Používání tel. asistenta

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Používání tel. asistenta

Navigace:  Telefonní asistent >

Pokud jste telefonního asistenta úspěšně spárovali s dotykovou pokladnou, bude při každém příchozím hovoru zobrazovat v Dotykačce upozornění a na základě čísla volajícího tak máte možnost otevřít zákaznický účet a rovnou na tento účet markovat.

 

Jak pracuje Telefonní asistent?

Zákazník zavolá na váš mobilní telefon, který používáte pro příjem objednávek. Telefon je připojen k internetu a je na něm nainstalovaná aplikace Telefonní asistent spárovaná s dotykovou pokladnou, která je rovněž připojena k internetu.

V Dotykačce se během vyzvánění zobrazí dialog informující o příchozím hovoru. Jestliže nebude možné spárovat některý zákaznický účet v Dotykačce s telefonním číslem volajícího, tlačítkem + PŘIDAT ZÁKAZNÍKA nový zákaznický účet s tímto číslem vytvoříte.

screenshot_2017-05-02-15-24-36

 

Pokud dojde k nalezení zákaznického účtu dle telefonního čísla, bude zobrazen konkrétní účet zákazníka. Tlačítkem ZVOLIT ZÁKAZNÍKA tento zákaznický účet otevřete a můžete rovnou začít účtovat objednávané produkty. Ťuknutím na REZERVOVAT STŮL otevřete aplikaci Rezervace a budete moci na daného zákazníka provést rezervaci stolu. Tlačítkem IGNOROVAT dialog s příchozím hovorem zavřete bez jakýchkoliv operací.

screenshot_2017-05-02-17-27-39

 

Jestliže budete mít při příchozím volání aktuálně rozpracovaný účet, zobrazí se tlačítko ZVOLIT ZÁKAZNÍKA PRO NOVOU OBJEDNÁVKU. Ťuknutím na toto tlačítko dojde k zaparkování rozpracovaného účtu a vytvoření nového prázdného účtu s přiřazeným zákazníkem dle volání. Zaparkovaný účet najdete v otevřených účtech. Pokud ťuknete na ZVOLIT ZÁKAZNÍKA, zákazník bude rovnou přiřazen k aktuálně rozpracovanému účtu.

clip0166

 

poznamka_icon

Telefonní asistent funguje vždy jen s jednou dotykovou pokladnou, se kterou je spárovaný. Můžete však použít několik telefonních asistentů pro různé pokladny. Počet asistentů není omezen. U telefonního čísla se berou v potaz také případné mezery mezi čísly.

nahoru