Platby kartou

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Platby kartou

Navigace:  Práce s pokladnou > Hlavní obrazovka a účtování > Platební dialog >

Pokud používáte platební terminál některého z bankovních ústavů, které Dotykačka podporuje, můžete ho připojit přímo k pokladně. Částka k platbě se pak přenese do platebního terminálu. Každý terminál je možné používat také samostatně a zadávat na terminálu částku ručně. Platební metodu kartou povolíte v Nastavení pokladny v části Platební metody. Pro odlišení plateb hrazenými stravenkovými kartami je zde také možné aktivovat platební metodu Elektronická stravenka.

 

 

dulezite_sdeleni_icon

Aby platební terminál správně komunikoval s pokladnou, je nutné nejprve na pokladnu nainstalovat Ovladač pokladního terminálu a správně ho nakonfigurovat. Postup připojení terminálu a nastavení Ovladače platebního terminálu je popsán v této kapitole.

 

Platba kartou s připojeným platebním terminálem

Jestliže jste v platebním dialogu zvolili platbu kartou (platební metoda Platební karta nebo Elektronická stravenka), bude zobrazen dialog informující o probíhající transakci. V tento moment se na displeji terminálu zobrazí zvolená částka k platbě a terminál vyčkává na přiložení bezkontaktní karty nebo vložení čipové platební karty. Tlačítko Zaplaceno 03 v platebním dialogu bude aktivní až po úspěšné komunikaci s platebním terminálem nebo pokud ručně platbu kartou zrušíte.

Pokud byla platba kartou zvolena chybně, ťukněte v zobrazeném dialogu na tlačítko ZRUŠIT 01.

screenshot_2017-10-04-14-03-36-1

 

poznamka_icon

Pro možnost spárování vystaveného dokladu s provedenou platbou na platebním terminálu zasílá Dotykačka do platebního terminálu ke každé transakci variabilní symbol a získává zpět ID platební transakce. Variabilní symbol i ID transakce najdete v detailu účtenky ve Vzdálené správě. Jednoduše tak spárujete platby na pokladně s výpisem z banky.

Pokud rozdělíte platební metodu mezi platbu kartou a elektronickou stravenkou, pošle Dotykačka jednotlivé platby do platebního terminálu zvlášť, počká na jejich provedení, a poté vytiskne účtenku.

 

nahoru


 

Co dělat, pokud platba na pokladně neproběhne?

Jestliže dojde k problému s platbou, stiskněte tlačítko pro návrat zpět 02 (viz obr. výše) nebo vyčkejte. Pokud se nepodaří k platebnímu terminálu připojit, budete vráceni zpět do platebního dialogu s možností vybrat jiný typ platby, nebo případně opakovat platbu kartou.

Problém může být typicky v chybně přiřazené IP adrese, která je v kolizi s jiným zařízením, případně nelze s terminálem správně komunikovat díky problému v místní síti (slabý Wifi signál, přetížený router a pod.).

Jestliže během kontaktování platebního terminálu stisknete tlačítko zpět, budou dostupné následující možnosti:

1.ANO, VYSTAVIT DOKLAD - Použijte v případě, kdy zákazník reálně provedl transakci kartou a vlivem výpadku se informace již nedostala zpět do pokladny.

dulezite_sdeleni_icon

Pozor, pokud zvolíte ANO, VYSTAVIT DOKLAD, může dojít k situaci, kdy platba nebyla přenesena do platebního terminálu, avšak v pokladně bude označená jako zaplacená kartou a uzavřena. Před zvolením této možnosti tedy vždy nejprve na platebním terminálu zkontrolujte, zda byla platba realizována a až poté ji uzavřete v pokladně.

 

2.NE, ZMĚNIT TYP PLATBY - Použijte, pokud se platba neuskutečnila. Následuje výběr jiné platební metody. V případě ČSOB to znamená, že se částka nepropsala do terminálu.U terminálů Sonet a B-payment je možné částku zadat ručně a poté zvolit první možnost ANO, VYSTAVIT DOKLAD.

3.OPAKOVAT TRANSAKCI - Pokladna se pokusí o nové navázání komunikace.

4.OK - Zrušení komunikace s platebním terminálem. Nyní můžete zvolit jinou platební metodu či ponechat platbu kartou a účet v pokladně zaplatit. Je však nutné poté do terminálu zadat částku k zaplacení ručně a provést vlastní platbu kartou mimo pokladnu. V pokladně je účet již zaplacen a uzavřen.

5.POČKAT - Pokus o navázání komunikace bude dále pokračovat. Tato volba je k dispozici jen při stisknutí tlačítka zpět během probíhající komunikace s platebním terminálem.

screenshot_2017-10-04-14-04-20

 

Jak vyřešit problémy při selhání komunikace mezi pokladnou a platebním terminálem popisuje další kapitola.

nahoru


 

Platba kartou bez připojeného platebního terminálu

Jestliže platební terminál používáte samostatně, tj. není připojen k pokladně, je platba kartou velmi jednoduchá. Placenou částku je však nutné na platebním terminálu naťukat ručně. V platebním dialogu zvolte platební metodu Platební karta a ťukněte na Zaplaceno. Naúčtovaná částka bude zaplacena a účtenka bude označena jako zaplacená kartou. Následně na platebním terminálu zadejte shodnou částku a proveďte její fyzické zaplacení kartou.

 

dulezite_sdeleni_icon

Jestliže používáte platební terminál samostatně, nesmí být v pokladně nainstalován Ovladač platebního terminálu. V opačném případě se pokladna bude snažit komunikovat s platebním terminálem a bude čekat na jeho odezvu.

nahoru