Tisk objednávek

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Tisk objednávek

» Tuto volbu najdete v nastavení Tisku. «

Možnosti tisku objednávek

Filtry

Omezení tisku objednávek na základě přidaných filtrů. Ťukněte na tlačítko + PŘIDAT FILTR  a vyberte filtr, který chcete do úlohy přidat. Jakmile filtr přidáte, dalším ťuknutím na něj ho rozbalíte a upravíte.

Filtry objednávek

Filtr dle štítku

Nastavením určíte, zda chcete tisknout objednávku jen u produktů s definovanými štítky nebo naopak pro všechny produkty, které definované štítky nemají. Jakmile zadáte štítek, Dotykačka Vám našeptá již vytvořené štítky.

Filtr dle zařízení

Tento filtr je vhodný např. v případě, že používáte mobilního číšníka či více pokladen. Můžete tak určit, že tiskárna bude tisknout objednávky jen z definovaných zařízení (pokladen) či rozhraní (API).

Screenshot_2017-12-05-08-27-30

 

poznamka_icon

Filtr dle zařízení je dostupný jen v případě, že vlastníte licenci Dotykačka NEOMEZENĚ.

nahoru


Nastavení tisku

Nastavení tisku objednávek

Jazyk tisku

Nastavte, v jakém jazyku chcete tisknout objednávky. Pokud jazyk změníte, pamatujte na to, že produkty budou na objednávce uvedeny v původním jazyce (s původními názvy). Toto nastavení má vliv na texty na objednávce mimo názvů prodávaných položek.

Počet kopií

Zadejte kolikrát chcete každou objednávku vytisknout. Výchozí hodnota je 1.

Používat menší písmo

Zaškrtnutím této volby budou objednávky tisknuty menším písmem. Pro toto písmo lze nastavit v nastavení tiskárny odlišný počet znaků na řádek než pro běžné písmo.

Pípat

Pokud tiskárna tuto možnost podporuje a tato volba je aktivní, při tisku tiskárna vydá zvukové upozornění.

Tisknout číslo inverzně

Pro lepší čitelnost bude číslo objednávky bílé na černém pozadí.

Velké názvy položek

Po aktivování této volby budou názvy prodaných položek na objednávce vytištěny velkým písmem.

Tisk cen na objednávkách

Po aktivaci této volby se k jednotlivým produktům na objednávce vytisknou také ceny.

Tisk S sebou

Vytiskne na objednávce informaci o prodeji S sebou.

Tisknout položky zvlášť

Pro každou položku na účtu bude vytištěna samostatná objednávka (bon). To je vhodné, pokud bon předáváte zákazníkovi pro pozdější vyzvednutí objednávky.

Tisk zákazníka

Tisknout jméno zákazníka

Zapnutím této volby vytisknete na objednávku jméno zákazníka. Pokud je tedy zákazník přiřazen k objednávce.

Tisknout adresu zákazníka

Po aktivaci bude na objednávce vytištěna adresa zákazníka, pokud ji má vyplněnou ve svém zákaznickém profilu.

Storno objednávky

Tisknout storno objednávky

Zapnutím této volby aktivujete tisk storno objednávek. Jestliže poté stornujete účet, na tiskárně vyjede tisk potvrzující storno.

Tisknout storno objednávky při stornu dokladu

Pokud je tato volba aktivní, bude při stornu dokladu v Historii vytištěn, mimo storno účtenky, také storno bon do kuchyně. To je vhodné při tisku bonu pro zákazníka, na základě kterého si jídlo vyzvedává. Jestliže si zákazník objednávku rozmyslí, budou v kuchyni vědět, že nemají jídlo připravovat.

nahoru