Alternativní měna

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Alternativní měna

Navigace:  Práce s pokladnou > Nastavení aplikace > Nastavení pokladny >

Mimo standardní hlavní měny, lze v Dotykačce aktivovat druhou měnu, tzv. alternativní. Přepočet do alternativní měny pak bude zobrazen v platebním dialogu nebo vytištěn na účtence, včetně částky k vrácení. Směnný kurz pro alternativní měnu lze nastavit ručně podle zobrazeného kurzu ČNB.

 

Alternativní měna

Povolit alternativní měnu

Aktivací lze povolit druhou měnu používanou pro výpočet celkové částky vystavené účtenky. Po povolení se zobrazí další volby pro nastavení alternativní měny. Alternativní měna je podporována i pro připojený Hotovostní stroj. V tomto případě však musí být směnný kurz zadán jako celé číslo bez desetinných míst.

Měna a směnný kurz

Tlačítkem ZMĚNIT 01 vyberte druhou platební menu a do řádku SMĚNNÝ KURZ 02 zapište kurz, který bude použit pro přepočet. V případě aktivního připojení pokladny na internet se zobrazuje aktuální denní kurz vybrané měny dle ČNB. Zadat aktuální kurz je možné i při otevírání pokladny.

Vracení

V části 03 určete, zda chcete částku k vrácení vracet v korunách či v alternativní měně. V případě vrácení v alternativní měně lze zvolit, na kolik desetinných míst bude částka k vrácení zaokrouhlena.

clip0630

nahoru


 

Práce s alternativní měnou

Zaplacení účtu

Hodnota v druhé měně je viditelná po ťuknutí na druhou měnu v platebním dialogu a vytištěna se směnným kurzem na účtence. Částka k vrácení je pak uvedena v preferované měně dle nastavení.

clip0104

 

Výpočet celkové částky je proveden na základě zadaného směnného kurzu. V Přehledu tržeb bude hodnota pokladních transakcí uvedena včetně plateb v alternativní měně. Celková hodnota v alternativní měně zde bude uvedena také. A stejně tak v rozpisu tržeb budou zvlášť uvedené tržby v druhé měně.

 

Uzavírání pokladny s alternativní měnou

Při uzavírání pokladny lze zadat stav hotovosti jak v běžné, tak alternativní měně. Pokud máte aktivní výčetku, je nutné zvlášť nastavit bankovky či mince i pro alternativní měnu. U každého platidla najdete přepínač a, kterým určíte, pro kterou měnu platí.

clip0631

 

Historie vystavených účtů

V Historii bude zaplacená částka uvedena v nastavené měně pro vrácení. Pokud ale budete vracet v hlavní měně (koruny), bude součástí účtu vždy i mínusová vrácená hodnota v korunách. Každá transakce tedy v tomto případě vyvolá dva finanční pohyby.

clip0632

nahoru