Kategorie

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Kategorie

Navigace:  Vzdálená správa > Panel záložek > Seznamy >

Kategorie umožňují přehledně třídit produkty a především v případě velkého množství produktů usnadňují jejich hledání a účtování přímo na pokladnách. Vždy doporučujeme produkty rozdělit do kategorií. Vytvoření kategorií by tak měl být první krok před vytvářením samotných produktů.

Pomocí funkce Hromadný výběr můžete vybrat více položek, které lze přesunout do jiné kategorie, smazat, či upravit u nich třeba daňovou sazbu, či jiné parametry.
 

uziv_tip_icon

Ve Vzdálené správě lze kategorie také hromadně naimportovat z připraveného csv. souboru. Ten má stejnou strukturu jako soubor, který získáte exportem kategorií ze Vzdálené správy. Import a export položek však podporuje pouze Dotykačka NAPLNO.

 

Jak přidat či smazat kategorii?

1_icon

Na záložce Seznamy » Kategorie klikněte na  tlačítko + PŘIDAT 01. Pokud již máte nějaké kategorie vytvořené tlačítkem 02 kategorii upravíte a tlačítkem 03 ji smažete. Smazána bude pouze kategorie, produkty smazány nebudou. Automaticky se přesunou do systémové kategorie Vše (special).

Vytvořené kategorie můžete korespondujícími tlačítky v záhlaví vyexportovat 04 či zpětně naimportovat 06. Pomocí tlačítka 05 můžete hromadně upravovat vlastnosti více kategorií.

2017-03-16_141718

 

2_icon

Nyní specifikujte vlastnosti nové kategorie jako její název, barvu 01, marži 02 a sazbu DPH 03. Dále nastavte, zda chcete kategorii na pokladnách zobrazovat 04 nebo zda potřebujete trvale všechny produkty z dané kategorie prodávat (fiskalizovat) v zastoupení. V tomto případě je však nutné nejprve přepnout přepínač 05 a poté vybrat z rozbalovacího menu subjekt pro prodej v pověření.

V části 04lze ještě aktivovat maximální výši slevy a zadat jí do pole níže. Toto bude maximální sleva v procentech, kterou může obsluha použít na produkty v této kategorii. Slevu lze nastavit i pro konkrétního zaměstnance. Nakonec vše uložte kliknutím na tlačítko ULOŽIT 06.

Vyžadovaným údajem kategorie je pouze jméno. Kompletní popis všech vlastností kategorie najdete níže.

2017-03-27_154350

nahoru


Popis vlastností kategorie

Název

Název kategorie, pod kterým bude zobrazena na pokladnách

Barva

Pokud chcete kategorii odlišit, vyberte její barvu ze vzorníku.

Číslo kategorie

Interní označení kategorie (je vytvořeno automaticky)

Marže

Hodnota marže (v korunách nebo procentech), která má být kontrolována, nebo dopočítána, při naskladňování produktu z dané kategorie.

Externí označení

Zde si můžete zvolit libovolné číselné označení kategorie.

EET subjekt pro prodej v pověření

Zvolte subjekt pro prodej v pověření. Uplatní se na celou kategorii v případě, že je aktivní Povolit prodej v pověření.

Povolit prodej v pověření

Přepínačem aktivujete možnost vybrat subjekt EET pro prodej v pověření. V případě aktivace budou všechny produkty z dané kategorie prodávány v zastoupení na vybraný subjekt.

Výchozí sazba DPH

Nastavená sazba DPH bude automaticky uplatněna při použití produktů z dané kategorie v okamžitém prodeji.

Výchozí chod

Produkty v kategorii můžete přiřadit k vytvořenému chodu. Chody na pokladně pak jednoduše naúčtujete a o přípravě každého chodu pošlete informaci do kuchyně.

Zobrazovat

Přepínačem určujete, zda bude kategorie na pokladnách zobrazena či skryta. Skrytí kategorie je vhodné např. pro kategorii, ve které máte odtěžované produkty.

Nefiskalizovat

Přepnutím přepínače nebude při prodeji žádný produkt v této kategorii fiskalizován (evidován). Nefiskalizovat je možné také jen konkrétní produkt.

Maximální výše slevy

Po aktivaci zadejte do pole maximální výši slevy, kterou bude moci obsluha poskytnout na produkty v této kategorii.

nahoru