Seznamy

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Seznamy

Po kliknutí na záložku Seznamy se rozbalí nabídka se základními položkami, které dotyková pokladna používá. Kliknutím na vybranou položku zobrazíte obsah dané položky. Kliknutím na Produkty se tak otevře stránka s přehledem vytvořených produktů. Záložka Sklad zase ukazuje seznam všech skladů. S některými položkami (jejich obsahem) je možné dále pracovat. Lze například vytvářet či mazat produkty, přesouvat produkty mezi sklady, vytvářet a mazat dodavatele apod.

Některé seznamy je možné pomocí odpovídajících tlačítek v záhlaví stránky exportovat do Excelu nebo formátu .csv. Před exportem do těchto formátů je nutné povolit odběr upozornění ze Vzdálené správy. Jak na to se dočtete v této kapitole.
 

Subjekty EET
 


 

Přidat vše

V některých dialogových oknech (Ceny, Sklady a vybrané seznamy) je k dispozici tlačítko Přidat všechny 01. Pomocí tohoto tlačítka dojde k přesunutí všech produktů do editačního okna 02, kde lze s produkty dále pracovat. Jako příklad na obrázku níže, je uveden postup naskladnění všech produktů:

NewItem74

nahoru