Tisk cenovek

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Tisk cenovek

» Tuto volbu najdete v nastavení Tisku. «

Možnosti tisku cenovek

Dotykačka umožňuje tisk cenovek na standardní termotiskárně. Toto nastavení tedy platí pro termotiskárnu, kterou máte připojenou k dotykové pokladně.

Nastavení tisku

Nastavení tisku cenovek

Jazyk tisku

Nastavte, v jakém jazyku chcete tisknout cenovky. Pokud jazyk změníte, pamatujte na to, že produkty na cenovkách budou uvedeny v původním jazyce (s původními názvy). Toto nastavení má vliv na texty na cenovce mimo názvů prodávaných položek.

Počet kopií

Zadejte kolikrát chcete každou cenovku vytisknout. Výchozí hodnota je 1. Počet kopií však můžete nastavit přímo při výběru cenovek pro tisk.

Používat menší písmo

Zaškrtnutím této volby budou faktury tisknuty menším písmem. Pro toto písmo lze nastavit v nastavení tiskárny odlišný počet znaků na řádek než pro běžné písmo.

Pípat

Pokud tiskárna tuto možnost podporuje a tato volba je aktivní, při tisku tiskárna vydá zvukové upozornění.