Produkty

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Produkty

Záložka Seznamy » Produkty zobrazuje seznam všech vytvořených produktů. Zobrazené produkty můžete omezit jen na určitou kategorii. S produkty lze provádět pokročilé operace, jako je naskladnění či přesun do jiného skladu. Samozřejmě zde můžete také produkty přidávat či je mazat a dokonce také nastavit odtěžování. Produkty lze ve Vzdálené správě vyhledávat podle názvu a EAN, PLU kódů.

Pomocí funkce Hromadný výběr můžete vybrat více položek, které lze přesunout do jiné kategorie, smazat, či upravit u nich třeba daňovou sazbu, či jiné parametry.
 

 

uziv_tip_icon

Před vytvořením produktů nejprve vytvořte kategorie a vytvořené produkty do nich potom rovnou začleňujte. Případně si také nadefinujte dodavatele. Zjednodušíte si tak pozdější práci s pokladnou. Produkty s kategoriemi, dodavatele a další položky, můžete do pokladny také hromadně naimportovat z připraveného .csv souboru. Import a export položek však podporuje pouze Dotykačka NAPLNO.

 


 

Popis prvků na stránce s přehledem produktů

2017-03-16_143310143311

 

Ovládací prvky (tlačítka a rozbalovací menu) jsou pro všechny seznamy ve Vzdálené správě podobné. V záhlaví stránky naleznete tlačítka pro funkce vztahující se ke všem zobrazeným položkám (1-10). Na řádku u každé položky jsou pak tlačítka, která nabízejí možnosti pro konkrétní položku (A-C).

Společné funkce

1.Přepínání mezi zobrazením produktů a štítků

2.Export seznamu produktů do Excelu či textového formátu .csv. Před exportem dat z pokladny do Excelu či formátu .csv, je nutné povolit odběr upozornění ze Vzdálené správy. Jak na to se dočtete v této kapitole.

3.Zobrazení a tisk cenovek s jednotlivými produkty

4.Hromadná úprava produktů a jejich vlastností

5.Import produktů do pokladny z předem připraveného souboru

6.Vytvoření nového produktu

7.Počet zobrazených položek na stránku

8.Omezení zobrazení na určitou kategorii

9.Omezení zobrazení na určitý štítek nebo produkty bez štítků

10.Zobrazení smazaných produktů

Funkce pro konkrétní (vybraný) produkt

a.Nastavení odtěžování / Přesun produktu do jiného skladu

b.Naskladnění produktu

c.Úprava vlastností produktu / Smazání produktu

nahoru