Vytvoření, smazání produktu

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Vytvoření, smazání produktu

Jak přidat či smazat produkt?

1_icon

Na záložce SEZNAMY » PRODUKTY klikněte na modré tlačítko + PŘIDAT 01.

2017-03-16_143037

 

2_icon

Otevře se stránka s kartou produktu. Ta se skládá z následujících polí a voleb rozdělených do těchto částí:

2017-11-22_155544

 

ZÁKLADNÍ

Název

Zadejte název produktu pod kterým bude zobrazován na pokladnách

Číslo produktu

Interní ID číslo produktu (internalid), generováno automaticky

Externí označení

Identifikace produktu ze strany zákazníka (např. katalogové číslo)

Krátká poznámka

Poznámka, která slouží pro informace o produktu (např. alergeny). Tato poznámka se tiskne na účtence.

Popis

Podrobný popis produktu určený pro obsluhu. Tento popis se netiskne na účtence.

Kategorie

Vyberte kategorii do které bude produkt patřit. Jak vytvořit kategorie najdete v kapitole Kategorie.

Balení

Množství produktu v prodávaném balení

Jednotky

Vyberte, v jakých jednotkách produkt prodáváte.

Štítky

Odlišení produktů podle štítků. Více štítků oddělte čárkami. Produkty lze poté podle štítků filtrovat.

Rychlé poznámky

Do tohoto pole napište případné varianty produktu (např. steak medium) . Při platbě budete moci variantu vybrat a bude také vytisknuta jako text na účtence.

Zobrazovat položku

Vypnutím této volby nebude produkt na pokladnách zobrazen.

Barva

Vyberte barvu rámečku zobrazeného produktu na pokladnách.

nahoru

CENY

Cena za balení

Přepínač v poloze ON určuje, že nastavená cena produktu je za celé balení, nikoliv za jednotlivý výrobek.

DPH

Vyberte výši daně z přidané hodnoty

Marže

Hodnota marže, která má být kontrolována, nebo dopočítána, při naskladňování produktu.

Body

Zadejte počet bodů, které se po nákupu produktu přičtou na zákaznické konto.

Cena bez DPH

Zadejte cenu bez daně z přidané hodnoty

Cena s DPH

Tato cena bude automaticky vypočítána

Akce ve slevě

Pokud je tato volba aktivní, můžete zadat do pole Sleva [%] aktuální slevu z běžné ceny, která bude akceptována při prodeji.

Sleva [%]

Zadejte výši aktuálně poskytované slevy na produkt. Jak vytvořit dočasné slevové akce najdete v kapitole Ceny.

Neaplikovat hromadné slevy

Pokud bude tato volba aktivní, nebude na tento produkt nikdy započítána případná sleva na celý účet.

Vyžadovat zadání ceny

Zapnutím této volby bude při prodeji produktu vždy vyžadováno zadání ceny.

Vyžadovat zadání množství

Zapnutím této volby bude při prodeji produktu vždy vyžadováno zadání množství.

Kalkulovat hodnotu na čase

Pokud je produkt účtován podle času, bude Dotykačka automaticky kalkulovat cenu v závislosti na čase a nastavených jednotkách po dobu, kdy je účet zaparkován. Týká se např. prodeje služeb.

dulezite_sdeleni_icon

Některé položky jako např. DPH a Cena s/bez DPH se nezobrazují, pokud je pokladna nastavena pro neplátce DPH.

nahoru

SPRÁVA PORCÍ

Seznam vytvořených porcí (např. 50 % porce, 50 % z ceny, 70 % porce, 70 % z ceny) Přepínačem ON/OFF aktivujete dostupnost vybrané porce pro daný produkt.

NASTAVENÍ EET

Prodej v pověření

Umožní fiskalizovat (evidovat) doklad (produkt) jiným subjektem, než který běžně pokladnu používá.

Subjekty EET pro prodej v pověření

Zde vyberete předem vytvořený subjekt, na který bude produkt po naúčtování fiskalizován (zaevidován).

Nefiskalizovat

Přepnutím přepínače nebude při prodeji produkt fiskalizován (evidován). Nefiskalizovat je možné také celou kategorii.

ČÁROVÉ KÓDY

PLU

PLU kód produktu*

EAN

EAN kód produktu*

*Pro vložení napište kód a stiskněte klávesu Enter, můžete takto zadat více kódů pro jeden produkt.

 

 

CENOVKY

Měrné balení

Poměrné číslo vypočítané tak, aby společně s položkou Měrné jednotky ukazovalo cenu za požadované množství. Když budete například chtít pro 250g balení másla zobrazit cenu za 1kg, zadáte zde 0,25 a do položky Měrné jednotky zadáte Kilogram. Toto číslo bude zobrazeno na cenovce.

Měrné jednotky

Požadované množství, např. kilogram, ve výpočtu poměrné ceny za požadované množství (viz příklad v položce Měrné balení).

SKLAD

Odečítat ze skladu

Vypnutím této volby se produkt nebude odečítat ze sladových zásob.

Společný prodej

Zapnutím této volby povolíte společný prodej, který se používá pro prodej produktů společně s vratnými obaly. Více informací najdete v této kapitole.

nahoru


Nákupní cena na skladech

Součástí stránky s vlastnostmi produktu je také přehled Nákupní cena na skladech. V tomto přehledu uvidíte aktuální skladové množství na každém skladu a nastavenou nákupní cenu. Nákupní cenu můžete pro každý sklad přímo v tomto přehledu upravit po přepnutí přepínače Úprava NC bez DPH do polohy ON 01. Tlačítkem 02 zvolený produkt přesunete do jiného skladu. Tlačítko 03 pak slouží pro naskladnění produktu.

nc

 

poznamka_icon

Jak Dotykačka počítá nákupní cenu?

nakupnicena

Poznámka: Dotykačka nevypočítává nákupní cenu podle metody FIFO

 

3_icon

Zadejte veškeré preferované informace o produktu a poté produkt uložte kliknutím na tlačítko ULOŽIT 02 v dolní části stránky.

produkty4
 

 

4_icon

Nový produkt naleznete v seznamu produktů, kde ho můžete tlačítkem 03 znovu upravit, případně tlačítkem 04 smazat. Smazané produkty lze později obnovit.

produkty5

 

uziv_tip_icon

Místo smazání produktu raději doporučujeme produkt dočasně skrýt deaktivací možnosti Zobrazovat jako box. Jakmile budete opět nějaký nový produkt vytvářet, upravte tento skrytý a opět ho zobrazte.

nahoru


Jak obnovit smazané produkty?

Smazané produkty je možné zobrazit kliknutím na odpovídající tlačítko v záhlaví stránky. V přehledu smazaných produktů pak u každého produktu naleznete tlačítko Obnovit, kterým produkt obnovíte a bude s ním moci na pokladně dále pracovat. Opětovným stiskem tlačítka Smazané produkty se vrátíte zpět k zobrazení aktivních (nesmazaných) produktů.

smazane

nahoru