Platby kartou

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Platby kartou

Pokud používáte platební terminál některého z bankovních ústavů, které Dotykačka podporuje, můžete ho připojit přímo k pokladně. Částka k platbě se pak přenese do platebního terminálu. Každý terminál je možné používat také samostatně a zadávat na terminálu částku ručně. Platební metodu kartou povolíte v Nastavení pokladny v části Platební metody.

Platba kartou s připojeným platebním terminálem

Platba kartou bez připojeného platebního terminálu

 

dulezite_sdeleni_icon

Aby platební terminál správně komunikoval s pokladnou, je nutné nejprve na pokladnu nainstalovat Ovladač pokladního terminálu a správně ho nakonfigurovat. Postup připojení terminálu a nastavení Ovladače platebního terminálu je popsán v této kapitole.

 

Platba kartou s připojeným platebním terminálem

Jestliže jste v Platebním dialogu zvolili platbu kartou (platební metoda Platební karta), bude zobrazen dialog informující o probíhající transakci. V tento moment se na displeji terminálu zobrazí zvolená částka k platbě a terminál vyčkává na přiložení bezkontaktní karty nebo vložení čipové platební karty.

Pokud byla platba kartou zvolena chybně, ťukněte v zobrazeném dialogu na tlačítko ZRUŠIT 01.

Screenshot_2017-10-04-14-03-36-1

nahoru

Řešení problémů

Jestliže dojde k problému s platbou, stiskněte tlačítko pro návrat zpět 02 (viz obr. výše). Bude tak zobrazen dialog Ukončit provádění platební transakce (na obrázku níže), který umožní další operace. Jde o tyto případy:

Aplikace nereaguje na tlačítko ZRUŠIT.

Na displeji terminálu se nezobrazila částka k platbě.

Na displeji terminálu se zobrazila částka k platbě, zákazník ji řádně uhradil přiložením / vložením karty, ale Dotykačka přesto stále zobrazuje dialog aktivní transakce.

Je potřeba provést fiktivní platbu kartou z důvodu provedení opravy chybně provedených nebo chybějících transakcí.

Screenshot_2017-10-04-14-04-20

 

Aplikace nereaguje na tlačítko ZRUŠIT

Ťukněte na tlačítko POČKAT a vyčkejte 30 vteřin na dokončení transakce. Jestli nedojde do této doby k dokončení, tlačítkem pro návrat zpět opět vyvolejte dialog Ukončit provádění transakce a ťukněte na tlačítko NE či ANO dle vlastní potřeby, viz další možnosti níže.

Na displeji terminálu se zákazníkovi nezobrazila částka k platbě

V případě, kdy není zobrazena částka k placení (přitom byla řádně zvolena platba kartou a proběhlo čekání na transakci), je potřeba ťuknout na tlačítko NE a provést transakci znovu. To provedete opětovným vystavením účtenky nebo zvolením stejné platební metody (v části Platba ťukněte nejprve na Hotovost a následně znovu na Platební karta).

Na displeji terminálu se zákazníkovi zobrazila částka k platbě, zákazník ji řádně uhradil přiložením / vložením karty, ale Dotykačka přesto stále zobrazuje dialog aktivní transakce

Zákazník je o provedené transakci informován tiskem originálu účtenky z platebního terminálu s možností tisku kopie pro zákazníka. Jestliže nedojde k dokončení transakce a není vytištěn daňový doklad z tiskárny, lze transakci dokončit ručně ťuknutím na tlačítko ANO. Dojde tak k vytištění účtenky a dokončení transakce.

Je potřeba provést fiktivní platbu kartou z důvodu provedení opravy chybně provedených nebo chybějících transakcí

Pokud dojde k nějaké závadě v pokladním systému (výpadek elektrického proudu, vypnutí Dotykačky omylem, zaseknutí aplikace...), máte možnost provést fiktivní platbu kartou. Stačí při platbě kartou ťuknout na tlačítko ANO. Transakce bude dokončena a bude v Historii uložena jako platba kartou i když původně nebyla uzavřena.

 

uziv_tip_icon

Pokud dojde k situaci, kdy omylem transakci při platbě kartou stornujete, avšak na terminálu již úspěšně proběhla, lze ji jednoduše provést znovu tak, aby byla evidována jen v pokladně. Naúčtujte stejné zboží či částku, zvolte platbu kartou, a jakmile je zobrazen dialog probíhající transakce, ťukněte na tlačítko pro návrat zpět. V dialogu pro ukončení transakce následně zvolte tlačítko ANO.

nahoru

Pokud pokladna nedokáže komunikovat s platebním terminálem, zkontrolujte prosím jeho správné připojení. Většina problémů s komunikací je způsobena změnou IP adresy platebního terminálu či pokladny, kdy např. po opětovném zapnutí dostanou přiřazenou jinou IP adresu z DHCP serveru.

S ověřením správné IP adresy platebního terminálu Vám pomůže technik, který instaloval platební terminál.

Screenshot_2017-10-04-14-03-45

nahoru


Platba kartou bez připojeného platebního terminálu

Jestliže platební terminál používáte samostatně, tj. není připojen k pokladně, je platba kartou velmi jednoduchá. Placenou částku je však nutné na platebním terminálu naťukat ručně. V platebním dialogu zvolte platební metodu Platební karta a ťukněte na Zaplaceno. Naúčtovaná částka bude zaplacena a účtenka bude označena jako zaplacená kartou. Následně na platebním terminálu zadejte shodnou částku a proveďte její fyzické zaplacení kartou.

 

nahoru