Receptury (odtěžování)

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Receptury (odtěžování)

Navigace:  Práce s pokladnou > Správa položek >

» Dostupné pouze v Dotykačce NAPLNO a vyšší. «

Receptury (odtěžování) je vlastnost produktu, kdy není odečítán ze skladu samotný produkt, ale jen jednotlivé suroviny, které pod tento produkt patří. Můžete tak nadefinovat, že při prodeji určitého produktu ze skladu se odečte přesně dané množství z jiných skladových položek (receptur).

Příklady receptur:
Vytvoříte produkty káva, mléko a káva s mlékem. Při naúčtování produktu káva s mlékem se však ze skladu neodečte přímo tento produkt, ale pouze odpovídající množství jeho ingrediencí, tedy produktů káva a mléko. Receptury využijete pro prodej točených nápojů, kdy odečítáte z jiného společného produktu (sudu) 0,3 nebo 0,5 litru. Ze skladu můžete odtěžovat také např. různé kadeřnické přípravky skládající se z ingrediencí v různém poměru.

 

uziv_tip_icon

Receptury si můžete mimo pokladny jednoduše nastavit také prostřednictvím Vzdálené správy. Pro více informací se podívejte do této kapitoly.

 

Jak nastavit receptury pro konkrétní produkt?

Nejprve si vytvořte všechny produkty, které použijete pro receptury. Hlavní produkt, který bude zobrazen na pokladně a jeho suroviny. Suroviny jsou dílčí produkty, které se budou odečítat v daném množství ze skladu a na pokladně zobrazeny nebudou. Postup si ukážeme na výše zmiňovaném příkladu kávy s mlékem:

1_icon

Vytvořte nové produkty Káva s mlékem, Káva a Mléko. Všechny produkty uložte.

odtezovani1

 

2_icon

Otevřete produkt Káva s mlékem a na záložce Obecné v části Sklad deaktivujte volbu Odečítat ze skladu. Otevřete produkty Káva a Mléko a na záložce Obecné deaktivujte volbu Zobrazovat jako box. Tak nebudou tyto produkty v pokladně zobrazeny a nebude možné je naúčtovat. Dále v části Balení a jednotka nastavte požadované jednotky, množství nastavíme v dalším kroku. Vše opět uložte.

odtezovani34

 

3_icon

Otevřete produkt Káva s mlékem a ťukněte na záložku Odtěžování. Tlačítkem + 01 vyberte produkty pro odtěžování, tedy v našem případě Kávu a Mléko. Tyto suroviny se přidají do seznamu. Nyní nastavte požadované množství 02, které se při prodeji Kávy s mlékem odečte ze skladu a takto nastavený produkt uložte. Tlačítkem 03 vložené suroviny odeberete. Kliknutím na název 04 otevřete kartu vybraného produktu, který je použit jako suroviny.

odtezovani4

 

Jakmile nyní zákazníkovi naúčtujete Kávu s mlékem, bude ze skladu odečteno pouze nastavené množství Kávy a Mléka. Přičemž tyto dílčí produkty jsou skryté a nelze je tak samostatně naúčtovat. Skryté produkty jsou označeny vodoznakem s přeškrtnutým okem.

 clip0012

 

poznamka_icon

Maximální počet ingrediencí, které můžete odtěžovat by neměl být větší než 15. U některých surovin je vhodné nastavit i tzv. odpad v obsahu například 5 % z objemu. Umožníte tak systému počítat s případným odpadem při prodeji daného produktu, třeba piva. Tzn. nastavte odtěžované množství suroviny o něco větší.

nahoru

Receptury se záporným množstvím

Odtěžovat je možné i záporné množství, např. pro situace, kdy prodáváte pizzu s přísadami a zákazník si některou z přísad nepřeje. Standardně prodáváte pizzu se šunkou, zákazník si však šunku nepřeje. Při prodeji této pizzy tedy potřebujete, aby skladové zásoby šunky zůstaly po prodeji nezměněny. Toho jednoduše docílíte tak, že vytvoříte produkt "Bez šunky" a nastavíte u něho odtěžování šunky ve stejném, avšak záporném množství. Při prodeji pizzy se tak nejprve šunka odečte, ale naúčtováním produktu "Bez šunky" zároveň také přičte. Skladové množství šunky se tedy prodejem nezmění.

 


 

Odpisy produktů a surovin

Pokud používáte Receptury (odtěžování), nabízí Dotykačka i odpisy odtěžovaných surovin. Je to velmi jednoduché:

1.V nastavení pokladny aktivujte platební metodu Odpisy.

2.Tuto platební metodu poté najdete v platebním dialogu.

3.Naúčtujte produkty, které potřebujete odepsat a účet "zaplaťte" pomocí platební metody Odpis.

4.Produkty budou odepsané včetně odtěžovaných surovin.

nahoru