Nefiskalizovat doklad

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Nefiskalizovat doklad

Navigace:  Práce s pokladnou > Hlavní obrazovka a účtování > Platební dialog > Pokročilé možnosti účtu >

7nefiskalizovat_doklad

Zvolením této volby nedojde k fiskalizaci (zaevidování) konkrétního účtu. Účet můžete vytisknout a uzavřít, transakce ale nebude odeslána na servery Finanční správy. Na nefiskalizovaný (nezaevidovaný) účet budete upozorněni přeškrtnutým EET a také informací v okně Účet nad celkovou částkou k zaplacení. Tento postup je potřeba zopakovat pokaždé, když budete chtít vystavit účet bez fiskalizace (evidence).

Dostupnost této volby je závislá na povolení možnosti Umožnit vystavení dokladu bez fiskalizace (evidence) v nastavení EET. Zkontrolovat fiskalizované / nefiskalizované doklady lze v Historii.

 

dulezite_sdeleni_icon

Pamatujte na to, že fiskalizovat (evidovat) či nefiskalizovat (neevidovat) lze jen celou účtenku. Pokud tedy máte na jedné účtence produkty, které se fiskalizují (evidují) společně s produkty, které fiskalizovat (evidovat) nechcete, musíte jednotlivé produkty na účtence rozdělit a zaplatit zvlášť. Ideálně však vždy fiskalizované (zaevidované) a nefiskalizované (nezaevidované) produkty účtujte samostatně.

Nefiskalizovat (neevidovat) účtenky můžete pouze v souladu se zákonem o evidenci tržeb. Konkrétně se jedná o tržby, které jsou vyloučené z evidence tržeb.

 

uziv_tip_icon

youtube-3233Tato kapitola obsahuje názorné video.

 

okno_ucet_fisk3b_800_edge_dr

nahoru


Jak zkontrolovat, zda byl účet fiskalizován (zaevidován)?

Přehled o fiskalizovaných (evidovaných) či nefiskalizovaných (neevidovaných) účtenkách najdete v Historii. Můžete zde provést i dodatečné zfiskalizování (zaevidování). V kapitole Stav fiskalizace účtů se dozvíte, jaké jsou možnosti fiskalizací (evidování) účtů, jak jsou takové účty v systému zobrazeny a co s nimi lze případně dále dělat.

 


youtube-3233Postup, jak nefiskalizovat (neevidovat) účet:

nahoru

Zpět na Pokročilé možnosti účtu