Synchronizace a záloha

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Synchronizace a záloha

» Tuto volbu najdete v Nastavení aplikace. «

V této části nastavení není nutné zpravidla nic měnit. Případné změny provádějte jen na pokyn technické podpory!

Unikátní kód instalace

Identifikační číslo, kterým jsou reprezentovány všechny záznamy v databázi k dané pokladně (jednoznačný identifikátor pokladny).

Synchronizovat se Vzdálenou správou

Ťuknutím zapínáte či vypínáte připojení pokladny ke Vzdálené správě a synchronizaci dat. Součástí této volby je jednoznačný identifikátor cloudu, tj. webového úložiště, do kterého pokladna ukládá data.

dulezite_sdeleni_icon

Pokud tuto volbu deaktivujete, nebudou ve Vzdálené správě k dispozici aktuální data a také nebudou data zálohována na webové úložiště. V případě výpadku pokladny tak můžete přijít o data. Tato volba by měla být tedy vždy zapnuta.

 


Automatická záloha

Povolit automatické zálohování

Povolí či zakáže vytváření automatických interních záloh. Tuto volbu doporučujeme nechat zapnutou. Z lokální zálohy je totiž možné v případě problémů obnovit data. O obnovu dat se případně postará technická podpora.

poznamka_icon

Zálohy dat se ukládají do složky DotykackaBackup a fungují podle tohoto schématu:

Ze záloh starších 1 rok zůstávají zachována data za poslední měsíc. Ostatní je automaticky průběžně odmazáváno.

Za poslední měsíc se vždy ukládají data za poslední den v týdnu.

Za poslední týden se vždy ukládá poslední záloha každého dne.

Za poslední den se vždy ukládají všechny 4 zálohy.

Preferovat externí úložiště (SD karta)

Pokud bude do zařízení vložena SD karta a bude tato volba povolena, zálohy se budou automaticky ukládat na tuto SD kartu.

Provést manuální zálohu

Ťuknutím vytvoříte novou lokální zálohu.

Doba pro uchování dat

Toto nastavení určuje interval, po který Dotykačka uchovává lokální data na pokladnách. Standardně jsou zachována data za aktuální a předchozí měsíc. Můžete však nastavit také vlastní interval, případně uchovávat na pokladně všechna data. Starší data se z pokladny odmazávají vždy po uzavření směny, je proto důležité směny pravidelně uzavírat. Dotykačka před odmazáním lokálních dat kontroluje existenci stejných údajů ve Vzdálené správě. Nemůže tedy dojít k odmazání dat, která ještě nejsou z nějakého důvodu synchronizována se Vzdálenou správou.

Jestliže potřebuje zobrazit na pokladně účtenku, která již byla odmazána, vyhledejte ji v Historii. Jakmile ji v historii otevřete, účtenka se automaticky stáhne do pokladny.

Příklad nastavení:
Pokud nastavíte interval 1 měsíc, a aktuálně je srpen, budou v pokladně přístupná data od 1. července až do 31. srpna. 1. září pak dojde k automatickému odmazání dat za červenec. Shodně se chovají i další intervaly: 1 den = data za dnešek a celý předchozí den.

 

dulezite_sdeleni_icon

Interval pro uchování dat určuje velikost databáze v pokladně. Velké množství dat v databázi pak může znamenat zpomalení provozu pokladny, především v případě velkého množství transakcí. Doporučujeme proto ponechat výchozí nastavení. Starší data jsou vždy k dispozici ve Vzdálené správě.

nahoru