Přihlášení k API pomocí OAuth 2

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Přihlášení k API pomocí OAuth 2

Přihlašování k API probíhá přes autentizační a autorizační službu OAuth 2.

Pro obecné principy fungování OAuth 2 a jako zdroj dalších informací o této službě navštivte stránky https://oauth.net/2.

Na https://api.dotykacka.cz si můžete tento způsob přihlášení vyzkoušet výběrem volby OAuth2 Login Service.

clip0008

 

Obecný postup pro získání tokenu

Využití demo verze Vzdálené správy

nahoru

Obecný postup pro získání přihlašovacího tokenu

OAuth2 Login Service - Get Api Token, viz bod 1_icon níže.

1.Do pole Body object vložte příkaz "username=test@test.test&password=test123&appid=touchpo".

2.V příkazu zaměňte vzorovou e-mailovou adresu a heslo za vaše platné údaje a klikněte na tlačítko Submit.

3.Získáte token, který si zkopírujte, příklad: $bc98569eddbf15265464654asd4asdas.

 

OAuth2 Login Service - Api-token login, viz bod 2_icon níže.

1.V Basic Authentication vyberte touchpo,

2.Authorization zadejte USER,

3.do pole Body object napište "grant_type=password&username=[user-token]&password=",

4.místo [user-token] vložte hodnotu prvního tokenu, který vám byl vygenerován v předchozím bodě,

5.po kliknutí na Submit vám vratí hodnotu access tokenu, který budete používat pro každý request.

 

1_icon

Get API-token - zde získáte po doplnění svých údajů (password, username) do pravé části okna svůj token pro přihlášení.
Použijte vzor z pole Description (username=test@test.test&password=test123&appid=touchpo) v levé části okna:

user-email = váš e-mail

user-password = vaše heslo

client-app-idd = "touchpo"

clip0009

 

2_icon

API-token login - zde použijte token vygenerovaný v předchozím kroku (bude mít tvar podobný "$caz3af93b5279e9b1393a4865ebc347") místo proměnné [user-token] v příkazu "grant_type=password&username=[user-token]&password=". Získáte finální dočasný přístupový Oauth access_token, pomocí kterého je možné operovat nad daty.

clip0010

nahoru


Využití demo verze Vzdálené správy

Pro testování práce s pokladními daty lze využít demo verzi Vzdálené správy, která obsahuje náhodně generovaná data. Pro získání tokenu demo účtu použijte tyto přihlašovací údaje:

"username=demo@dotykacka.cz&password=touchpo_84406&appid=touchpo"

tj.

Účet pro přihlášení: demo@dotykacka.cz

Heslo: touchpo_84406

V API OAuth2 Login Service získáte  API token pomoci request body "username=demo@dotykacka.cz&password=touchpo_84406&appid=touchpo".

Na jeho základě pak provedete přihlášení pro aplikaci Touchpo (Dotykačka) "grant_type=password&username=$67f3cf145f6c231f0175dc3016cfc0e&password=" a získáte finální dočasný přístupový Oauth access_token, pomocí kterého je možné operovat nad daty v demo verzi Vzdálené správy.

nahoru