Sklady

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Sklady

Navigace:  Práce s pokladnou > Nastavení aplikace >

Volba Sklady ukazuje výchozí sklad, který pokladna používá. Výchozí sklad je automaticky vytvořen po aktivaci aplikace. Každý sklad je reprezentován jednoznačným identifikátorem a tím je ID skladu. Pokud potřebujete změnit výchozí sklad, který pokladna používá (chcete např. dvě pokladny nasměrovat do stejného skladu), ťukněte na zobrazený záznam Výchozí sklad a poté ze zobrazeného seznamu skladů vyberte ťuknutím sklad, který bude pokladně přiřazen.

Více skladů vytvoříte ve Vzdálené správě. Zde určujete k jakým skladům bude mít každá pokladna přístup. Případně můžete pomocí pravidel pro každý produkt určit z jakého skladu bude odečítán. Pak není nutné měnit na pokladnách výchozí sklad.

vychozi sklad

 

dulezite_sdeleni_icon

Dotyková pokladna má vždy automaticky přiřazen tzv. výchozí sklad. Další sklady je možné k pokladně připojit prostřednictvím Vzdálené správy. Pokud chcete změnit výchozí sklad pokladny, je nutné ho nejprve ve Vzdálené správě vytvořit a přiřadit k dané pokladně a poté provést změnu skladu lokálně přímo v dotykové pokladně.

nahoru