Nastavení plateb

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Nastavení plateb

Navigace:  Práce s pokladnou > Nastavení aplikace >

V části Nastavení plateb určujete možnosti platby a také jaké typy plateb budou zobrazeny v platebním dialogu po vystavení účtu.

Hotovost
Výchozí platební metoda. Pokud tuto metodu deaktivujete, nebude se zobrazovat v platebním dialogu. V kombinací s vypnutým uživatelským právem Změna nastavení aplikace nebude moci obsluha tuto platební metodu použít, ani ji zpětně aktivovat.

Platební karta

Aktivujte v případě, že používáte externí terminál pro platební karty.

Nastavení platby kartou

Ťuknutím na tuto volbu můžete zvolit, zda se má pokladní zásuvka otevřít také při platbě kartou.
 


clip0058 Platební terminál SumUp®

Aktivujte, pokud chcete s Dotykačkou používat platební terminál SumUp. Nejdříve je však nutné nainstalovat ovladač pro tento terminál. Kompletní postup pro připojení najdete v této kapitole. Pokud je tato platební metoda aktivní, zobrazuje se v platebním dialogu.

Nastavení SumUp®

Ťuknutím na tuto volbu nastavíte možnosti pro platební terminál SumUp.

nahoru


Šeky

Pokud tuto volbu aktivujete bude v platebním dialogu možnost označit platbu šekem.

Stravenky

Pokud tuto volbu aktivujete, bude v platebním dialogu možnost označit platbu stravenkami.

Elektronická stravenka

Pokud tuto volbu aktivujete, bude v platebním dialogu možnost označit platbu elektronickými stravenkami. Pro akceptaci je nutné vlastnit platební terminál, který elektronické stravenky podporuje.

uziv_tip_icon

Placení alkoholických nápojů stravenkami lze omezit pomocí speciálních štítků, které k jednotlivým produktům přidáte.

Nastavení elektronické stravenky

Pokud máte k pokladně připojený standardní platební terminál bez podpory elektronických stravenek, lze ho pro tuto platební metodu deaktivovat. Platbu tedy zaúčtujete jako elektronickou stravenku, ale nebude kontaktován platební terminál. To je vhodné právě v případě, že pro elektronické stravenky používáte další platební terminál, který však není připojen do pokladny.

Kredit/Voucher

Speciální platební metoda pro následné čerpání vydané poukázky. Vydaná poukázka je produkt s 0% DPH a se štítkem -voucher. Pokud zákazník doplácí, je nutné provést rozdělení platby (Kredit/Voucher + hotovost nebo platební karta).

uziv_tip_icon

Konkrétní postupy pro prodej a příjem poukázek (voucherů) a záloh nebo prodej použitého zboží najdete v databázi znalostí.

 

Bankovní převod

Pokud tuto volbu aktivujete, bude v platebním dialogu možnost označit platbu bankovním převodem.

Odpisy

Po aktivaci této metody lze jednoduše odečíst položky ze skladu (např. při rozlití nápoje) přímo z platebního dialogu. Vystavením účtu platební metodou Odpis se odečte veškeré prodané zboží, včetně nastaveného Odtěžování skladu (Receptury). Nevystaví se ovšem řádný doklad, ale pouze potvrzení o provedeném odpisu, které nijak nezasahuje do tržeb a DPH pokladny.

Po vystavení položek metodou Odpis dojde ke správně evidovanému pohybu Odpis i ve skladové aplikaci. Tento skladový pohyb bude od další verze dostupný i ve Vzdálené správě a bude tak možné dále filtrovat skladové pohyby a pracovat s odpisem i v nových reportech.

Odpisy produktů a  surovin

Pokud používáte odtěžování (receptury), nabízí Dotykačka i odpisy odtěžovaných surovin. Je to velmi jednoduché:

1.V nastavení pokladny aktivujte platební metodu Odpisy.

2.Tuto platební metodu poté najdete v platební dialogu.

3.Naúčtujte produkty, které potřebujete odepsat a účet "zaplaťte" pomocí platební metody Odpis.

4.Produkty budou odepsané včetně odtěžovaných surovin.

 

Corrent

Speciální platidlo pro podporu lokální ekonomiky. Více informací na stránce https://www.corrency.cz.

nahoru