Práce s účty

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Práce s účty

S mobilním číšníkem se pracuje stejně jako s Dotykačkou. Práce s účty je velmi rychlá a jednoduchá.

 

Účtujeme s mobilním číšníkem

1_icon

Na hlavní obrazovce 01 ťuknutím standardně přidáváte produkty na otevřený účet. Jakmile máte hotovo, ťukněte na spodní panel s informacemi o účtu 02. Tak se dostanete k naúčtovaným položkám a budete moci provést operace s právě otevřeným účtem.

clip0017

 

2_icon

V přehledu otevřeného účtu vidíte naúčtované položky. Účet nyní můžete zaparkovat na zvolený stůl (pokud máte vytvořenou mapu stolů) nebo ho zaparkujete bez přiřazení ke konkrétnímu stolu. Účet lze také rovnou zaplatit. Zvolením volby ZAPLATIT 01 budou zobrazeny dostupné platební metody (dle nastavení Dotykačky), vybráním platební metody pak dojde k zaplacení účtu a jeho uzavření. Ťuknutím na ZAPARKOVAT 02 zobrazíte přehled stolů a budete moci účet zaparkovat. Pokud ťuknete na zvolenou položku účtu 03 dojde k jejímu rozbalení a tlačítky + / - změníte její množství nebo ji z účtu odeberete. Tlačítko s tužkou umožní doplnit poznámku nebo nastavit na vybrané položce slevu v %. Ikonka 04 nabízí přístup k dalším operacím s otevřeným účtem.

Pokud máte v nastavení hlavní pokladny aktivní Prodej s sebou, může být (dle preferovaného nastavení této funkce) před zaplacení účtu zobrazen dialog s výběrem typu prodeje TADY / S SEBOU. Stejně tak bude zobrazen dialog pro zadání ceny, jestliže je u produktu na hlavní pokladně aktivní volba Vyžadovat zadání ceny.


Screenshot_20170719-171017

clip0139

Screenshot_20170719-173013

 

poznamka_icon

Pokud vlastníte bezdrátový platební terminál či SumUp, bude při platbě kartou částka propsána přímo na platební terminál. Jinak je transakce v pokladně jen zaregistrována s touto platbou a je nutné následně ručně zadat placenou částku na terminálu a fyzicky platbu kartou provést.

nahoru

Možnosti otevřeného účtu

Možnosti účtu zobrazíte ťuknutím na ikonu 04 (viz obrázek výše) u otevřeného (zaparkovaného) účtu. Otevře se dialog s několika ikonami, které nabízejí další operace s celým účtem nebo s položkami na tomto účtu.

Screenshot_20170719-171027-1

 

Ťuknutím na PŘIDAT POZNÁMKU lze k účtu přiřadit poznámku, kterou pak uvidíte v přehledu otevřených účtů.

Tlačítko ZVOLIT ZÁKAZNÍKA nabídne vytvořené zákaznické účty v Dotykačce. Můžete tak účet přiřadit konkrétnímu zákazníkovi.

Volba STORNOVAT ÚČET celý účet stornuje a uzavře.

SLEVA umožní vybrat či zadat slevu na celý účet v %.

Pokud chcete zaplatit či přesunout jen část účtu na jiný stůl, použijte tlačítko ROZDĚLIT ÚČET.

Možnost S SEBOU je zobrazena v případě povolení funkce Prodej s sebou v hlavní pokladně.

 

poznamka_icon

Informace o provedených transakcích v mobilním číšníkovi najdete standardně v Historii na hlavní pokladně.

nahoru

Otevřené účty a mapa stolů

Z hlavní obrazovky mobilního číšníka se dostanete k přehledu otevřených (zaparkovaných) účtů a také k mapě stolů. Práce s těmito položkami je opět jednoduchá a podobná filozofii Dotykačky.


Screenshot_20170719-171232-1

Screenshot_20170719-171107171108

V seznamu otevřených účtů vidíte všechny aktuálně zaparkované účty bez ohledu na to, zda jsou přiřazeny ke konkrétnímu stolu či nikoliv. Ťuknutím na zvolený účet ho aktivujete a přesunete se zpět na hlavní obrazovku s produkty a kategoriemi. Účet je nyní aktivní a tak standardním vybíráním produktů z dlaždic je na tento účet opět přidáváte. Tuto možnost použijte v případě, že si hosté, kteří již mají otevřený účet, přiobjednávají další položky.

Jakmile přidáte nové položky, ťukněte na spodní řádek s informacemi o účtu (viz první obrázek) a účet opět zaparkujte či zaplaťte.

Shodné možnosti nabízí také mapa stolů. Ťuknutím na zvolený stůl otevřete účet a přidáváte na tento stůl položky. Stejně jako v Dotykačce, je stůl s již otevřeným účtem označen fialovou barvou.

nahoru


Blokování úpravy účtu

Aby se zamezilo úpravě účtu v jednom okamžiku na dvou místech (hlavní pokladně a mobilním číšníkovi), dochází k tzv. blokování účtu. Účet je zablokován v případě, že je na hlavní pokladně nebo v mobilním číšníkovi aktivní tedy opět otevřený - v režimu přidávání položek.

Pokud si na hlavní pokladně či v mobilním číšníkovi otevřete zaparkovaný účet, který je jinde aktivní, bude zobrazeno upozornění a nebude možné účet upravit. Abyste mohli s účtem dále pracovat, je nutné ho, tam kde je otevřený, zaparkovat. Obrázek níže ukazuje upozornění v mobilním číšníkovi:

Screenshot_20170719-143220

 

V dotykové pokladně je pak situace podobná. Aktuálně upravovaný účet v mobilním číšníkovi není možné v zaparkovaných účtech otevřít:

Screenshot_2017-07-19-14-31-12

nahoru


Tisk objednávek a účtenek

Pro tisk účtenek přímo z mobilního číšníka je nutné zařízení s nainstalovaným mobilním číšníkem spárovat s mobilní bluetooth tiskárnou, případně můžete využít i tiskárnu připojenou k hlavní pokladně. Jakmile tiskárnu spárujete, budete ji moci vybrat v nastavení mobilního číšníka. Pak se vždy po uzavření účtu na této tiskárně vytiskne účtenka. Tisk účtenek tedy probíhá buď na spárované tiskárně z číšníka nebo na tiskárně hlavní pokladny.

Tisk objednávek je záležitostí hlavní pokladny, tzn. pokladny, se kterou je mobilní číšník spojený. Pokud máte v nastavení tisku Dotykačky u tiskárny definovanou tiskovou úlohu pro tisk objednávek, bude po zaplacení účtu či jeho zaparkování vytištěn na této tiskárně bon.

 

uziv_tip_icon

Majitelé licence Dotykačka NEOMEZENĚ mohou pro tisk z mobilního číšníka využít i LAN tiskárnu a nejsou tak limitování umístěním tiskárny. Pomocí filtru zařízení v tiskové úloze mohou také specifikovat, z jakých zařízení (pokladen nebo mobilních číšníků) bude možné na této tiskárně tisknout.

V rámci ostatních licencí je možné využít buď mobilní bluetooth tiskárnu nebo USB tiskárnu připojenou k hlavní pokladně.

nahoru