Tisk objednávek

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Tisk objednávek

» Tuto volbu najdete v nastavení Tisku. «

Možnosti tisku objednávek

Filtry

Omezení tisku objednávek na základě přidaných filtrů. Ťukněte na tlačítko + PŘIDAT FILTR  a vyberte filtr, který chcete do úlohy přidat. Aktuálně Dotykačka podporuje filtr Dle štítku. Jakmile filtr přidáte, dalším ťuknutím na něj ho rozbalíte a upravíte.

Filtry objednávek

Filtr dle štítku

Nastavením určíte, zda chcete tisknout objednávku jen u produktů s definovanými štítky nebo naopak pro všechny produkty, které definované štítky nemají. Jakmile zadáte štítek, Dotykačka Vám našeptá již vytvořené štítky.

Screenshot_2017-12-05-08-27-30

nahoru


Nastavení tisku

Nastavení tisku objednávek

Jazyk tisku

Nastavte, v jakém jazyku chcete tisknout objednávky. Pokud jazyk změníte, pamatujte na to, že produkty budou na objednávce uvedeny v původním jazyce (s původními názvy). Toto nastavení má vliv na texty na objednávce mimo názvů prodávaných položek.

Počet kopií

Zadejte kolikrát chcete každou objednávku vytisknout. Výchozí hodnota je 1.

Používat menší font

Zaškrtnutím této volby budou objednávky tisknuty menším písmem. Pro toto písmo lze nastavit v nastavení tiskárny odlišný počet znaků na řádek než pro běžné písmo.

Storno objednávky

Tisknout storno objednávky

Zapnutím této volby aktivujete tisk storno objednávek. Jestliže poté stornujete účet, na tiskárně vyjede tisk potvrzující storno.

Tisknout storno objednávky při stornu dokladu

Pokud je tato volba aktivní, bude při stornu dokladu v Historii vytištěn, mimo storno účtenky, také storno bon do kuchyně. To je vhodné při tisku bonu pro zákazníka, na základě kterého si jídlo vyzvedává. Jestliže si zákazník objednávku rozmyslí, budou v kuchyni vědět, že nemají jídlo připravovat.

Tisk cen na objednávkách

Po aktivaci této volby se k jednotlivým produktům na objednávce vytisknou také ceny.

nahoru