Pro správné zobrazení obsahu prosím aktivujte JavaScript.

Dotykačku PLATEBNÍ (Dotypay) můžete také využít samostatně jako Mobilního číšníka nebo platební terminál. V těchto případech je tedy pokladní aplikace Dotykačka nainstalována na jiném pokladním zařízení a tato tzv. hlavní pokladna s Dotykačkou PLATEBNÍ (Dotypay) komunikuje prostřednictvím síťového připojení ve vaší provozovně.

 

dulezite_sdeleni_icon

Pro správné nastavení komunikace mezi hlavní pokladnou a Dotykačkou PLATEBNÍ (Dotypay) jako samostatným platebním terminálem nebo Mobilním číšníkem je nutné upravit konfiguraci aktivního prvku (routeru), který zajišťuje síťové pokrytí vaší provozovny.

Níže uvedený postup je proto určen jen pokročilým uživatelům!

 

Použití jako samostatný platební terminál

Nastavení se neliší od připojení standardního platebního terminálu. Tj. jak hlavní pokladna, tak Dotykačka PLATEBNÍ (Dotypay) musí mít nastavenou pevnou IP adresu, aby po restartu zařízení nedošlo k její změně. Na hlavní pokladně je potom nainstalován Ovladač platebního terminálu, který zajišťuje vlastní komunikaci mez pokladnou a terminálem.

1_icon

V Dotykačce PLATEBNÍ (Dotypay) v postranním menu ťukněte na Podpora a opište si zobrazenou MAC adresu. Budete ji potřebovat v dalším kroku.

clip0557
clip0558

 

2_icon

Zajistěte pevnou IP adresu pro hlavní pokladnu. To nejlépe provedete tak, že omezíte na DHCP serveru v routeru rozsah poskytovaných IP adres a pokladně přiřadíte adresu mimo tento rozsah, viz 1. krok: Nastavení routeru a 3. krok: Nastavení sítě v pokladně Dotykačka v této kapitole.

3_icon

Rezervujte Dotykačce PLATEBNÍ (Dotypay) ve vašem routeru pevnou IP adresu. To provedete opět v nastavení DHCP serveru v routeru, kdy na základě MAC adresy zjištěné v prvním kroku, vytvoříte pravidlo pro trvalou rezervaci IP adresy. Přesný postup naleznete v příručce k vašemu routeru, nebo se obraťte na svého správce sítě.

4_icon

Na hlavní pokladnu, kde běží pokladní aplikace Dotykačka, nainstalujte Ovladač platebního terminálu a nastavte ho podle tohoto postupu. Hlavní pokladna bude s terminálem v Dotykačce PLATEBNÍ (Dotypay) komunikovat prostřednictvím sítě LAN. Nastavte tedy v Ovladači platebního terminálu rezervovanou IP adresu Dotykačky PLATEBNÍ (Dotypay) a pevnou IP adresu hlavní pokladny. Poté vyzkoušejte testovací platební transakci.

nahoru

Použití jako Mobilní číšník s platebním terminálem

Dotykačku PLATEBNÍ (Dotypay) lze využít také jako Mobilního číšníka, kdy pro platby kartou použijete integrovaný platební terminál.

1_icon

Do Dotykačky PLATEBNÍ (Dotypay) nainstalujte přes tlačítko OBCHOD aplikaci Mobilní číšník. Po instalaci aplikaci spusťte a spárujte s hlavní pokladnou podle postupu v této kapitole. Kompletní popis Mobilního číšníka najdete zde.

2_icon

Dále nainstalujte z obchodu Ovladač platebního terminálu. Po instalaci aplikaci spusťte a jako poskytovatele plateb vyberte Dotypay a zvolte vestavěné připojení terminálu. Nastavení platebního terminálu je ukázkově popsáno v této kapitole.

3_icon

Ve chvíli, kdy v Mobilním číšníkovi uzavřete účet a zvolíte platbu kartou, bude realizována přes integrovaný platební terminál.

 

uziv_tip_icon

Jak nastavit Ovladač platebního terminálu na pokladně je popsáno také v této kapitole v části 4. krok: Nastavení ovladače platebního terminálu v pokladně Dotykačka.

nahoruTato příručka má pouze informativní charakter a neposkytuje žádné záruky. Uvedené specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Obrázky a schémata jsou pouze informativní. Vzhled a funkce zařízení a softwaru se mohou lišit v závislosti na aktuální verzi produktu a aplikací.

Vytvořeno s od Dotykačky. ©2023 Dotykačka ČR s.r.o.

  


Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC