PLU klávesnice

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

PLU klávesnice

» Tuto volbu najdete v Nastavení aplikace. «

Používat PLU klávesnici

Pokud je tato volba aktivní, na hlavní obrazovce je k dispozici ikona pro zobrazení číselné klávesnice pro Okamžitý prodej a vyhledávání produktů podle PLU/EAN kódů.

plu1

 

Umožnit prodej pomocí ručního zadání ceny

Pokud tuto volbu vypnete, bude na PLU klávesnici i pro Okamžitý prodej neaktivní klávesa CENA a nebude tak možné přímo zadávat cenu prodávaných položek. To je dobré v případě, že zadáváte produkty jen pomocí EAN či PLU kódů a přímé zadání ceny tak nevyužijete.

NewItem107

nahoru