Připojení a konfigurace platebního terminálu

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Připojení a konfigurace platebního terminálu

V této kapitole najdete obecný postup pro konfiguraci a připojení platebního terminálu k dotykové pokladně bezdrátově prostřednictvím protokolu TCP/IP. Před používáním platebního terminálu je prvně třeba nainstalovat a správně nakonfigurovat ovladač platebního terminálu v dotykové pokladně. K Dotykačce je možné připojit pouze podporované platební terminály, jejich seznam najdete v naší Databázi znalostí.

Pro správnou funkci platebního terminálu musí být v dotykové pokladně již zprovozněna aplikace Dotykačka a pokladna připojena k počítačové síti, v opačném případě nebude ovladač platebního terminálu pracovat.

Připojení platebního terminálu prostřednictvím Bluetooth je popsáno v další kapitole. Jak postupovat při platbě kartou s připojeným platební terminálem najdete zde.

 

dulezite_sdeleni_icon

Správné nastavení platebního terminálu i ovladače vždy provádí technik dodavatele terminálu. Nedoporučujeme tedy zasahovat do nastavení ovladače. Nesprávné nastavení může způsobit ztrátu komunikace mezi pokladnou a platebním terminálem. Změna nastavení tak může znamenat opětovnou placenou návštěvu technika.

Níže uvedený postup je určen jen pokročilým uživatelům!

 

Připojení terminálu k dotykové pokladně

Instalace ovladače platebního terminálu

Nastavení ovladače platebního terminálu

Pokročilé možnosti pro terminály Sonet a Monet

 

Přípojení terminálu k dotykové pokladně

Platební terminál je k dotykové pokladně připojen nepřímo prostřednictvím počítačové sítě zákazníka. Za připojení terminálu do sítě, správné nastavení terminálu a přidělení pevné IP adresy je odpovědný dodavatel terminálu. Ten při instalaci nastaví v platebním terminálu pevnou IP adresu a tuto adresu uvede do protokolu pro připojení k pokladnímu systému (Protokol pro připojení do POS). Tato IP adresa je důležitá pro správnou komunikaci s dotykovou pokladnou.

 

uziv_tip_icon

Doporučujeme nastavit ve volbách DHCP serveru na síťovém routeru pro platební terminál rezervaci IP adresy. V takovém případě totiž dostane terminál vždy stejnou IP adresu, což je nutné pro správnou komunikaci s pokladnou. Další možností je terminálu přiřadit IP adresu mimo rozsah DHCP serveru.

nahoru


Instalace ovladače platebního terminálu

Dotykačka k platebnímu terminálu poskytuje vlastní ovladač, který slouží pro komunikaci mezi pokladnou a terminálem. Jakmile máte platební terminál nainstalován, je nutné provést nastavení na straně pokladního systému (v ovladači platebního terminálu) a vložit do něho pevnou IP adresu, kterou nastavil dodavatel v platebním terminálu. Instalace i nastavení je však velmi jednoduché.

1_icon

Ovladač platebního terminálu si stáhněte a nainstalujte v prostředí Dotykačka Marketplace, nebo na Google Play. Tento postup je popsán v kapitole Instalace aplikací.  

2_icon

Vyberte Ovladač plat. terminálu a instalujte pomocí tlačítka INSTALOVAT.

ovladac1_800_edge_dr

nahoru

Nastavení ovladače platebního terminálu

Po instalaci bude ikona ovladače platebního terminálu dostupná na ploše dotykové pokladny. Ťukněte na ni, abyste mohli provést nastavení.

plocha_800_edge_dr

 

1_icon

Otevře se prostředí ovladače platebního terminálu. Pro vstup do nastavení ťukněte na tři tečky v pravém horním rohu a ze zobrazené nabídky vyberte Nastavení.

1b_800_edge_dr

2b_800_edge_dr1

 

poznamka_icon

Po dokončení prvotního nastavení terminálu je možnost Nastavení v nabídce skryta. Zobrazí se znovu po dlouhém podržení prstu na nadpisu Vyberte typ transakce (viz níže). Stejným způsobem volbu Nastavení opět skryjete po provedených úpravách.

 

2_icon

Ťukněte na jedinou volbu Poskytovatel plateb. Zobrazí se dialogové okno se seznamem dostupných bank. Zvolte požadovanou banku.

3b_800_edge

4b_800_edge

 

3_icon

Jakmile zvolíte banku, vrátíte se zpět do nastavení a zpřístupní se další volby Způsob připojení a Adresa Terminálu. Ťukněte nejprve na Způsob připojení a zvolte LAN.

11

 

4_icon

Nyní ťukněte na volbu Adresa terminálu a zadejte IP adresu terminálu, kterou nastavil na terminálu technik při instalaci. IP adresa musí být vždy v tomto formátu XXX.XXX.XXX.XXX, tedy např. 192.168.0.10.

6b_800_edge

 

dulezite_sdeleni_icon

V případě, že neznáte IP adresu terminálu, obraťte se prosím na svého IT poradce, případně na zákaznickou linku poskytovatele vašeho terminálu. Terminály připojené prostřednictvím Wifi či Ethernetu musí mít nastavenu pevnou IP adresu a stejně tak i dotyková pokladna.

 

5_icon

Vraťte se šipkou vlevo nahoře zpět na výchozí obrazovku ovladače platebního terminálu. Nyní zde můžete tlačítkem ZAPLATIT provést testovací transakci v hodnotě 1 Kč s reálnou platební kartou. Pomocí šipek u každé volby můžete pro testovací transakci vybrat typ transakce a měnu. V případě, že bude vše správně nastaveno, uvidíte informaci PROBÍHÁ TRANSAKCE a na vašem terminálu se zobrazí k platbě částka 1 Kč. Tuto platbu není třeba dokončit, stačí pouze transakci přímo na terminálu stornovat.

Pokud pokladna nedokáže komunikovat s platebním terminálem, zobrazí se varovná hláška. V takovém případě se informujte na další postup u vašeho IT poradce, případně u poskytovatele terminálu.

8b_800_edge

nahoru


Pokročilé možnosti pro terminály Sonet a Monet

Tisk účtenek pomocí externí aplikace

Tato volba povoluje tisk dokladů o platbě kartou na účtenku z pokladní aplikace. Je přístupná opět přes ikonku tří teček vpravo nahoře po ťuknutí na Nastavení (viz krok 1). Pro povolení tisku na účtence aktivujte tuto volbu. Tisk pomocí externí aplikace podporují pouze platební terminály Sonet a Monet.

nahoru