Připojení a konfigurace platebního terminálu

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Připojení a konfigurace platebního terminálu

V této kapitole najdete obecný postup pro konfiguraci a připojení standardního platebního terminálu k dotykové pokladně. Před používáním platebního terminálu je nutné nainstalovat a správně nakonfigurovat ovladač platebního terminálu v pokladně. K Dotykačce je možné připojit pouze podporované platební terminály, jejich seznam najdete v naší Databázi znalostí.

Pro správnou funkci platebního terminálu musí být v dotykové pokladně již zprovozněna aplikace Dotykačka a pokladna připojena k počítačové síti, v opačném případě nebude ovladač platebního terminálu pracovat. Pokud používáte bluetooth platební terminál, je nutné ho nejprve s pokladnou spárovat.

Dotykačka podporuje také platební terminály SumUp. Pro postup připojení se podívejte do této kapitoly.

Jak postupovat při platbě kartou s připojeným platební terminálem najdete zde.

 

dulezite_sdeleni_icon

Správné nastavení platebního terminálu i ovladače provádí technik dodavatele terminálu. Nedoporučujeme tedy zasahovat do nastavení ovladače. Nesprávné nastavení může způsobit ztrátu komunikace mezi pokladnou a platebním terminálem. Změna nastavení tak může znamenat opětovnou placenou návštěvu technika.

Níže uvedený postup je určen jen pokročilým uživatelům!

 

Připojení terminálu k dotykové pokladně

Instalace ovladače platebního terminálu

Nastavení ovladače platebního terminálu

 

Přípojení terminálu k dotykové pokladně

Platební terminál je k dotykové pokladně připojen nepřímo prostřednictvím počítačové sítě zákazníka. Za připojení terminálu do sítě, správné nastavení terminálu a přidělení pevné IP adresy je odpovědný dodavatel terminálu. Ten při instalaci nastaví v platebním terminálu pevnou (statickou) IP adresu a tuto adresu uvede do protokolu pro připojení k pokladnímu systému (Protokol pro připojení do POS). Tato IP adresa je důležitá pro správnou komunikaci s dotykovou pokladnou.

 

uziv_tip_icon

Doporučujeme nastavit ve volbách DHCP serveru na síťovém routeru pro platební terminál rezervaci IP adresy. V takovém případě totiž dostane terminál vždy stejnou IP adresu, což je nutné pro správnou komunikaci s pokladnou. Další možností je terminálu přiřadit IP adresu mimo rozsah DHCP serveru.

nahoru


Instalace ovladače platebního terminálu

Dotykačka k platebnímu terminálu poskytuje vlastní ovladač, který slouží pro komunikaci mezi pokladnou a terminálem. Jakmile máte platební terminál nainstalován, je nutné provést nastavení na straně pokladního systému (v ovladači platebního terminálu) a vložit do něho pevnou IP adresu, kterou nastavil dodavatel v platebním terminálu. Instalace i nastavení je však velmi jednoduché.

1_icon

Ovladač platebního terminálu si stáhněte a nainstalujte v prostředí Dotykačka Marketplace, nebo na Google Play. Tento postup je popsán v kapitole Instalace aplikací.  

2_icon

Vyberte Ovladač plat. terminálu a instalujte pomocí tlačítka INSTALOVAT.

ovladac1_800_edge_dr

nahoru

Nastavení ovladače platebního terminálu

Po instalaci bude ikona ovladače platebního terminálu dostupná na ploše dotykové pokladny. Ťukněte na ni, abyste mohli provést nastavení.

plocha_800_edge_dr

 

1_icon

Otevře se prostředí ovladače platebního terminálu. Pro vstup do nastavení ťukněte na tři tečky v pravém horním rohu a ze zobrazené nabídky vyberte Nastavení.

1b_800_edge_dr

 

2_icon

Zobrazí se přehled poskytovatelů plateb. Zvolte požadovanou banku.

3b_800_edge

 

3_icon

Jakmile zvolíte banku, zpřístupní se další volby. Nyní vyberte, zde je platební terminál připojen prostřednictvím místní sítě LAN nebo pro připojení využívá Bluetooth. Na vybraný typ připojení ťukněte.

11

 

Nyní pokračujte další kapitolou podle typu vašeho platebního terminálu:

LAN - používám platební terminál připojený do sítě prostřednictvím protokolu TCP/IP

Bluetooth - používám bluetooth platební terminál

nahoru