Platební dialog

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Platební dialog

Navigace:  Práce s pokladnou > Hlavní obrazovka a účtování >

Jakmile vystavíte účet tlačítkem Vystavit účet na hlavní obrazovce, zobrazí se platební dialog. Prostřednictví tohoto dialogu provedete platbu aktuálního účtu a další pokročilé operace s účtem.

V této kapitole najdete:

 

uziv_tip_icon

youtube-3233Tato kapitola obsahuje názorné video.

 

Jak provést rychlé zaplacení účtu?

Pokud nepotřebujete nic měnit, můžete rovnou ťuknout na tlačítko ZAPLACENO 08 a účet tak zaplatit, případně zadat do pole Zaplaceno obdrženou částku od zákazníka. V tomto případě bude účet vždy zaplacen hotově. Podle nastavení v části Pokladní zásuvka bude vytisknuta účtenka a otevřena pokladní zásuvka. Zobrazované typy plateb v části 05 jsou závislé na tomto nastavení. Pokud potřebujete vystavit fakturu na naúčtované položky, podívejte se do této kapitoly.

screenshot_2017-05-31-18-06-32

 

Popis platebního dialogu

Křížkem 01 platební dialog zavřete, vrátíte se a můžete s otevřeným účtem dále pracovat.

Ťuknutím na ikonku tří vertikálních teček 02 v sekci Účet zobrazíte pokročilé možnosti účtu. Dlouhým podržením prstu na této ikonce rozdělíte účet a zobrazíte okno K platbě. Do tohoto okna  přesouváte položky, které chcete mít na odděleném účtu a zaplatit zvlášť. Viz kapitola Rozdělit účet.

Pomocí tlačítka VYBRAT ZÁKAZNÍKA 03 účet přiřadíte konkrétnímu zákazníkovi.

Tři vertikální tečky 04 v sekci Platba zobrazí pokročilé možnosti platby. Tyto možnosti však nejsou dostupné, pokud je položka na účtu či celý účet prodávána (evidována) v pověření.

Při samotném zadávání platby 05 můžete měnit hodnotu zaplacené částky v políčku Zaplaceno. Částka v poli Vrátit se podle toho automaticky dopočítá a ukáže, kolik máte zákazníkovi vrátit. V této části také ťuknutím vyberete platební metodu pro zaplacení účtu. Dostupné platební metody jsou závislé na tomto nastavení. Platební metodu u již zaplaceného (uzavřeného) účtu můžete změnit v Historii.

Tlačítko Nezaplaceno 06 účet uzavře bez zaplacení. V Historii plateb bude transakce označená jako nezaplacená a při uzavření pokladny budete na tento nezaplacený účet upozorněni.

Možnost Tisk 07 odešle účtenku do tiskárny.

Tlačítko Zaplaceno 08 zaeviduje platbu jako zaplacenou a vytiskne účtenku, pokud máte nastavenou odpovídající tiskovou úlohu.

Na levé straně jsou zobrazovány zástupci 09 pro pokročilé možnosti účtu.

Tlačítkem 010 platební dialog zmenšíte.

 

uziv_tip_icon

V tomto nastavení lze aktivovat automatické odesílání účtenek na e-mail. V takovém případě nebude po zaplacení a uzavření účtu standardně vytištěna účtenka, ale bude odeslána na e-mail zákazníka. Podmínku je, aby zákazník měl ve svém účtu vyplněnou e-mailovou adresu.

nahoru


 

Možnosti účtu a plateb

Mimo jednoduchého placení je možné v platebním dialogu provádět i některé pokročilé operace s naúčtovanými položkami (sloučení či rozdělení), s vlastním účtem a s platebními metodami. Zde jsou nejpoužívanější operace:

Pokud potřebujete rozdělit účet tak, aby např. více zákazníků u jednoho stolu mohlo zaplatit svou vlastní útratu každý zvlášť, podívejte se do kapitoly Rozdělit účet.

Jestliže potřebujete rozdělit platbu tak, aby mohl zákazník platit více platebními prostředky najednou (např. část hotově a část kartou), podívejte se do kapitoly Rozdělit platbu.

Pokud nechcete fiskalizovat (evidovat) konkrétní účet, zvolte Nefiskalizovat doklad.

nahoru


 

takeawayProdej s sebou

Dotykačka umožňuje definovat nastavení, na jehož základě vám dá při naúčtování produktu či zaplacení účtu na výběr, zda produkt či celý účet prodáváte na místě nebo s sebou. Taktéž je možné specifikovat sazbu DPH použitou u prodejů s sebou.

Abyste mohli prodávat s sebou, je nutné tuto funkci nejprve povolit v nastavení aplikace a určit, jakým způsobem se má chovat.

Pro kompletní popis nastavení prodeje s sebou se podívejte do kapitoly Prodej s sebou.

clip0103

nahoru


 

Odpisy produktů a surovin

Pokud používáte Receptury (odtěžování), nabízí Dotykačka i odpisy odtěžovaných surovin. Je to velmi jednoduché:

1.V nastavení pokladny aktivujte platební metodu Odpisy.

2.Tuto platební metodu poté najdete v platebním dialogu.

3.Naúčtujte produkty, které potřebujete odepsat a účet "zaplaťte" pomocí platební metody Odpis.

4.Produkty budou odepsané včetně odtěžovaných surovin.

nahoru


youtube-3233Základní možnosti platebního dialogu:

nahoru