Sestavení a příprava

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Sestavení a příprava

Navigace:  Příprava pokladny > Sestavení Dotykačky PLATEBNÍ >

Před prvním spuštěním je nutné se s Dotykačkou PLATEBNÍ seznámit a zkompletovat ji. Tzn. vložit karty, připojit baterii a správně vložit papír do tiskárny. Poté zařízení připojte k síti a nabijte baterii. Celý postup se skládá z těchto kroků:
 

 

nahoru