Alternativní měna

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Alternativní měna

Navigace:  Práce s pokladnou > Nastavení aplikace > Nastavení pokladny >

Alternativní měna

Povolit alternativní měnu

Aktivací lze povolit druhou měnu používanou pro výpočet celkové částky vystavené účtenky. Po povolení se zobrazí další volby pro nastavení alternativní měny.

Měna a směnný kurz

Tlačítkem ZMĚNIT 01 vyberte druhou platební menu a do řádku SMĚNNÝ KURZ 02 zapište kurz, který bude použit pro přepočet. V případě aktivního připojení pokladny na internet se zobrazuje aktuální denní kurz vybrané měny dle ČNB. Zadat aktuální kurz je možné i při otevírání pokladny.

Vracení

V části 03 určete, zda chcete částku k vrácení vracet v korunách či v alternativní měně. V případě vrácení v alternativní měně lze zvolit, na kolik desetinných míst bude částka k vrácení zaokrouhlena.

clip0630

nahoru


Práce s alternativní měnou

Placení s alternativní měnou

Hodnota v druhé měně je viditelná po ťuknutí na druhou měnu v platebním dialogu a vytištěna se směnným kurzem na účtence. Částka k vrácení je pak uvedena v preferované měně dle nastavení.

clip0104

 

Výpočet celkové částky je proveden na základě zadaného směnného kurzu. V Přehledu tržeb bude hodnota pokladních transakcí uvedena včetně plateb v alternativní měně. Celková hodnota v alternativní měně zde bude uvedena také. A stejně tak v rozpisu tržeb budou zvlášť uvedené tržby v druhé měně.

 

Uzavírání pokladny s alternativní měnou

Při uzavírání pokladny lze zadat stav hotovosti jak v běžné, tak alternativní měně. Pokud máte aktivní výčetku, je nutné zvlášť nastavit bankovky či mince i pro alternativní měnu. U každého platidla najdete přepínač a, kterým určíte, pro kterou měnu platí.

clip0631

 

Historie vystavených účtů

V Historii bude zaplacená částka uvedena v nastavené měně pro vrácení. Pokud ale budete vracet v hlavní měně (koruny), bude součástí účtu vždy i mínusová vrácená hodnota v korunách. Každá transakce tedy v tomto případě vyvolá dva finanční pohyby.

clip0632

nahoru