Nahrání certifikátu do pokladny

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Nahrání certifikátu do pokladny

Navigace:  Začínáme > Elektronická evidence tržeb (EET) >

0Pokud máte k dispozici certifikát pro EET z Finanční správy, postupujte podle následujících kroků pro nastavení režimu EET ve vaší pokladně. Certifikát do dotykové pokladny lze nahrát dvěma způsoby:

Prostřednictvím Vzdálené správy z jakéhokoliv počítače (doporučený postup)

Nahráním přímo do pokladny pomocí připojeného flashdisku nebo e-mailové zprávy

 

dulezite_sdeleni_icon

Certifikát do pokladny nahrajte výhradně způsoby níže uvedenými. V jiných případech, může systém Android vyžadovat zadání pinu pro ochranu certifikátu a pokud tento PIN zapomenete, dojde k zablokování pokladny! Odblokování pokladny pak musí provést technická podpora.

Před nahrání certifikátu si prosím zkontrolujte, že pokladna je připojena k internetu.

 

Jak vložit certifikát do pokladny?

Nahrání certifikátu přes Vzdálenou správu

Pro nastavení EET ve Vzdálené správě je k dispozici průvodce, který vás nastavením provede krok za krokem. Nahrání certifikátu prostřednictvím Vzdálené správy je doporučený a nejjednodušší postup. Pokud jednu pokladnu využívá v jedné provozovně více samostatných subjektů - tzv. prodejců, lze prostřednictvím tohoto průvodce každému prodejci nahrát vlastní certifikát. Každý prodejce tak může fiskalizovat tržby vlastním certifikátem.

1_icon

Přihlaste se do Vzdálené správy na adrese https://admin.dotykacka.cz/login. Přihlašovací údaje získáte po aktivaci Dotykačky. Po přihlášení klikněte vpravo nahoře na ikonku mráčku a z levého menu zvolte etržby. Zobrazí se průvodce nastavením EET.

2017-01-10_152638

 

2_icon

V záhlaví klikněte na tlačítko + Přidat.

eet1_800_edge

 

3_icon

Z rozbalovacího menu vyberte pokladnu pro nastavení režimu EET a případně také zvolte samostatného prodejce, pro kterého chcete nahrát certifikát. V případě více prodejců v jedné provozovně jednoduše projděte průvodce nahráním certifikátu opakovaně a vždy vyberte odpovídajícího prodejce v prvním kroku. Pokračujte tlačítkem Dále.

clip0128

 

4_icon

Zadejte údaje o své provozovně. Číslo provozovny i správné DIČ získáte při přihlášení vašeho podniku na stránkách Finanční správy www.daneelektronicky.cz. Doporučujeme tedy vložit údaje, které uvidíte po přihlášení na těchto stránkách. V případě samostatného prodejce zadejte jeho DIČ. Po doplnění údajů pokračujte kliknutím na tlačítko Dále. Pokud zapomenete vyplnit některý údaj, systém vás na to upozorní.

eet2b_800_edge

 

5_icon

Nyní tlačítkem Vybrat... vyberte certifikát, který jste si stáhli ze stránek www.daneelektronicky.cz. Certifikát musí být ve formátu .p12, např. 1234567890.p12. Zároveň musíte vyplnit i Heslo k certifikátu, které jste získali jako součást autentizačních údajů buď v písemné podobě v případě osobní návštěvy FÚ, nebo na základě on-line žádosti na stránce www.daneelektronicky.cz.

Pokud nahráváte certifikát pro samostatného prodejce, dbejte na to, abyste nahráli skutečně jeho certifikát. Tlačítkem Dokončit průvodce ukončíte.

eet3b_800_edge

 

6_icon1

Po dokončení průvodce bude zobrazen dialog s nastavenými údaji. Údaje pečlivě zkontrolujte a potvrďte tlačítkem OK nebo se tlačítkem Zrušit vraťte zpět do průvodce a nastavení EET ještě upravte.

clip0287

 

Po potvrzení nastavených údajů uvidíte ve spodní části této stránky certifikát, který jste právě nahráli, společně s informací, pro které pokladny nebo prodejce platí. Uvidíte také doplňující informace, jako DIČ, Číslo provozovny a Datum vytvořeného nastavení EET.

eet5b_800_edge

 

Další certifikáty s nastavením EET přidáte opětovným spuštěním průvodce přes tlačítko + Přidat.

 

dulezite_sdeleni_icon

Po dokončení průvodce bude automaticky aktivován režim EET v pokladně.

nahoru


Nahrání certifikátu přímo do pokladny

Nastavení EET můžete provést také přímo na pokladně, je však nutné soubor s certifikátem do pokladny uložit např. prostřednictvím USB média. Při nechtěném spuštění certifikátu a zapomenutí nastaveného hesla může navíc dojít k zablokování pokladny  Doporučujeme tedy využít předchozí možnosti nastavit režim EET prostřednictvím Vzdálené správy.

 

1_icon

V Nastavení aplikace vyberte Nastavení EET.

eet1b_800_edge_dr

 

2_icon

Spustí se průvodce, který vám pomůže vyplnit základní informace potřebné k provozu pokladny v režimu EET a nahrát certifikát.

V prvním kroku vyplňte své DIČ a Číslo provozovny. Tyto údaje získáte po přihlášení na stránkách Finanční správy www.daneelektronicky.cz. Po doplnění údajů ťukněte na tlačítko Pokračovat.

eet_wizard1_800_edge

 

3_icon

V dalším kroku ťukněte na VYBRAT SOUBOR S CERTIFIKÁTEM.

eet_wizard2_800_edge_dr

 

4_icon

Vyberte certifikát z umístění, kam jste ho uložili. Certifikát můžete do pokladny zkopírovat z připojeného flashdisku. Pokud máte v pokladně aktivní e-mailový účet, lze si certifikát jednoduše do pokladny poslat jako přílohu e-mailové zprávy.

 

dulezite_sdeleni_icon

POZOR!
Certifikát jen z e-mailu či flashdisku uložte a nespouštějte ho (neťukejte na něj). Spuštěním certifikátu dojde ke spuštění systémového průvodce importem certifikátu, kdy bude vyžadováno vložení vlastního pinu či jiného bezpečnostního prvku. Pokud tento PIN či gesto poté zapomenete, dojde k zablokování pokladny!

 

newitem52
sipka1
newitem54

 

5_icon

Po výběru certifikátu zadejte jeho heslo a potvrďte ťuknutím na OK.

eet_wizard3_800_edge

 

6_icon1

Ťuknutím na Dokončit nastavení průvodce zavřete. Dále pokračujte zapnutím režimu EET v Dotykačce.

eet_wizard4_800_edge_dr

 

dulezite_sdeleni_icon

Po dokončení průvodce je nutné aktivovat režim EET v pokladně. Až od tohoto okamžiku bude pokladna účtenky fiskalizovat.

nahoru