Uspání, vypnutí, restartování pokladny

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Uspání, vypnutí, restartování pokladny

Navigace:  Příprava pokladny > Sestavení a zapojení 10"/15" pokladny >

Zapínání

15" dotyková pokladna

Po zapnutí stiskněte tlačítko clip0594 na zadní straně tabletu.

10" dotyková pokladna

Zapnutí provedete vypínačem clip0594 zcela vpravo na horní straně tabletu (pokud je postaven na šířku).

 

Vypínání / uspání

Vypnutí provedete dlouhým stisknutím tlačítka clip0594 a ťuknutím na volbu Vypnout v nabídce na displeji tabletu. Ve stejné nabídce najdete také volbu pro restart pokladny, tzn. její vypnutí a opětovné spuštění. Pokud tlačítko pro vypnutí stisknete krátce, pokladna se pouze uspí. Další krátkým stisknutím tlačítka ji probudíte.

 

dulezite_sdeleni_icon

Dotykovou pokladnu vždy vypínejte výše uvedeným způsobem. Nikdy neodpojujte napájení za chodu pokladny, mohlo by dojít k poškození systému.

Dotykovou pokladnu doporučujeme alespoň 1x za týden restartovat. Pomůže také standardní vypínání pokladny mimo provozní dobu. Dlouhodobý provoz bez restartu může mít za následek zpomalení pokladny.

nahoru