Platby kartou

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Platby kartou

Pokud používáte platební terminál některého z bankovních ústavů, které Dotykačka podporuje, můžete ho připojit přímo k pokladně. Částka k platbě se pak přenese do platebního terminálu. Každý terminál je možné používat také samostatně a zadávat na terminálu částku ručně. Platební metodu kartou povolíte v Nastavení pokladny v části Platební metody.

 

dulezite_sdeleni_icon

Aby platební terminál správně komunikoval s pokladnou, je nutné nejprve na pokladnu nainstalovat Ovladač pokladního terminálu a správně ho nakonfigurovat. Postup připojení terminálu a nastavení Ovladače platebního terminálu je popsán v této kapitole.

 

Platba kartou s připojeným platebním terminálem

Jestliže jste v platebním dialogu zvolili platbu kartou (platební metoda Platební karta), bude zobrazen dialog informující o probíhající transakci. V tento moment se na displeji terminálu zobrazí zvolená částka k platbě a terminál vyčkává na přiložení bezkontaktní karty nebo vložení čipové platební karty.

Pokud byla platba kartou zvolena chybně, ťukněte v zobrazeném dialogu na tlačítko ZRUŠIT 01.

Screenshot_2017-10-04-14-03-36-1

 

poznamka_icon

Pro možnost spárování vystaveného dokladu s provedenou platbou na platebním terminálu zasílá Dotykačka do platebního terminálu ke každé transakci variabilní symbol. Reporty s uvedenými VS budou později k dispozici ve Vzdálené správě.

 

nahoru


Řešení problémů

Jestliže dojde k problému s platbou, stiskněte tlačítko pro návrat zpět 02 (viz obr. výše) nebo vyčkejte. Bude zobrazen dialog Platební terminál odpojen (na obrázku níže), který umožní další operace. Tento dialog je zobrazen v případě, kdy se podaří k platebnímu terminálu připojit, ale z nějakého důvodu neprobíhá komunikace - terminál neodpovídá na požadavky, nebo při čekání na stav transakce neodpoví do standardní doby.

Problém může být typicky v chybně přiřazené IP adrese, která je v kolizi s jiným zařízením, případně nelze s terminálem správně komunikovat díky problému v místní síti (slabý Wifi signál, přetížený router a pod.).

Dostupné možnosti v dialogu jsou:

1.ANO, VYSTAVIT DOKLAD - Použijte v případě, kdy zákazník reálně provedl transakci kartou a vlivem výpadku se informace již nedostala zpět do pokladny.

2.NE, ZMĚNIT TYP PLATBY - Použijte, pokud se platba neuskutečnila. Následuje výběr jiné platební metody. V případě ČSOB to znamená, že se částka nepropsala do terminálu.U terminálů Sonet a B-payment je možné částku zadat ručně a poté zvolit první možnost ANO, VYSTAVIT DOKLAD.

3.OPAKOVAT TRANSAKCI - Pokladna se pokusí o nové navázání komunikace.

 

 

Screenshot_2017-10-04-14-04-20

 

Co dělat při problémech s platebním terminálem?

Aplikace nereaguje na tlačítko ZRUŠIT

Vyčkejte 30 vteřin na dokončení transakce. Jestli nedojde do této doby k dokončení, tlačítkem pro návrat zpět opět vyvolejte dialog Platební terminál odpojen (na obrázku výše) a ťukněte na OPAKOVAT TRANSAKCI.

Na displeji terminálu se zákazníkovi nezobrazila částka k platbě

V případě, kdy není zobrazena částka k placení (přitom byla řádně zvolena platba kartou a proběhlo čekání na transakci), je potřeba ťuknout na volbu NE, ZMĚNIT TYP PLATBY. Následně vyberte jinou platební metodu nebo, pokud to terminál umožňuje, zadejte částku do terminálu ručně a poté volbou ANO, VYSTAVIT DOKLAD vystavte účtenku a transakci zapište do pokladny.

Na displeji terminálu se zákazníkovi zobrazila částka k platbě, zákazník ji řádně uhradil kartou, ale Dotykačka přesto stále zobrazuje dialog aktivní transakce

Zákazník je o provedené transakci informován tiskem originálu účtenky z platebního terminálu s možností tisku kopie pro zákazníka. Jestliže nedojde k dokončení transakce a není vytištěn daňový doklad z tiskárny, lze transakci dokončit ručně ťuknutím na tlačítko ANO, VYSTAVIT DOKLAD. Dojde tak k vytištění účtenky a dokončení transakce.

 

uziv_tip_icon

Pokud dojde k situaci, kdy omylem transakci při platbě kartou stornujete, avšak na terminálu již úspěšně proběhla, lze ji jednoduše provést znovu tak, aby byla evidována jen v pokladně. Naúčtujte stejné zboží či částku, zvolte platbu kartou, a jakmile je zobrazen dialog probíhající transakce, ťukněte na tlačítko pro návrat zpět. V dialogu pro ukončení transakce následně zvolte tlačítko ANO, VYSTAVIT DOKLAD.

nahoru

Pokladna se nedokáže k platebnímu terminálu připojit

Jestliže pokladna nedokáže komunikovat s platebním terminálem, zobrazí se dialog, který nabízí dvě možnosti: OPAKOVAT TRANSAKCI či se ťuknutím na OK vrátit zpět do platebního dialogu a zvolit jinou platební metodu. Pokud se tedy opakovaná transakce nezdaří, zkontrolujte správné připojení platebního terminálu nebo vyberte jinou platební metodu.

Většina problémů s komunikací je způsobena změnou IP adresy platebního terminálu či pokladny, kdy např. po opětovném zapnutí dostanou přiřazenou jinou IP adresu z DHCP serveru. S ověřením správné IP adresy platebního terminálu vám pomůže technik, který instaloval platební terminál.

Screenshot_2017-10-04-14-03-45

nahoru


Platba kartou bez připojeného platebního terminálu

Jestliže platební terminál používáte samostatně, tj. není připojen k pokladně, je platba kartou velmi jednoduchá. Placenou částku je však nutné na platebním terminálu naťukat ručně. V platebním dialogu zvolte platební metodu Platební karta a ťukněte na Zaplaceno. Naúčtovaná částka bude zaplacena a účtenka bude označena jako zaplacená kartou. Následně na platebním terminálu zadejte shodnou částku a proveďte její fyzické zaplacení kartou.

 

nahoru