Odtěžování (Receptury)

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Odtěžování (Receptury)

Navigace:  Vzdálená správa > Panel záložek > Seznamy > Produkty >

» Dostupné pouze v Dotykačce NAPLNO a vyšší. «

Odtěžování je vlastnost produktu, kdy není odečítán ze skladu samotný produkt, ale jen jednotlivé ingredience, které pod tento produkt patří. Můžete tak nadefinovat, že při prodeji určitého produktu ze skladu se odečte přesně dané množství z jiných skladových položek.
 

Příklady odtěžování:
Vytvoříte produkty káva, mléko a káva s mlékem. Při naúčtování produktu káva s mlékem se však ze skladu neodečte přímo tento produkt, ale pouze odpovídající množství jeho ingrediencí, tedy produktů káva a mléko. Odtěžování využijete pro prodej točených nápojů, kdy odečítáte z jiného společného produktu (sudu) 0,3 nebo 0,5 litru. Ze skladu můžete odtěžovat také např. různé kadeřnické přípravky skládající se z ingrediencí v různém poměru.

 

uziv_tip_icon

Odtěžované produkty včetně surovin, lze prostřednictvím Vzdálené správy, mimo ručního nastavení, také hromadně naimportovat. Pro postup jak naimportovat odtěžování, se podívejte do této kapitoly.

 

 

Jak nastavit odtěžování?

1_icon

Ve webovém rozhraní Vzdálené správy přejděte na záložku Seznamy » Produkty. Vyberte produkt, který bude použit pro odtěžování surovin a klikněte na tlačítko 01. Tím otevřete stránku pro výběr ingrediencí (surovin), ze kterých se prodávaný produkt bude skládat.

odtezovani5

 

2_icon

Na pravé straně vyberte ingredience, ze kterých se bude prodávaný produkt skládat a tlačítkem + 02 je přidejte na pravou stranu do seznamu pro odtěžování. Doplňte odtěžované množství a tlačítkem 03 seznam uložte. Chybně zvolený produkt odeberete tlačítkem 04.

milliliter

nahoru


Důležité poznámky k odtěžování

odtezovani78Hlavní produkt, který obsahuje odtěžované ingredience by neměl být odečítán ze skladu. Odečítány jsou jen jednotlivé ingredience, ze kterých se produkt skládá. V nastavení hlavního produktu tedy deaktivujte možnost Odečítat ze skladu.

 

odtezovani8Jednotlivé ingredience je vhodné skrýt, aby na jednotlivých pokladnách nebyly zobrazeny a nebylo je tak možné samostatně naúčtovat. U produktů, které slouží jako ingredience tedy deaktivujte volbu Zobrazovat položku.

 

Maximální počet ingrediencí, které můžete odtěžovat by neměl být větší než 15. U některých surovin je vhodné nastavit i tzv. odpad, v obsahu například 5 % z objemu. Umožníte tak systému počítat s případným odpadem při prodeji daného produktu, třeba piva.
 

uziv_tip_icon

Odtěžování (Receptury) nastavíte také přímo na pokladně.podle této kapitoly.

nahoru

Odtěžování záporného množství

Odtěžovat je možné i záporné množství, např. pro situace, kdy prodáváte pizzu s přísadami a zákazník si některou z přísad nepřeje. Standardně prodáváte pizzu se šunkou, zákazník si však šunku nepřeje. Při prodeji této pizzy tedy potřebujete, aby skladové zásoby šunky zůstaly po prodeji nezměněny. Toho jednoduše docílíte tak, že vytvoříte produkt "Bez šunky" a nastavíte u něho odtěžování šunky ve stejném, avšak záporném množství. Při prodeji pizzy se tak nejprve šunka odečte, ale naúčtováním produktu "Bez šunky" zároveň také přičte. Skladové množství šunky se tedy prodejem nezmění.


Odpisy produktů a surovin

Pokud používáte odtěžování (receptury), nabízí Dotykačka i odpisy odtěžovaných surovin. Je to velmi jednoduché:

1.V nastavení pokladny aktivujte platební metodu Odpisy.

2.Tuto platební metodu poté najdete v platebním dialogu.

3.Naúčtujte produkty, které potřebujete odepsat a účet "zaplaťte" pomocí platební metody Odpis.

4.Produkty budou odepsané včetně odtěžovaných surovin.

nahoru