Správa API tokenů

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Správa API tokenů

Navigace:  Vzdálená správa > Možnosti Vzdálené správy > Nastavení účtu >

Pro integraci aplikací třetích stran můžete využít API Dotykačka. Jestliže mají aplikace přistupovat k datům ve Vzdálené správě, je nutné pro ně vygenerovat tzv. přihlašovací token. To provedete právě na této stránce. Každému tokenu poté přiřadíte práva k jednotlivým datům ve Vzdálené správě.

Jakmile vygenerujete token tlačítkem Přidat 01, zobrazí se stránka s přehledem práv do Vzdálené správy. Ve výchozím nastavení má každý nový token přiřazena plná práva. Vygenerovaný token lze smazat tlačítkem Deaktivovat 02, či ťuknutím na ikonku 03 zobrazit jeho vlastnosti.

clip0041

 

Práva tokenu nelze měnit dodatečně, definují se pouze při vytvoření tokenu. Pro změnu práv je nutné vytvořený token smazat a přidat nový s aktuálními právy.

Práva jsou zobrazena ve skupinách, tlačítky 01 skupiny práv rozbalíte či sbalíte, tlačítky 02 aktivujete či deaktivujete pro vytvořený token všechna práva. Do poznámky lze přidat krátký popis tokenu. Nový token uložíte tlačítkem Vytvořit 03.

clip0042

nahoru