Přiřazení produktů

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Přiřazení produktů

» Dostupné pouze v Dotykačce NAPLNO a vyšší. «

V případě několika skladů můžete jednoduše pomocí pravidel nastavit z jakého skladu chcete konkrétní produkt odečítat. Pro nápoje tak můžete používat jiný sklad než pro ostatní produkty. V rámci vytvořených pravidel lze také omezit čerpání z určeného skladu jen na určité pokladny.
 

Jak přiřadit produkt ke konkrétnímu skladu a pokladně?

1_icon

Přejděte na záložku SKLADY » PŘIŘAZENÍ PRODUKTŮ. Tlačítkem 01 vytvoříte nové pravidlo. Pokud již máte vytvořená nějaká pravidla, budou zobrazena v přehledu. Tlačítkem 02 zobrazíte vlastnosti vybraného pravidla (přiřazené produkty) a můžete tak pravidlo upravit.. Smazání vytvořeného pravidla provedete ťuknutím na tlačítko 03.

skladyvs8

 

2_icon

Na záložce PRODUKTY vyberte produkt, který chcete přiřadit k určitému skladu a tlačítkem 02 ho přidejte na pravou stranu. Nyní můžete upravit vlastnosti pravidla. Zobrazené produkty lze omezit na vybranou kategorii v menu 01.

skladyvs910

 

3_icon

Zadejte Název pravidla a z rozbalovacího menu Pokladna 03 vyberte pokladnu, pro kterou bude pravidlo platit. Z rozbalovacího menu SKLAD 04 vyberte sklad, ze kterého se budou produkty odečítat a poté tlačítkem Uložit 06 pravidlo pro přiřazení produktů uložte. Pokud potřebujete produkt z pravidla později odebrat, otevřete pravidlo a tlačítkem 05 produkt odstraňte. Jakmile nyní na zelené pokladně prodáte produkty uvedené v pravidle, budou odečteny ze zeleného skladu.

 

uziv_tip_icon

V případě, že potřebujete přiřadit produkty pod více skladů či pokladen, vytvořte zvláštní pravidlo pro každou pokladnu a sklad.

nahoru