Nastavení EET v Dotykačce

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Nastavení EET v Dotykačce

Navigace:  Začínáme > Elektronická evidence tržeb (EET) >

Jakmile nastavíte potřebné údaje a certifikát nahrajete do pokladny, je nutné aktivovat režim EET. Až od tohoto okamžiku pak bude pokladna skutečně fiskalizovat jednotlivé účtenky.

Do nastavení EET přejdete otevřením postranního menu Dotykačky, zvolením Nastavení aplikace a ťuknutím na volbu Nastavení EET.

 

dulezite_sdeleni_icon

Režim EET bude automaticky aktivní, pokud provedete nastavení EET prostřednictvím Vzdálené správy.

 

Zapnutí režimu EET

Evidenci tržeb aktivujte tlačítkem ZAPNOUT 01. Nyní už vaše pokladna poběží v režimu EET.

Možnost OVĚŘIT NASTAVENÍ 02 vygeneruje testovací účtenku na server Finanční správy v tzv. ověřovacím módu a vzájemnou komunikací s Finanční správou ověří funkčnost vašeho nastavení. Kliknutím na toto tlačítko si můžete po nastavení režimu EET (viz výše) jednorázově ověřit, zda je vaše nastavení funkční. Výsledek komunikace pokladny se servery Finanční správy se pak zobrazí na obrazovce. Kliknutím na Číslo provozovny 03 lze číslo provozovny kdykoliv změnit, bez nutnosti nahrávat nový certifikát.

sprava_subjektu_eet2_800_edge

 

U nahraného certifikátu je zobrazena jeho platnost. Jestliže platnost certifikátu vyprší za 30 dnů a dříve, budete při každém spuštění Dotykačky na tuto skutečnost upozorněni. Postup obnovy certifikátu najdete v této kapitole.

nahoru


Další možnosti provozu EET

Nastavení fiskalizace

Tisknout DIČ na účtenky

Zvolte, zda chcete na vystavených účtenkách tisknou DIČ či nikoliv.

Fiskalizovat bezhotovostní platby

Pokud je tato možnost aktivní, budou evidovány také tržby placené kartou. Ty sice fiskalizované být nemusí, jejich odesíláním však zajistíte kontinuální data na serveru finanční správy a můžete je tak vždy porovnat s pokladnou 1:1. Jestliže bezhotovostní platby fiskalizovat nebudete, budou na serveru finanční správy jen data z hotovostních transakcí a nebudou tak odpovídat datům v pokladně.

Umožnit vystavení dokladu bez fiskalizace

Volba Umožnit vystavení dokladu bez fiskalizace vám umožní vytisknout a uzavřít účet, transakce ale nebude odeslána na servery finanční správy. Tato možnost se vztahuje k platebnímu dialogu a k možnostem účtu. Aktivací této volby se zpřístupní také možnost Nefiskalizovat doklady s sebou. Možnost prodeje s sebou aktivujete v tomto nastavení.

Evidovat tržby v zjednodušeném režimu

Pokud máte od správce daně povoleno plnit evidenční povinnost ve zjednodušeném režimu, zaškrtnutím této volby  zajistíte, že vytištěná účtenka bude, v souladu se zákonem, obsahovat text Účtenka vystavena v zjednodušeném režimu.

Správa subjektů EET

Toto nastavení Správa subjektů EET vám umožní přidat subjekt tak, abyste ho mohli přiřadit ke konkrétnímu účtu, který pak bude fiskalizován (evidován) na jiné DIČ, než je standardně nastavené v pokladně.

nahoru


Globální nastavení fiskalizace

Automaticky opakovat odeslání evidované tržby

Při výpadku internetu se bude pokladna pokoušet každých 30 minut automaticky připojit a odeslat a zaevidovat (fiskalizovat) všechny neodeslané doklady.

Časové limity

Limity pro komunikaci se servery finanční správy. Toto nastavení upravte jen na pokyn technické podpory!

 

uziv_tip_icon

Přehled o fiskalizovaných (evidovaných) či nefiskalizovaných (neevidovaných) účtenkách najdete v Historii či Vzdálené správě. V dotykové pokladně můžete provést i dodatečné zfiskalizování (zaevidování).

poznamka_icon

Dotykačka má nastaveny maximální limity pro elektronickou evidenci tržeb. Doklady nad/pod tyto limity není možné fiskalizovat:

Minimální nezáporná hodnota je 0,00 Kč a maximální nezáporná hodnota je 99 999 999,99 Kč

Minimální záporná hodnota je -99 999 999,99 Kč a maximální záporná hodnota je -0,01 Kč

nahoru