Playground api.dotykacka.cz

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Playground api.dotykacka.cz

Playground pro API Dotykačka na adrese https://api.dotykacka.cz slouží jednak jako návod pro seznámení s jednotlivými službami a objekty, a dále jako testovací prostředí pro vyzkoušení funkčnosti komunikace mezi API a informačním systémem.

clip0003

 

Jednotlivé kategorie API reflektují položky v dotykové pokladně:

Branches Service

Pobočky / pokladny

Category Service

Kategorie

Customer Service

Zákazníci

Employee Service

Zaměstnanci

OAuth2 Login Service

Autentizační a autorizační služba OAuth2

Product Service

Produkty

Sales Service

Tržby

Stock Service

Zásoby

Suppliers Service

Dodavatelé

Tables Service

Seznam stolů

Tag Service

Seznam tagů / štítků

Warehouse Service

Sklad

 

poznamka_icon

Seznam výše uvedených kategorií se může lišit v závislosti na vašich nastaveních v dotykové pokladně.

 

Pro různé druhy informačních systémů budete potřebovat různé kategorie. Pro účetní systém to budou především tržby, pro e-shop pak produkty a zásoby.

 

Příklady použití

nahoru