictwem aplikacji Dotykačka Marketplace. To prosty i przejrzysty system rezerwacji, który jest w stanie zastąpić papierową książkę.
 

poznamka_icon

Jeżeli posiadasz licencję Dotykačka NIEOGRANICZONA, możesz korzystać z aplikacji rezerwacyjnej bez ograniczeń. Licencja KOMPLET posiada limit 1000 rezerwacji na rok a licencja ŁATWO posiada limit 100 rezerwacji na rok.

 

Aby aplikacja Rezerwacja współgrała z aplikacją Dotykačka, należy ją najpierw autoryzować. Po pierwszym uruchomieniu aplikacji rezerwacja, kliknij wyświetlony przycisk Zażądaj dostępu i udziel (potwierdź) aplikacji niezbędnych upoważnień.

clip0043

 

Od tego momentu w systemie rezerwacyjnym będą się wyświetlały stoły z mapy stołów w aplikacji Dotykačka i inne ważne informacje dla rezerwacji, jak np. Konta klienta.

Domyślnym ekranem jest Program rezerwacyjny, gdzie widzisz poszczególne rezerwacje i ich godziny. W tym momencie okno będzie puste.

clip0044
 

01 Przełączanie widoków: najbliższa rezerwacja / nieprzetworzone rezerwacje (nie dokończone rezerwacje) / Kalendarz (rozpisane rezerwacje wg dni) / Ustawienia aplikacji
02 Lisa stołów: Domyślnie są wyświetlane stoły ze wszystkich kas podłączonych do tego samego konta w chmurze. W ustawieniu aplikacji można jednak wyświetlone stoły ograniczyć tylko do określonej kasy.
03 Wyświetlanie rezerwacji wg godziny: wiersze przedstawiają stoły, a kolumny godzinę od–do.
04 Przycisk do wytworzenia nowej rezerwacji
05 Przyciski do przejścia do dalszego lub poprzedniego dnia czy też wyboru konkretnej daty
06 Po kliknięciu na tą ikonę można przełączać wyświetlanie zestawienia tylko na stoły z utworzonymi rezerwacjami.
07 Przycisk dla wyświetlenia aktualnej godziny.

 

Jak utworzyć lub anulować rezerwację dowiesz się w następnym rozdziale.