Nastavení zobrazení

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Nastavení zobrazení

Navigace:  Práce s pokladnou > Nastavení aplikace >

V této části lze nastavit parametry zobrazení určitých položek a ovládacích prvků dotykové pokladny.

clip0120

 

 

Výchozí obrazovka

Toto nastavení určuje co bude zobrazeno v pravé části hlavní obrazovky vždy po zaparkování nebo uzavření účtu, tj. zaplacení. Můžete zvolit mezi kartami produktů (KATALOG), přehledem otevřených účtů nebo mapou stolů.
 

uziv_tip_icon

Výchozí obrazovka může zobrazovat také denní či týdenní menu a nejprodávanější produkty pro danou denní dobu, viz Obrazovka doporučení.

nahoru


 

Prodejní obrazovka

Počet sloupců

Ťuknutím zvolíte číselnou hodnotu, která říká kolik produktů bude zobrazeno na jednom řádku. Volba se týká zobrazení produktů na hlavní obrazovce i ve správě položek. Volba Automaticky pak automaticky upravuje počet sloupců podle množství produktů od 4 do 6 sloupců. Pro změnu počtu sloupců ukončete a znovu spusťte aplikaci Dotykačka.

Velikost písma boxů

Ťuknutím si můžete nastavit velikost písma v kartách produktů na hlavní obrazovce a ve správě položek. Vždy se však velikost písma automaticky přizpůsobuje délce názvu produktu, aby bylo možné zobrazit celý název.

Zobrazovat cenu na dlaždici

Aktivací této volby povolíte zobrazování cen v kartách produktů na hlavní obrazovce. Tato volba je standardně aktivní.

Zobrazovat body na dlaždici

Aktivací této volby povolíte zobrazování bonusových bodů v kartách produktů na hlavní obrazovce. Tato volba je standardně neaktivní. Více informací o bonusových bodech najdete v kapitole Bonusové body.

Zahrnout skryté položky do vyhledávání

Standardně nejsou skryté produkty zahrnuty do vyhledávání. V případě receptur (odtěžování) tak nenajdete skryté suroviny. Pokud je tato volba aktivní, budou do hledání zahrnuté i všechny skryté položky.

Používat táry při vážení

Při zadávání množství u váženého zboží zobrazí dialog pro odečítání tár. Problematikou vytváření a používání tár v Dotykačce se zabývá tato kapitola.

Zobrazovat kombinace kompaktně

Zmenší velikost dlaždic na obrazovce pro výběr kombinací.

Rozšířené přidání položky na účet

Mění chování obrazovky pro rozšířené zadání vlastností prodejní položky, více informací najdete v kapitole Účtování se zadáním.

Průvodce - Zobrazí jen aktivní vlastnosti produktu ve formě průvodce. Tzn. je nutné projít nastavení jednotlivých vlastností produktu od začátku do konce.

Vše - Zobrazí všechny vlastnosti produktu bez ohledu na to, zda jsou aktivní či nikoliv. Jednotlivá nastavení (mimo vyžadovaných) lze přeskočit.

nahoru


 

Akce otevřeného účtu

Tlačítko akce otevřeného účtu

Definuje, jakou funkci má mít primární tlačítko v dialogu otevřeného účtu. Standardně slouží pro opakované zaparkování účtu:

clip0789

 

Pro toto tlačítko jsou k dispozici režimy:

Zaparkovat - Zaparkování (znovuzaparkování) aktuálně otevřeného účtu (výchozí nastavení).

Stornovat - Stornování aktuálně otevřeného zaparkovaného účtu.

Nezobrazovat - Tlačítko nebude vůbec zobrazeno.

Chování tlačítka zpět na hlavní obrazovce

Zde lze nastavit co se stane, pokud v dialogu otevřeného účtu ťuknete na tlačítko zpět ve spodním panelu systému Android.

Rychle zaparkovat - Aktuálně otevřený účet bude automaticky zaparkován mimo stůl (výchozí nastavení).

Stornovat - Aktuálně otevřený účet bude automaticky stornován.

Zaparkovat účet - Bude zobrazen dialog parkování účtu. Po vybrání konkrétního stolu bude účet zaparkován. Můžete ho také zaparkovat mimo stůl nebo zrušit:clip0790

Nepoužívat - Nebude vykonána žádná akce.

nahoru


 

Otevřené účty

Způsob zobrazení

Přehled otevřených účtů má tři režimy zobrazení. Zvolte si ten, který vám nejlépe vyhovuje.

Jednoduché - Karty účtů dle stolů a stáří se základními informacemi.

Podrobné - Karty účtů se zobrazenými položkami na jednotlivých účtech.

Tabulka - Řádkové zobrazení s možností řazení jednotlivých sloupců.

Počet sloupců

Zvolte preferovaný počet sloupců nebo ponechte automatické zobrazení.

Seskupovat historické účty

Účty starší více jak 24 hodin budou označeny jako historické a zobrazeny na konci přehledu.

Zobrazit tlačítko pro vystavení účtu

U každého zaparkovaného účtu bude zobrazeno tlačítko pro jeho uzavření a zaplacení. V případě, že máte povolené rychlé placení, bude po stisku tohoto tlačítka účet rovnou zaplacen hotovostí.

nahoru


 

Stav účtu

Zobrazovat stav účtu

Při vložení produktu na účet, nebo otevření zaparkovaného účtu bude pod naúčtovanými produkty zobrazena informace, zda se jedná o nový, zaparkovaný nebo uzavřený účet.

 


 

Placení

Velikost platebního dialogu

Zobrazení platebního dialogu může respektovat velikost displeje zařízení. Pro zařízení s menším displejem se pak platební dialog zobrazí v kompaktním zobrazení, uzpůsobeném pro zařízení s menším displejem. Na výběr jsou tyto možnosti:

Automatická velikost - Zobrazení platebního dialogu bude automaticky přizpůsobeno zařízení.

Úplný - Platební dialog bude zobrazen ve standardní plné podobě.

Kompaktní - Platební dialog bude zobrazen v podobě pro zařízení s menším displejem.

Vyžadovat poznámku před vystavením účtu

Jakmile ťuknete na tlačítko Vystavit účet na hlavní obrazovce, bude při této aktivní volbě vždy zobrazen dialog pro vložení poznámky. Poznámku tedy můžete vložit před vlastním zaplacením účtu. Poznámka bude vytištěna také na účtence, pokud v nastavení tiskové úlohy Tisk účtenek aktivujete v tisknutelných údajích volbu Poznámka účtu.

Oznamovat účty vystavené nebo zaplacené bez obsluhy

Pokud je tato volba aktivní, bude při operaci s účty prostřednictvím API zobrazen informační dialog s přehledem účtů, se kterými je aktuálně přes API pracováno. API rozhraní využívají aplikace či služby třetích stan pro synchronizaci s pokladnou nebo třeba pro vystavení účtu na pokladně při zakoupení nějaké položky na e-shopu apod. Jestliže je pokladna aktivně používána, např. je otevřený účet, dialog se zobrazí až po jeho uzavření a neruší tak obsluhu.

2022-01-21_141412

 

Dialog zavřete ťuknutím na tlačítko POTVRDIT nebo postupným ťuknutím na zobrazené účty.

nahoru


 

Kategorie

Toto nastavení určuje zobrazení kategorií obsluze na pokladně. Ve Správě položek jsou kategorie zobrazeny vždy, bez ohledu na toto nastavení.

clip0696
 

Vše - Standardní nastavení, kdy budou zobrazeny na pokladně všechny vytvořené kategorie.

Jen se štítky - Budou zobrazeny jen kategorie, které mají štítky vložené do pole 01. Při zadávání štítků jsou již vytvořené štítky našeptávány.

Vše mimo štítky - Budou zobrazeny jen kategorie, které nemají štítky vložené do pole 01. Při zadávání štítků jsou již vytvořené štítky našeptávány.

 

Štítky přidáte ke kategorii v jejich vlastnostech na pokladně nebo ve Vzdálené správě. Hromadné přiřazení je pak možné importem nebo Hromadným výběrem.

nahoru